SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (07.01.)

subota-sluzba-citanja-ii-tjedan-psaltiraSUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (07.01.)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

HIMAN

Mudraci Dijete vidjeli,
Otvorili mu darove:
I zlato, smirnu s tamjanom
Darovali mu klečeći.

U tima trima darima
Upoznaj, divni Dječače,
Znak tvoje moći, kraljevstva,
Što Otac ti predodredi.

Taj tamjan sabski, zlato to
Navješćuje da Djetešce
I Kralj je naš i pravi Bog,
A smirna grob mu spominje.

O Betleheme, slavniji
Od svih gradova velikih,
Ko čovjek svijeta Spasitelj
U tebi se je rodio.

To je onaj koga proroci
Navješćuju, označuju,
Kog Otac nam pokazuje
I veli: Svi ga slušajte!

Sve nebo, zemlju, podzemlje,
Od istoka do zapada –
Sva mora, zvijezde svemirske
Obuhvaća ti kraljevstvo.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
I Ocu s Duhom Presvetim
U vječne vijeke vjekova! Amen.

PSALMODIJA

Ps 105 (104). Bog vjeran obećanjima

Sve se to njima, kao pralik, događalo, a napisano je za upozorenje nama( 1 Kor 10, 11).

I.

Ant. 1. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!

Ant. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

II.

Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

III.

Ant. 3. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

R. Sin Božji došao je i dao nam razum.
O. Da spoznamo Boga istinitoga.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige proroka Izaije
(61, 1-11)

Duh Gospodnji na sluzi njegovu

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijestim godinu milosti Gospodnje  i dan odmazde Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna.
I zvat će ih Hrastovima pravde, Nasadom Gospodnjim – na slavu njegovu. Oni će nanovo dići drevne razvaline, sazdati opet mjesta poharana, ruševine prošlih pokoljenja.
Tuđinci će doći da vam stada pasu, stranci će vam biti ratari i vinogradari. A vas će zvati “Svećenici Gospodnji”, nazivat će vas “Službenici Boga našega”. Uživat ćete bogatstva naroda, blagom se njihovim dičiti.
Dvostruka bijaše njihova sramota – rug i prezir bijahu im baština – zato će u zemlji svojoj baštinitdvostruko, njihova će biti radost vječita. Jer ja, Gospodin, ljubim pravdu, a mrzim grabež nepravedni. Vjerno ću ih nagraditi i sklopiti s njima Savez vječni.
Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima. Tko god ih vidi, prepoznat će da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi.
Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi il
nevjesta kad se uresi nakitom.
Kao što zemlja tjera svoje klice, kao što u vrtu niče sjemenje, učinit će Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.

OTPJEV (lz 61, 1; Iv 8, 42)

R. Duh Gospodnji na meni je jer me Gospodin pomaza! On me posla za blagovjesnika siromasima * da iscijelim srca slomljena i zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjima.
O. Ja sam od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla. * Da iscijelim.

DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetoga Petra Krizologa, biskupa
(Govor 160: PL 52, 620-622)

Onaj koji se htio roditi za nas nije htio da nam bude nepoznat

Premda se u samom otajstvu Gospodinova utjelovljenja jasno očituju znakovi božanstva, ipak današnja svetkovina još očitije pokazuje da je Bog došao u ljudskom tijelu kako ljudski rod, koji ne može sve shvatiti, ne bi po neznanju izgubio ono što je zavrijedio posjedovati po milosti.
Ta onaj koji se htio roditi za nas nije htio da nam bude nepoznat. Stoga se i objavio da ne bi veliko otajstvo dobrote bilo prigoda velike zablude. Danas su Mudraci našli gdje plače u kolijevci onaj koga su tražili kako blista na zvijezdama. Danas su se Mudraci divili jasnoj spoznaji Djeteta u pelenama, čija im je objava bila nejasna u blistavilu zvijezda. Danas su Mudraci zapanjeni prebirali pameću što su tu vidjeli: na zemlji nebo, na nebu zemlja, u Bogu čovjek, u čovjeku Bog, obuhvaćena sićušnim tijelom onoga koga cijeli svemir ne može obuhvatiti. Videći to otajstvenim darovima izražavaju da nemaju što raspravljati nego vjerovati: tamjanom priznaju Boga, zlatom Kralja, smirnom čovjeka.
Ovdje su pogani, koji su bili zadnji, postali prvi, jer je tada po vjeri Mudraca posvećen početak vjerovanja poganskih naroda.
Danas je Krist ušao u korito rijeke Jordana, da opere grijehe svijeta. Sam je Ivan posvjedočio da zato dolazi kad je rekao: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Danas je sluga primio Gospodara, čovjek Boga, Ivan Krista. Primio ga je da primi oproštenje a ne da ga dade.
Danas se ispunilo što je rekao Prorok: Glas je Gospodnji nad vodama. Koji glas? Ovo je Sin moj ljubljeni koji mi je omilio.
Danas je Duh Sveti u liku golubice lebdio nad vodama. Kao što je nekoć za vrijeme Noino golubica javila da je došao kraj potopu, tako je i ova navijestila da prestaje brodolom svijeta. Ona je nekoć donijela grančicu masline, a ova je na glavu Početnika novog prašta- nja izlila sve preobilje novog pomazanja. Tako se ispunilo ono što je Prorok unaprijed kazao: Stoga te je pomazao Bog, Bog tvoj, uljem radosti više nego drugove tvoje.
Danas je Krist pretvorivši vodu u vino počeo pokazivati nebeske znakove. Ta voda pretvorena u vino nagoviješta otajstvo krvi, po kojem nudi Krist onima koji žele piti iz posude njegova tijela opojni napitak, te ispuni riječ Proroka: Kako li je slavna moja opojna čaša!

OTPJEV (Mih 7,19; Dj 10, 43)

R. Tri dragocjena dara priniješe Mudraci Gospodinu u dan onaj, a označuju božanska otajstva: * zlato pokazuje moć kraljevu; tamjan, velikog svećenika; smirna, Gospodinov ukop.
O. Mudraci su počastili početnika našega spasenja u kolijevci i prinijeli mu s blaga svoga otajstvene dare. * Zlato.

MOLITVA

Bože, po svome si Sinu svim narodima očitovao svoje vječno svjetlo. Daj da i mi sve više spoznajemo svog Otkupitelja i stignemo u njegovu vječnu slavu. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi