ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (05.01)

cetvrtak-sluzba-citanja-05-01ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (05.01)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

HIMAN

Odjseve pravi vječnoga Božanstva,
Isuse Kriste, živote i nado,
Bolima našim postade ti lijekom,
Spasenja vrata.
Sva zemlja, evo, s anđelima pjeva
Radosnu pjesmu blaženih vremenâ:
Vijek slava Bogu, dani mira, sreće
Ljudskome rodu.
Djetešce malo, ti si vladar svijeta,
Prečisti plode djevičanskog krila,
Osvajaš srca, svijetom cijelim vladaš
Svojom dobrotom.
Rođenjem svojim brat si nama postô
Nebo da bude domovina naša:
Srca obnovi, duše nam privuci
Ljubavlju svojom.
Naš zbor ti pjeva s anđeoskim glasom
Zahvalnu pjesmu o rođenju tvome,
I s tobom Ocu, Presvetome Duhu
Uzdaje hvale. Amen.

PSALMODIJA

Psalam 44 (43). Vapaj naroda Božjega

U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi (Rim 8, 37).

I.

Ant. 1. Ti si nas, Gospodine, spasio i tvoje ćemo ime slaviti svagda.

Bože, ušima svojim slušasmo, *
očevi nam pripovijedahu naši,
o djelu koje si izveo u danima njihovim *
u danima davnim.
Rukom si svojom izagnao pogane, a njih posadio, *
iskorijenio narode, a njih raširio.
Mačem svojim oni zemlju ne zauzeše *
niti im mišica njihova donese pobjedu,
već desnica tvoja i tvoja mišica *
i lice tvoje milosno, jer si ih ljubio.
Ti, o moj Kralju i Bože moj, *
ti si dao pobjede Jakovu.
Po tebi dušmane svoje odbismo, †
u tvome imenu zgazismo one *
koji se na nas digoše.

U svoj se luk nisam pouzdavao, *
nit me mač moj spasavao.
Nego ti, ti si nas spasio od dušmana, *
ti si postidio one koji nas mrze.
Dičili smo se Bogom u svako doba *
i tvoje ime slavili svagda.

Ant. Ti si nas, Gospodine, spasio i tvoje ćemo ime slaviti svagda.

II.

Ant. 2. Smiluj nam se, Gospodine, i ne prepusti baštine svoje sramoti.

A sad si nas odbacio i posramio nas *
i više ne izlaziš, Bože, sa četama našim.
Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, *
i opljačkaše nas mrzitelji naši.
Dao si nas ko ovce na klanje *
i rasuo nas među neznabošce.

U bescjenje si puk svoj prodao *
i obogatio se nisi prodajom.
Učinio si nas ruglom susjedima našim, *
na podsmijeh i igračku onima oko nas.
Na porugu smo neznabošcima, *
narodi kimaju glavom nad nama.

Svagda mi je sramota moja pred očima *
i stid mi lice pokriva
zbog pogrdne graje podrugljivaca, *
zbog osvetljiva dušmana.

Ant. Smiluj nam se, Gospodine, i ne prepusti baštine svoje sramoti.

III.

Ant. 3. Ustani, Gospodine, i izbavi nas radi ljubavi svoje.

Sve nas to snađe iako te nismo zaboravili *
niti povrijedili Saveza tvoga,
niti nam se srce odmetnulo od tebe, *
niti nam je noga s tvoje skrenula staze,
kad si nas smrvio u boravištu šakalskom *
i smrtnim nas zavio mrakom.

Da smo i zaboravili ime Boga našega, *
da smo ruke k tuđem bogu podigli:
zar Bog toga ne bi saznao? *
Ta on poznaje tajne srdaca!
Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, *
i mi smo im ko ovce za klanje.

Preni se! Što spavaš, Gospode? *
Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka!
Zašto lice svoje sakrivaš, *
zaboravljaš bijedu i nevolju našu?

Jer duša nam se u prah raspala, *
trbuh nam se uza zemlju prilijepio.
Ustani, u pomoć nam priteci, *
izbavi nas radi ljubavi svoje!

Ant. Ustani, Gospodine, i izbavi nas radi ljubavi svoje .

R. Gospodine, kome da idemo?
O. Ti imaš riječi života vječnoga.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Kološanima (4, 2-18)

Zaključak Pisma

U molitvi ustrajte, bdijte u njoj u zahvaljivanju! Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan; da ga očitujem propovijedajući kako treba.
Mudro se ponašajte prema onima vani: iskupljujte vrijeme! Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.
Što je sa mnom – o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat, vjerni poslužitelj i sa mnom sluga u Gospodinu. Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.Šaljem ga s Onezimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je vaš zemljak: oni će vam priopćiti kako je ovdje.
Pozdravlja vas Aristarh, suuznik moj. I Marko, nećak Barnabin, o kome primiste naredbe: dođe li k vama, lijepo ga primite.Pozdravlja vas i Isus, zvani Just. Od onih koji su iz obrezanja samo su mi ovi suradnici na kraljevstvu Božjemu, oni mi bijahu utjehom.
Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u posvemašnjoj volji Božjoj.Svjedočim doista za nj: mnogo se trudi za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu.Pozdravlja vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.Pozdravite braću u Laodiceji, i Nimfu i Crkvu u njezinoj kući.
A kad se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi, i vi da pročitate onu iz Laodiceje. I recite Arhipu: “Pazi na službu koju si primio u Gospodinu: ispuni je!
Pozdrav mojom rukom, Pavlovom! Spominjite se mojih okova! Milost s vama!
Amen.

OTPJEV  (Kol 4, 3; prim. Ps 50, 17)

R. Molimo  jedni za druge, da nam Bog otvori vrata riječi *da  propovijedamo otajstvo Kristovo
O. Otvori, Gospodine, usne moje. *da propovijedamo otajstvo Kristovo

DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetog Augustina, biskupa
(Govor 194, 3-4: PL 38,1016-1017)

Nasitit ćemo se gledanjem Riječi

Ima li ijedan čovjek koji poznaje sve blago mudrosti i znanja što se nalazi u Kristu, a sakriveno je u siromaštvu njegova tijela? Ta radi nas je postao siromah premda je bio bogat, da se po njegovu siromaštvu mi obogatimo. U siromaštvu se pokazao kad je uzeo smrtno tijelo i po njemu smrt nadvladao. Bogatstvo nije izgubio, nego ga je sačuvao za budućnost.
Kako li je preobilna njegova milina koju krije za one što ga se boje i čuva je za one koji se uzdaju u njega!
Samo djelomično znamo dok ne dode ono što je savršeno. Da postanemo sposobni to primiti, onaj koji je u liku Božjem jednak Ocu, u liku sluge postao je sličan nama, obnovio nas je da budemo slični Bogu. Jedini Sin Božji postao je sin ljudski. Mnoge je sinove ljudske učinio da budu sinovi Božji i po vidljivom liku sluge mnoge je sluge oslobodio i učinio sposobnima za gledanje lika Božjega.
Ta djeca smo Božja i još se nije pokazalo što ćemo biti. A znamo, kad se on pokaže, da ćemo mu biti slični, jer ćemo ga vidjeti kakav jest. U čemu bi onda bilo to blago mudrosti i znanja, u čemu bi bilo to božansko bogatstvo kad nas ne bi sasvim zadovoljilo? I u čemu bi bila ta obilna milina kad nas ne bi sasvim zasitila? Pokaži nam, dakle, Oca i to nam je dosta.
I u jednom psalmu govori nam netko od nas ili u nama ili umjesto nas: Nasitit ću se kad se pokaže tvoja slava. A on i Otac su jedno, pa tko vidi njega, vidi i Oca. Dakle, Gospodin nad Vojskama, on je kralj slave. On će nas obratiti i pokazat će nam lice svoje; spasit ćemo se, zasititi i zadovoljiti.
Dok se to ne zbyde, dok nam ne pokaže to što će nas zadovoljiti, dok ne budemo pili i utažili žedu na izvoru života, kroz ovo vrijeme dok idemo na području vjere daleko od njega, dok gladujemo i žedamo pravdu, te neiskazanim žarom čeznemo za likom Božje ljepote, pobožnim bogoštovljem slavimo njegov rodendan u liku sluge.
Budući da nismo u stanju promatrati kako je prije Danice rođen od Oca, promatrajmo kako je za noćne tmice rođen od Djevice. Budući da ne možemo shvatiti kako je prije sunca bilo ime njegovo, upoznajmo kako je na suncu šator njegov.
Budući da ne možemo razumjeti na koji je način Jedi-nac u svom Ocu, sjećajmo se Zaručnika koji izlazi iz odaje svoje. Budući da još nismo zreli da uđemo na gozbu Oca svoga, upoznajmo jaslice Gospodina našega Isusa Krista.

OTPJEV (1 Iv 1, 2; 5, 20)

R. Život se očitova, i vidjeli smo i navješćujemo vam Život vječni, * koji bijaše kod Oca i očitova se nama.
O. Znamo: Sin Božji došao je i dao nam razum da spoznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitomu, u Sinu njegovu. On je Bog Istiniti i Život vječni. * Koji bijaše.

MOLITVA

Bože, ti si rođenjem svoga Sina čudesno započeo spasenje svoga naroda. Udijeli nam čvrstu vjeru i daj da pod njegovim vodstvom stignemo obećanoj nagradi slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi