KRŠTENJE GOSPODINOVO – JUTARNJA

Krstenje Gospodinovo 3
KRŠTENJE GOSPODINOVO – JUTARNJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

HIMAN

Otkupitelj svih naroda
Svem svijetu danas zablista:
Nek pjevaju mu pohvale
Sva usta, srca vjernička!

On, čisti svijeta Spasitelj,
U tridesetoj godini
Krštenjem se posvećuje
Za Janje Božje žrtveno.

Gle, sveti Ivan zadrhta,
Kad pristupi mu Nevini
I grešnički krst zatraži
Da grijehe svijeta opere.

Glas Očev s neba svjedoči
Za Sina svojeg ljubljenog,
Na Jordan snaga silazi
Milosti Duha Svetoga.

O Kriste, Božji Jaganjče,
Što grijeh sa svijeta odnosiš:
Daj da ko Božji sinovi
U bratstvu složno živimo!

Sva slava tebi, Isuse
Ti Put si, Život, Istina:
To Otac s Duhom Presvetim
Svjedoči i objavljuje. Amen.

PSALMODIJA

Ps 63 (62), 2−9. Čežnja za Bogom

Boga traži tko odbacuje djela tame.

Ant. 1. Evo, vojnik Kralja krsti, sluga Gospodara, Ivan Spasitelja. Ustuknula je voda jordanska, svjedokom je golub, glas Očev odjekuje: Ovo je Sin moj.

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Evo, vojnik Kralja krsti, sluga Gospodara, Ivan Spasitelja. Ustuknula je voda jordanska, svjedokom je golub, glas Očev odjekuje: Ovo je Sin moj.

 

Hvalospjev (Dn 3,57-88.56). Slavospjev stvorenja Bogu

Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Ant. 2. Izvori su voda posvećeni kad se Krist očitovao u slavi svoj zemlji. Crpite vodu sa Spasiteljevih izvora! Sad je sve stvorenje posvetio Krist Bog naš.

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

Ant. Izvori su voda posvećeni kad se Krist očitovao u slavi svoj zemlji. Crpite vodu sa Spasiteljevih izvora! Sad je sve stvorenje posvetio Krist Bog naš.

Ps 149. Pobjednička pjesma svetaca

Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda (Hezihije).

Ant. 3. Kriste, Bože i Otkupitelju, tebe koji Duhom i ognjem čistiš ljudsku okuženost svi mi slavimo.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!
Aleluja!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Kriste, Bože i Otkupitelju, tebe koji Duhom i ognjem čistiš ljudsku okuženost svi mi slavimo.

KRATKO ČITANJE (Iz 61, 1-2a)

Duh Gospodnji je na meni jer me Gospodin pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljenja; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima; da navijestim godinu milosti Gospodnje.

KRATKI OTPJEV

R. Kriste, Sine Boga živoga,* smiluj nam se! Kriste.
O. Ti, što se danas očitova,* smiluj nam se! Slava Ocu. Kriste.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kristovo krštenje sav je svijet posvetilo a nama donijelo otpuštenje svih grijeha: svi se mi čistimo vodom i Duhom.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Kristovo krštenje sav je svijet posvetilo a nama donijelo otpuštenje svih grijeha: svi se mi čistimo vodom i Duhom.

MOLBENICA

Molbom se utecimo svome Spasitelju i Otkupitelju, koji se udostojao na Jordanu od Ivana primiti krst, i njemu zavapijmo:

Gospodine, smiluj se!

Kriste, ti si svojim očitovanjem nas sve obasjao svojim svjetlom:
svjetlo svoje daj onima koje ćemo danas susresti.
Ti si se ponizio i krst primio od Ivana i tako nam pokazao put poniznosti:
daj nam duha da ljudima ponizno služimo.
Po svome si nas krštenju oprao od svake ljage i učinio si nas Očevim sinovima:
daj duh posinstva svima koji te traže.
Ti si po krštenju svoje stvorenje posvetio i krštenicima si otvorio vrata obraćenja:
daj da i mi budemo u svijetu službenici tvoga evanđelja.
Ti si nam u svome krštenju objavio Presveto Trojstvo:
obnovi duh posinstva u kraljevskom svećeništvu krštenika.

Oče naš…

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, kod krštenja na Jordanu Duh Sveti sašao je na Isusa Krista, a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim sinom. I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu: daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi