BOGOJAVLJANJE – SLUŽBA ČITANJA

BOGOJAVLJANJE – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

HIMAN

Mudraci Dijete vidjeli,
Otvorili mu darove:
I zlato, smirnu s tamjanom
Darovali mu klečeći.

U tima trima darima
Upoznaj, divni Dječače,
Znak tvoje moći, kraljevstva,
Što Otac ti predodredi.

Taj tamjan sabski, zlato to
Navješćuje da Djetešce
I Kralj je naš i pravi Bog,
A smirna grob mu spominje.

O Betleheme, slavniji
Od svih gradova velikih,
Ko čovjek svijeta Spasitelj
U tebi se je rodio.

To je onaj koga proroci
Navješćuju, označuju,
Kog Otac nam pokazuje
I veli: Svi ga slušajte!

Sve nebo, zemlju, podzemlje,
Od istoka do zapada –
Sva mora, zvijezde svemirske
Obuhvaća ti kraljevstvo.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
I Ocu s Duhom Presvetim
U vječne vijeke vjekova! Amen.

PSALMODIJA

Ps 72 (71)

Ant. 1. Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare Kralju Gospodinu.

Bože, sud svoj daj kralju *
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno, *
siromasima po pravici!

Nek bregovi narodu urode mirom, *
a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima, †
djeci siromaha donijet će spasenje, *
a tlačitelja on će smrviti.
I živjet će dugo kao sunce *
i kao mjesec u sva pokoljenja.

Sići će kao dažd na travu, *
kao kiša što natapa zemlju!
U danima njegovim cvjetat će pravda *
i mir velik − sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora, *
i od Rijeke do granica svijeta.

Dušmani će njegovi preda nj kleknuti, *
i protivnici lizati prašinu.
Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, *
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari, *
svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše, *
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu *
i spasit će život nevoljniku:
oslobodit će ih nepravde i nasilja, *
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

Stoga nek živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, †
nek mole za njega svagda *
i vazda ga blagoslivljaju!
Nek bude izobila žita u zemlji, *
po vrhuncima klasje neka šušti ko Libanon!
I cvjetali stanovnici gradova *
kao trava na livadi.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! *
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, *
svi narodi nazivali ga blaženim!
Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
koji jedini tvori čudesa!

I blagoslovljeno njegovo slavno ime dovijeka! †
Sva se zemlja napunila slave njegove! *
Tako neka bude. Amen!

Ant. Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare Kralju Gospodinu.

Ps 96 (95)

Ant. 2. Poklonite se Gospodinu u domu svetom njegovu, aleluja.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i s kraja zemlje hvalu njegovu,
neka ga slavi more sa svim što je u njem, *
otoci i njihovi žitelji!
Nek digne glas pustinja i njeni gradovi, *
nek odjeknu naselja gdje žive Kedarci!
Nek podvikuju stanovnici Stijene, *
neka kliču s gorskih vrhova!
Nek daju čast Gospodinu *
i hvalu mu naviještaju po otocima!

Kao junak izlazi Gospodin, *
kao ratnik žar svoj podjaruje.
Uz bojni poklik i viku ratnu *
ide junački na svog neprijatelja.

»Šutjeh dugo, gluh se činjah, *
svladavah se;
sad vičem kao žena kada rađa, *
dašćem i uzdišem.
Isušit ću brda i bregove, *
sparušiti svu zelen po njima,
rijeke ću u stepe pretvoriti *
i močvare isušiti.
Vodit ću slijepce po cestama, *
uputit ih putovima.
Pred njima ću tamu u svjetlost obratit,
a neravno tlo u ravno.«

Ant. Poklonite se Gospodinu u domu svetom njegovu, aleluja.

Ps 97 (96)

Ant. 3. Poklonite se Bogu, svi anđeli njegovi, aleluja.
Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču, *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
− nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Ant. Poklonite se Bogu, svi anđeli njegovi, aleluja.

R. Nebesa navješćuju pravednost njegovu.
O. Svi narodi gledaju mu slavu.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige proroka Izaije
(60, 1-22)

Slava se Gospodnja objavljuje nad Jeruzalemom

Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina. A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode!
A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja.
Podigni oči, obazri se: svi se sabiru, k tebi dolaze. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, kćeri ti nose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati radošću, igrat će srce i širitse, jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi će pritjecati.
Mnoštvo deva prekrit će te, jednogrbe deve iz Midjana i Efe. Svi će iz Šebe doći donoseći zlato i tamjan i hvale Jahvi pjevajući.
Sva stada kedarska u tebi će se sabrati, ovnovi nebajotski bit će ti na službu. Penjat će se k
o ugodna žrtva na moj žrtvenik, proslavit ću Dom Slave svoje!
Tko su oni što lebde poput oblaka, ko golubovi prema golubinjacima svojim? Da, to se zbog mene sabiru brodovi, lađe su taršiške pred njima da izdaleka dovezu tvoje sinove, a s njima srebro njihovo i zlato, zbog imena Jahve, Boga tvojega, zbog Sveca Izraelova koji te proslavi.
Zidine će tvoje obnoviti stranci i kraljevi njihovi služit će ti. U svojoj srdžbi ja sam te udario, al
u svojoj naklonosti opet ti se smilovah.
Vrata će tvoja biti otvorena svagda, ni danju ni noću neće se zatvarati, da propuste k tebi bogatstva naroda s kraljevima koji ih vode. Jer propast će narod i kraljevstvo koje ti ne bude htjelo služiti, i ti će se narodi sasvim zatrti.
K tebi će doći slava Libanona, čempresi, jele i brijestovi skupa, da ukrase prostor mojega Svetišta, podnožje će moje proslaviti!
K tebi će, sagnuti, dolaziti sinovi tvojih tlačitelja, pred noge ti padatkoji te prezirahu. Nazivat će te Gradom Jahvinim, Sionom Sveca Izraelova.
Zato što si bio ostavljen, omražen, izbjegavan, učinit ću te vječnim ponosom, radošću od koljena do koljena. Ti ćeš sisati mlijeko naroda, sisat ćeš grudi kraljeva. I znat ćeš da sam ja, Jahve, Spasitelj tvoj, Silni Jakovljev, tvoj Otkupitelj.
Mjesto mjedi, donijet ću zlato; mjesto željeza, donijet ću srebro; mjesto drva, mjed; mjesto kamena, željezo. Za glavara tvoga postavit ću Mir, Pravdu za vladara. Više se neće slušat
o nasilju u tvojoj zemlji ni o pustošenju i razaranju na tvojem području. Zidine ćeš svoje nazivati Spasom, Slavom svoja vrata.
Neće ti više sunce biti svjetlost danju nitće ti svijetlit mjesečina, nego će Jahve biti tvoje vječno svjetlo i tvoj će Bog biti tvoj sjaj.
Sunce tvoje neće više zalaziti nit` će ti mjesec pomrčati, jer će Jahve biti tvoje vječno svjetlo, i okončat će se dani tvoje žalosti.
Svi u tvom narodu bit će pravednici i posjedovat će zemlju dovijeka, mog nasada izdanci, mojih ruku djelo, da bih se u njima proslavio.
Od najmanjega postat će tisuća, od neznatnoga moćan narod. Ja, Jahve, govorio sam; u pravo ću vrijeme izvršiti.

OTPJEV (Iz 60, 1. 3)

R. Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer svjetlost tvoja dolazi. * Nad tobom blista Slava Gospodnja.
O. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja. * Nad tobom.
DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetoga Lava Velikog, pape
(Govor 3. na Bogojavljenje, 1-3. 5: Pl. 54, 240-244)

Po cijelom je svijetu objavio Gospodin spasenje

Milosrdna Božja providnost, pošto je odlučila u punini vremena priteći u pomoć propalom svijetu, izvršila je spasenje svih naroda u Kristu. U tom je smislu nekoć preblaženom Abrahamu dano obećanje nebrojenog potomstva koje će se roditi ne tjelesnim rađanjem, nego plodnošću vjere. To je potomstvo uspoređeno s mnoštvom zvijezda, tako da se Otac svih naroda mogao nadati ne zemaljskom nego nebeskom naraštaju.
Neka udu u obitelj patrijarha svi poganski narodi, a blagoslov Abrahamova potomstva koga se odriču tjelesni sinovi neka prime sinovi obećanja. Neka se u tro jici Mudraca svi narodi poklone Tvorcu svemira, da ne bude Bog poznat samo u Judeji nego i na cijelom svijetu, da svagdje u Izraelu bude veliko ime njegovo.
Poučeni, dakle, ovim otajstvom božanske milosti slavimo, predragi, u razumnoj radosti dan naših prvina: početak poziva poganskih naroda. Zahvaljujmo milosrdnom Bogu koji nas je, kako kaže Apostol, učinio dostojnima da budemo dionici svetih u svjetlosti. On nas je izbavio od vlasti tmina i premjestio u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina. Izaija je prorokovao da je narod koji je živio u tami ugledao veliku svjetlost, a stanovnicima smrtne sjene ogranulo svjetlo. O tim istim neznabošcima govori isti prorok Gospodinu: Zaziva t će te narodi koji te nisu poznavali i hrlit će k tebi puci koji nisu ćuli za tebe.
Ovaj je dan Abraham vidio i razveselio se spoznavši da će djeca njegove vjere biti blagoslovljena u njegovu potomku Kristu i predvidjevši u vjeri da če biti otac svih naroda, uzvelićao je Boga znajući jasno da može izvršiti ono što je obećao.
O ovom je danu David pjevao u psalmima: Svi će narodi koje si stvorio doći i pokloniti se pred tobom, Gospodine, i velićat će ime tvoje. I opet: Objavio je Gospodin spasenje svoje, pred narodima je otkrio istinu svoju.
Kako se to ostvarilo, spoznali smo kad je zvijezda potakla trojicu Mudraca u njihovu dalekom kraju i dovela ih da upoznaju i da se poklone Kralju neba i zemlje. Posrednička služba zvijezde vodilje potiče nas da se ugledamo u njezinu ulogu i da, koliko više možemo, služimo ovoj milosti koja sve pozivlje Kristu.
Predragi, u tom nastojanju morate svi jedni drugima pomoći na taj način da u Božjem kraljevstvu, u koje se dolazi pravom vjerom i dobrim djelima, svijetlite kao djeca svjetlosti.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu koji s Bogom Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.

OTPJEV

R. Preslavan je ovo dan. U njemu se očitovao Spasitelj svijeta, proroci ga prorekoše, anđeli mu se pokloniše. * Mudraci vidješe zvijezdu njegovu i puni radosti priniješe mu dare.
O. Svečani nam dan osvanu: dođite, narodi, poklonite se Gospodinu! * Mudraci.

MOLITVA

Bože, Stvoritelju i Svedržitelju. Daj da ti služimo svim srcem te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi