KRŠTENJE GOSPODINOVO – 2. VEČERNJA

KRŠTENJE GOSPODINOVO – II. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Svu pravdu Božju vršeći,
K Jordanu Krist, gle, dolazi:
Sveg Svijeta Tvorac pokršten
Sve krsne vode posveti.

Od čiste rođen Djevice,
On čisti Božji jaganjac,
Sav svijeta grijeh preuzima
Krštenjem da ga očisti.

Glas Očev tad se zaori:
Gle, Sina mog ljubljenog!
Duh s neba to posvjedoči
U liku bijela goluba.

Tu spas se Crkve naviješta
U Trojstvenome imenu:
Bog Otac, Sin, Duh Sveti
U Crkvi nas posvećuju.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
I Ocu s Duhom Presvetim
U vječne vijeke vjekova! Amen.

PSALMODIJA

Ps 110(109), 1− 5.7. Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. Glas s neba zagrmje i začu se Očev glas: Ovo je Sin moj ljubljeni u njemu mi sva milina, njega slušajte!

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Glas s neba zagrmje i začu se Očev glas: Ovo je Sin moj ljubljeni u njemu mi sva milina, njega slušajte!

Ps 112 (111). Blaženstvo pravednika

Kao djeca svjetlosti hodite! Plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina (Ef 5, 8−9).

Ant. 2. Glavu zmaja Spasitelj satrije u rijeci Jordanu i nas iz njegove vlasti izbavi.

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost njegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutat će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Ant. Glavu zmaja Spasitelj satrije u rijeci Jordanu i nas iz njegove vlasti izbavi.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1− 7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. Veliko se otajstvo očitovalo danas: Stvoritelj u Jordanu pere sve naše grijehe.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Ant. Veliko se otajstvo očitovalo danas: Stvoritelj u Jordanu pere sve naše grijehe.

KRATKO ČITANJE (Dj 10, 37-38)

Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom svetim i snagom njega koji je, jer Bog bijaše s njim prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.

KRATKI OTPJEV

R. On je Onaj koji dolazi* kroz vodu i krv. On je.
O. Isus Krist, Gospodin naš.* Kroz vodu i krv. Slava Ocu. On je.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Krist Isus nas ljubi i on nas krvlju svojom opra od grijeha naših te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: njemu sva slava i vlast u vjekove!

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Krist Isus nas ljubi i on nas krvlju svojom opra od grijeha naših te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: njemu sva slava i vlast u vjekove!

PROŠNJE

Molbom se utecimo svome Spasitelju i Otkupitelju, koji se udostojao na Jordanu od Ivana primiti krst, i njemu zavapijmo:

Pošalji nam, Gospodine, Duha svojega!

Kriste, slugo Božji, kojeg je Otac primio ti koji Ocu omilje,
pošalji nam, Gospodine, Duha svojega!
Kriste, Božji odabraniče, koji napukle trske nisi slomio niti stijenja što tinja ugasio
smiluj se svima koji te iskreno traže!
Kriste Sine Božji, tebe je Otac pozvao da u novom savezu budeš svjetlo narodima
u krsnoj vodi otvori oči slijepih!
Kriste, spasitelju ljudi, koga Otac pomaza Duhom Svetim za spasiteljsku službu
povedi sve da te vide i uzvjeruju te imaju vječni život.
Kriste, nado naša, koji izvodiš na svjetlo spasa one što u tminama čame
primi u svoje kraljevstvo našu preminulu braću!

Oče naš…

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, kod krštenja na Jordanu Duh Sveti sišao je na Isusa Krista, a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim sinom. I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu: daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi