BOGOJAVLJENJE – II. VEČERNJA

 

BOGOJAVLJENJE – II. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Što dršćeš, kruti Irude,
Od kralja koji dolazi?
Ne, prijestolja ne otima
Tko prijesto dariva.

Mudraci zvijezdu gledaju,
Za zvijezdom naprijed okreću,
Sve ištu Svjetlo svjetlošću
I darom Boga priznaju.

U čistu kupelj Jordana
Sad višnje Janje ulazi,
Nas peruć, samo nevino,
Sve grijehe na se uzima.

Gle čuda, na riječ njegovu
U posudama kamenim
Rumenom voda postaje
U vino se pretarajuć.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
i Ocu s Duhom Presvetim
U vječne vijeke vjekova! Amen.

PSALMODIJA

Ps 110 (109), 1-5. 7. Mesija – kralj, svećenik, pobjednik

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor15, 25).

Ant. 1. Uzveličao se kralj mironosni, za njegovim licem čezne sva zemlja.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žeslo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napiti z potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Uzveličao se kralj mironosni, za njegovim licem čezne sva zemlja.

Ps 112 (111). Blaženstvo pravednika

Kao djeca svjetlosti hodite! Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina (Ef 5, 8-9)

Ant. 2. Čestitima sviće ko svjetlost u tami: milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće kao svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
on rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost jegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.
Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutat će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Ant. Čestitima sviće ko svjetlost u tami: milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin

Hvalospjev ( Otk 15, 3-4).

Ant. 3. Svi će narodi što si ih stvorio doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

Velika su i čudesna djela tvoja,*
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji,*
Kralju naroda!

Tko da te se ne boji, Gospodine,+
tko da ne slavi ime tvoje!*
Ti si jedini svet!
I zato svi će narodi doći +
i klanjati se pred tobom,*
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Ant. Svi će narodi što si ih stvorio doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

KRATKO ČITANJE        Tit 3, 4-5

Pojavila se dobrostivost i čovjekoljublje spasitelja našega Boga; on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novog rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom.

KRATKI OTPJEV

R. Njime se blagoslivljala* sva plemena zemlje! Njim se.
O. Svi narodi nazivali ga blaženim!* sva plemena zemlje. Slava Ocu. Njim se.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Trima čudima proslavljen blagdan slavimo: danas zvijezda mudrace privede k jaslama; danas posta vino iz vode na svadbi; danas na Jordanu Krist primi krst od Ivana da nas spasi, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Trima čudima proslavljen blagdan slavimo: danas zvijezda mudrace privede k jaslama; danas posta vino iz vode na svadbi; danas na Jordanu Krist primi krst od Ivana da nas spasi, aleluja.

PROŠNJE

S velikom radošću čast iskažimo Spasitelju svome, kome su se na današnji dan
kraljevi poklonili, usrdno ga zamolimo riječima:

Gospodine spasi duše siromaha svojih!

Kralju naroda, sebi si pozvao mudrace da ti se kao prvine svih naroda poklone:
-udijeli nam duh klanjanja i služenja!

Kralju slave, ti svoj narod pravedno sudiš:
-daj ljudima obilje mira!

Vječni Kralju, ti ostaješ kroz sva pokoljenja:
-pošalji svoju riječ da orosi srca ljudi.

Kralju pravedni, ti želiš osloboditi siromahe kome nema tko pomoći:
-budi bliz bijednima i rastuženima!

Gospodine ime je tvoje blagoslovljeno u vijeke vjekova
-ispuni na našoj braći čudesna djela svoga spasenja!

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si na današnji dan po zvijezdi prethodnici narodima objavio svoga Jedinorođenca. Mi smo te upoznali svjetlom vjere: privedi nas gledanju svoje nebeske ljepote! Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi