KRŠTENJE GOSPODINOVO – SLUŽBA ČITANJA

KRŠTENJE GOSPODINOVO – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Krist nam se očitovao: dođite, poklonimo se!

HIMAN

Svu pravdu Božju vršeći,
K Jordanu Krist, gle, dolazi:
Sveg Svijeta Tvorac pokršten
Sve krsne vode posveti.

Od čiste rođen Djevice,
On, on čisti Božji jaganjac,
sav svijeta grijeh preuzima
Krštenjem da ga očisti.

Gla Očev tad se zaori:
Gle, Sina mog ljubljenog!
Duh s neba to posvjedoči
U liku bijela goluba.

Tu spas se Crkve naviješta
U trojstvenome imenu:
Bog Otac, Sin, Duh Sveti
U Crkvi nas posvećuju.

Sva slava tebi, Isuse,
Ti Put si, Život, Istina:
To Otac s Duhom Presvetim
Svjedoči i objavljuje. Amen.

PSALMODIJA

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebu (Sv. Irenej).

Ant. 1. Čuj! Gospodin nad vodama, Gospodin nad vodama silnim.
Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, *
prinesite Gospodinu slavu i moć!
Prinesite Gospodinu slavu njegova imena, *
poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

Čuj! Gospodin nad vodama, *
Gospodin nad vodama silnim!
Čuj! Gospodin u sili, *
Gospodin u veličanstvu!

Čuj! Gospodin lomi cedre, *
Gospodin lomi cedre libanske,
i Liban skakuće poput teleta, *
a Sirion kao mlado bivolče!

Čuj! Gospodin sipa munje, *
Gospodin sipa munje ognjene!
Čuj! Gospodin potresa pustinjom, *
Gospodin potresa pustinjom kadeškom!

Čuj! Od straha se mlâde košute, *
prerano se mlâde košute šumske.
Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, *
a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

Gospodin nad vodama stoluje, *
stoluje Gospodin – kralj dovijeka!
Gospodin narodu svom daje jakost, *
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Ant. Čuj! Gospodin nad vodama, Gospodin nad vodama silnim.

Ps 66 (65). Zahvalnica za oslobođenje

O Gospodinovu uskrsnuću i o obraćenju pogana (Hezihije).

I.

Ant. 2. Sva zemlja nek ti se klanja, Gospodine, i nek se raduje jer novo svjetlo zasja svim vjekovima.

Kliči Bogu, sva zemljo, +
opjevaj slavu imena njegova, *
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: “Kako su potresna djela tvoja! *
Zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju.
Sva zemlja nekti se klanja i nek ti pjeva, *
neka pjeva tvom imenu!”

Dođite i gledajte djela Božja: *
čuda učini među sinovima ljudskim.
On pretvori more u zemlju suhu +
te rijeku pregaziše. *
Stog` se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom, +
oči mu paze na narode *
da se ne izdignu ljudi buntovni.

Blagoslivljajte, narodi, Boga našega, *
razglašujte hvalu njegovu!
Našoj je duši darovao život *
i ne dade da nam posrne noga.

Iskušavao si nas teško, Bože, *
iskušavao ognjem kao srebro.
Pustio si da u zamku padnemo, *
stisnuo lancima bokove naše.
Pustio si da nam zajašu za vrat: +
prošli smo kroz oganj i vodu, *
onda si pustio da odahnemo.

Ant. Sva zemlja nek ti se klanja, Gospodine, i nek se raduje jer novo svjetlo zasja svim vjekovima.

II.

Ant. 3. Blagoslovljen Bog koji je duši mojoj darovao život i pustio me da odahnem.

S paljenicama ću u Dom tvoj ući, *
zavjete ispuniti pred tobom
što ih obećaše usne moje, *
što ih usta moja u tjeskobi obrekoše.
Prinijet ću ti paljenice pretile +
s kadom ovnova, *
žrtvovati volove i jarad.

Dođite, počujte, koji se Boga bojite, *
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Na svoja sam usta njega zvao, *
jezikom ga hvalio.
Da sam u srcu na zlo mislio, *
ne bi uslišio Gospod.
No Bog me uslišio: *
obazro se na glas molitve moje.

Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, *
naklonosti ne odvrati od mene!

Ant. Blagoslovljen Bog koji je duši mojoj darovao život i pustio me da odahnem.

R. Ovo je Sin moj ljubljeni.
O. Njega slušajte.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige proroka Izaije
(42, 1-9; 49, 1-9)

Krotki Sluga Gospodnji, svjetlost pucima

Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio: on će donijet pravo narodima; vikati nece, nece bučiti, glas”mu se neće čut po trgovima; trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti; po istini on će donijet pravo, neće sustat niti smalaksati, dok na zemlji ne uspostavi pravo.
Ovako govori Gospodin, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje, koji dade dah narodima na njoj, i dah bićima što njome hode.
»Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruke te uzeh; oblikovah te i postavih za Savez narodu, za svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnje iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami. Ja, Gospodin mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima. Što prije prorekoh, evo, zbi se, i nove događaje ja naviještam, i prije negoli se pokažu, vama ih objavljujem.«
Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki! Gospodin me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje spomenuo se moga imena. Od usta mojih britak mač je načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje, od mene je oštru načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu. Rekao mi: »Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!« A ja rekoh: »Zaludu sam se mučio, nizašto naprezao snagu.« Ipak, kod Gospodina je moje pravo, od mog Boga nagrada je moja. A sad govori Gospodin, koji me od utrobe Slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga.
I reče mi: »Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje doneseš.«
Ovako govori Gospodin, otkupitelj Izraelov, Svetac njegov, onome kog preziru i odbacuju narodi, sluzi silničkome: »Kad vide, dići će se kraljevi, bacit će se ničice knezovi, zbog Gospodina, koji je vjernost svoju pokazao, Sveca Izraelova, koji te izabrao.«
Ovako govori Gospodin: »U vrijeme milosti ja ću te uslišiti, u dan spasa ja ću ti pomoći. Sazdao sam te i postavio za Savez narodu, da zemlju podignem, da nanovo razdijelim baštinu opustošenu, da kažeš zasuž-njenima: ‘Iziđite!’ a onima koji su u tami: ‘Dođite na svjetlo!’ Oni će pasti uzduž svih putova, i paša će im biti po svim goletima.«

OTPJEV (Mt 3, 16. 17; Lk 3, 22)

R. Danas je na Jordanu kršten Gospodin. Otvoriše se nebesa i glas Očev zagrmje: * Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina.
O. Siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju poput goluba, a glas s neba zaori: * Ovo je.
DRUGO ČITANJE: Iz Propovijedi svetoga Grgura Nazijanskog, biskupa
(Propovijed 39 o svetim Svjetlima, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359)

Krštenje Kristovo

Krist se rasvjetljuje, rasvijetlimo se i mi zajedno s njime. Krist se krsti, siđimo i mi zajedno s njime, da zajedno i ustanemo.
Dok je Ivan krštavao, Isus je pristupio. Možda i zato da onoga koji ga je krstio ispuni svetošću, a bez sumnje da čitavoga starog Adama pokopa u vodi. Krstio se prije nas i za nas posvećujući rijeku Jordan da on koji je imao dušu i tijelo započne po Duhu i vodi.
Krstitelj nije htio pristati, no Isus je bio uporan. Tada je rekao: Trebalo bi da budem kršten od tebe. To je rekla svjetiljka Suncu, glas Riječi, prijatelj Zaručniku, najveći među rođenima od žene Prvorođencu svih stvorenja, onaj koji je iz majčina krila pozdravljao onoga kome je u majčinu krilu iskazano bogoštovlje, nekadašnji i budući preteča onome koji se nekoć pojavio i koji će se na koncu svijeta pojaviti. Trebalo bi da ja budem kršten od tebe. Tu bi se moglo još nadodati: i mjesto tebe. Očito je predviđeno da će biti kršten krvlju u mučeništvu, ili je možda, poput Petra, želio da mu opere ne samo noge nego i glavu. Isus je izišao iz vode i cijeli je svijet zajedno sa sobom izdigao. Vidio je da se širom rastvara nebo koje je Adam bio zatvorio za sebe i za svoje potomke na sličan način kao što je ulaz u raj zemaljski bio čuvan ognjenim mačem.
Duh je svjedočio o Božanstvu približivši se Jednakome. Cuo se glas s neba, a tu je bio nazočan onaj za koga je glas svjedočio. Duh se pokazao u liku golubice da počasti Kristovo tijelo koje je pobožanstvenjeno i božansko. I mnogo vjekova prije golubica je najavila svršetak potopa.
A mi danas primimo k srcu Kristovo krštenje iskazujući mu štovanje i blagdan dolično svetkujmo. Budite, dakle, sasvim čisti i uvijek se ponovno čistite! Nema ništa š,to Boga toliko veseli koliko ga veseli čovjekovo obraćenje i spasenje, jer su radi toga svi govori i sva otajstva, da postanete kao svjetiljke u svijetu, kao životna sila za druge ljude. Postanite, dakle, savršena svjetla stojeći uz ono veliko Svjetlo. Neka vas ispuni svjetlost Svjetla s neba, da biste bili jasno i blistavo rasvijetljeni od Svetog Trojstva čiju jednu zraku, što proizlazi iz jednoga Božanstva, na nesavršen način pri mate u Kristu Isusu Gospodinu našemu kome slava i vlast u vijeke vjekova.

OTPJEV (Lk 1, 45. 46; Ps 66, 16)

R. Danas se nebo otvorilo, a more zasladilo, pa kliče zemlja, vesele se gore i bregovi: * na Jordanu je Ivan Krista krstio.
O. Što ti je, more, da uzmičeš! Jordane, zašto natrag okrećeš? * Na Jordanu.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, kod krštenja na Jordanu Duh Sveti sašao je na Isusa Krista, a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim sinom. I nas si iz vode i Duha Svetoga nanovo rodio za svoju djecu: daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.