PONEDJELJAK – VEČERNJA (06. NKG)

PONEDJELJAK – VEČERNJA (06. NKG)

II. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O Stvorče neba bezmjerni,
Što svijet od smetnje štiteći
Od voda vode rastavljaš,
Ko među svod im postavljaš.

Ti stalna daješ sjedišta
Nebeskim, zemnim vodama,
Da vlaga žegu ublaži
I žega zemlje ne cijepa.

U duše naše, Bože blag,
Ti trajnu milost ulijevaj,
Da novom varkom u zlo nas
Ne surva stari pakosnik.

Prosvijetli vjerom razum naš,
I sjaj nam njezin očuvaj,
Da ona varke rasprši,
Nje nigda laž ne potamni.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

Ps 45 (44). Kraljevska svadbena pjesma

Zaručnika, iziđite mu u susret (Mt 25, 6).

I.

Ant. 1. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam. *
jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.
Lijep si. najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.
Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno!
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.
Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo− — žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Ant. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

II.

Ant. 2. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.

Narod tirski dolazi s darovima *
Naklonost tvoju traže prvaci naroda,
Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim
U Haljini od veza šarena kralju je dovode » *
Pratnja su joj djevice druge njezine.
s veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Ant. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

Hvalospjev (Ef 1, 3− 10). Bog Spasitelj

Ant. 3. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve − na nebesima i na zemlji.

Ant. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

KRATKO ČITANJE (1 Sol 2, 13)

Bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima.

KRATKI OTPJEV

R. Nek se, Gospodine, * moja molitva uzdigne k tebi. Nek se.
O. Kao kâd pred lice tvoje. * Nek se moja molitva uzigne k tebi. Slava Ocu. Nek se.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Nek te vazda veliča duša moja, Bože moj.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Nek te vazda veliča duša moja, Bože moj.

PROŠNJE

Slavu iskažimo Kristu, koji ljubi Crkvu, hrani je i krijepi. Puni vjere zamolimo ga:

Ispuni, Gospodine, želje svog naroda.

Gospodine Isuse, daj da se svi ljudi spase
i dođu do spoznanja istine.
Čuvaj papu našega I. i biskupa našega I.;
svojom im snagom pomozi.
U svojoj se dobroti smiluj nezaposlenima
da nađu trajno zaposlenje.
Gospodine, budi utočište siromaha;
budi im pomoćnik u nevoljama.
Nauči nas da jedni drugima nosimo teret
da tako ispunimo tvoj zakon.
Preporučujemo ti one koje si za života pozvao u svećeničku službu:
nek te na nebesima bez prestanka slave.

Oče naš…

MOLITVA

Beskorisne si sluge svoje, svemogući Bože, danas u radu krijepio. Prinosimo ti ovu žrtvu večernjicu zahvalni za darove koje od tebe primismo. Molimo te, primi je i neka ti ona bude naša zahvalnica. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi

Ponedjeljak – Jutarnja molitva – 06. NKG

ponedjeljak-jutarnja-molitva-06-nkgPonedjeljak – Jutarnja molitva – 06. NKG

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
Dobro Ti jutro moj Isuse!
O, moj Bože… moja ljubavi.
Evo me u Tebi. Ne daj me od sebe.
Nije ovo čas kad želim znati o Tebi,
nego ja želim biti s Tobom.
U Tvoj pogled srcem gledati.
Živ sam u živom Tebi.
Ti me hraniš ovim postojanjem.
U Tvojoj šutnji moja je sloboda.

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen.❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

PONEDJELJAK – SREDNJI ČAS (06. NKG)

PONEDJELJAK – SREDNJI ČAS (06. NKG)

II. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas

HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni! Nastavi čitati

Ponedjeljak – Misna čitanja – 06. NKG/A

Ponedjeljak – Misna čitanja - 06. NKG (A)Ponedjeljak – Misna čitanja – 06. NKG (A)

📖: Post 4,1-15.25; Ps 50,1.8.16bc-17.20-21; Mk 8,11-13

Prvo čitanje:Post 4, 1-15.25
Kajin skoči na brata Abela te ga ubi.

Čitanje Knjige Postanka
Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: »Čovjeka stekoh pomoću Gospodnjom!« Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stočar, a Kajin zemljoradnik.
I jednog dana Kajin prinese Gospodinu žrtvu od zemaljskih plodova. A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve poizbor pretilinu. Gospodin milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kajina i žrtvu njegovu i ne pogleda. Stoga se Kajin veoma razljuti, i lice mu se namrgodi. I Gospodin reče Kajinu: »Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgođeno? Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu: na te vreba, ali mu se možeš oduprijeti.« Kajin pak reče svome bratu Abelu: »Hajdemo u polje!« I našavši se na polju, Kajin skoči na brata Abela te ga ubi.
Potom Gospodin zapita Kajina: »Gdje ti je brat Abel?« On odgovori: »Ne znam. Zar sam ja čuvar brata svoga?« Gospodin nastavi: »Što si učinio? Slušaj! Krv tvoga brata iz zemlje k meni viče. Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da s ruke tvoje proguta krv brata tvoga! Obrađivat ćeš zemlju, ali ti više neće davati svoga roda. Bit ćeš lutalac i skitalica na zemlji!«
A Kajin reče Gospodinu: »Kazna je moja odviše teška da se snosi. Evo me tjeraš danas sa plodnog tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti lutalac i skitalica na zemlji — tko me god nađe, može me ubiti.«
A Gospodin mu reče: »Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu će se izvršiti!« I Gospodin stavi znak na Kajina, da ga tko, našavši ga, ne ubije.
Adam opet pozna svoju ženu, te ona rodi sina i nadjenu mu ime Set. Reče ona: »Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 50, 1.8.16bc-17.20-21
Pripjev: Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu!

Bog nad bogovima, Gospodin,
govori i zove zemlju
od izlaza sunčeva do zalaza.
»Ne korim te zbog žrtava tvojih —
paljenice su tvoje svagda preda mnom.«

»Što nabrajaš naredbe moje,
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija,
te riječi moje za leđa bacaš?«

»U društvu na brata govoriš
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to činio, a ja da šutim?
Zar misliš da sam ja tebi sličan?
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«

Evanđelje:Mk 8, 11-13
Zašto ovaj naraštaj traži znak?

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.« Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.
Riječ Gospodnja.