MALO SAVJETA O KUŠNJAMA I BORBI KADA NAPADAJU

Lk 11,14-2320 misli koje će vam pomoći u borbi s kušnjama

 

  1. Dokle god ovdje živimo, ne možemo biti bez tjeskobe i kušnje. Zato u Knjizi o Jobu piše: “Nije li borba život čovjekov na zemlji?” (Job 7,1)
  2. Stoga bi svatko morao pripaziti na svoje kušnje i bdjeti u molitvama, da đavao ne bi našao priliku i zaveo ga. On, naime, nikad ne spava, nego “obilazi kao ričući lav tražeći koga da proždre”. (Usp. 1 Pt 4,7; 5,8;)

  3. Nitko nije tako svet ni savršen a da ne bi pokatkad imao kušnji. Ne možemo sasvim bez njih.

  4. Kušnje, iako mučne i pogubne, često su vrlo korisne. Po njima čovjek stječe poniznost, pročišćenje i iskustvo.

  5. Svi su sveci prolazili mnoge jade i kušnje i napredovali. (Dj 14,2) A oni koji ih nisu bili kadri podnositi, bili su odbačeni i propali su. Nastavi čitati “MALO SAVJETA O KUŠNJAMA I BORBI KADA NAPADAJU”

%d blogeri kao ovaj: