SVIJEĆNICA – I. VEČERNJA

Svijećnica

SVIJEĆNICA – I. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

Proroci časni, rasvjetljeni duhom,
Javljahu ljud’ma spasenje svijeta,
A danas u Hram na prinos ga nosi
Djevica Majka.

Neba Gospodar, vladar vasione,
Čovjekom posta na spasenje svijeta.
Djeva ga rodi, Djeva mlijekom doji,
Prisnosi danas.

Sretni ga starac Šimun bogonosac
Grli u Hramu, Boga blagoslivlja:
Hvala ti, Bože, što mi oko gleda
Spasenje tvoje!

Ti nam o Majko, odvjetnicom budi,
Molitve naše Sinku svom prikaži:
Kada ti rekneš, prosipaju se na nasljedujte
Njegovi dari.

Očevo svjetlo, Učitelju Kriste,
Ti što nam zboriš Očeva otajstva,
daj da te vjerom, pjesmom jezik svaki
Vijekom veliča. Amen.

PSALMODIJA

Ps 113 (112). Slava imenu Gospodnjem

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

Ant. 1. Poniješe Isusa roditelji njegovi u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu.

Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.

Ant. Poniješe Isusa roditelji njegovi u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu.

Ps 147. Obnova Jeruzalema

Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu (Otk 21, 9).

Ant. 2. Okiti, Sione, ložnicu svoju i primi kralja Krista!

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.
On sipa gràd kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom i vode otječu.
Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Ant. Okiti, Sione, ložnicu svoju i primi kralja Krista!

Hvalospjev (Fil 2, 6−11). Krist, sluga Božji

Ant. 3. Blažen si, Šimune pravedni, jer si primio Krista Gospodina, osloboditelja svoga naroda.

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni«
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« −
na slavu Boga Oca.

Ant. Blažen si, Šimune pravedni, jer si primio Krista Gospodina, osloboditelja svoga naroda.

KRATKO ČITANJE (Heb 10, 5-7)

Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: “Evo dolazim!” U svitku knjige piše za mene: “Vršiti, Bože, volju tvoju!”

KRATKI OTPJEV

R. Gospodin obznani * spasenje svoje. Gospodin.
O. Što ga pripravi pred licem sviju naroda. * Spasenje svoje. Slava Ocu. Gospodin.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Starac je uzeo na ruke Dječaka, a Dječak je podržavao starca; njega je Djevica rodila i poslije poroda djevicom je ostala; njega je rodila i njemu se poklonila.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Starac je uzeo na ruke Dječaka, a Dječak je podržavao starca; njega je Djevica rodila i poslije poroda djevicom je ostala; njega je rodila i njemu se poklonila.

PROŠNJE

Poklonimo se Spasitelju svome, koji je u hramu prikazan, i zamolimo ga:

Neka oči naše, Gospodine, vide, tvoje spasenje.

Kriste Spasitelju, ti si svjetlo na prosvjetljenje naroda
prosvijetli one koji te nisu upoznali da vjeruju u tebe pravoga Boga.
Otkupitelju naš, ti si slava puka izraelskoga
uzvisi svoju Crkvu među narodima.
Isuse željo svih naroda, tvoje spasenje vidješe oči pravednog Šimuna;
rivedi sve narode svom spasenju
Gospodine o tvome je prikazanju Mariji, Majci tvojoj, prorečeno da će joj mač boli probosti srce;
ojačaj one koji služeć tebi podnose nevolje i zlostavljanja.
Kriste blaženstvo svetih, tebe je prije smrti Šimun vidio kao što je žarko čeznuo;
zauvijek se pokaži onima koji nakon smrti žeđaju da tvoje lice gledaju.

Oče naš…

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, na današnji je dan Sin tvoj u našem ljudskom tijelu prikazan u hramu. Smjerno te molimo: daj da se i mi čiste duše prikažemo tebi. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi