Četvrtak – Jutarnja molitva – 06. NKG

Dobro ti jutro, moj IsuseDobro ti jutro, moj Isuse… Ti na još jednom novom danu.

Ti me i danas zoveš i potičeš da idem
sa Tobom kroz ovaj dan i da sve
zajednički dijelimo. Ulij u mene
povjerenje da sve što započnem raditi,
radim s Tobom i s Tobom i završim.
Želim biti spremna nositi sa Tobom
svoj križ, želim ići i biti s Tobom
svaki dan, a da ne pitam hoće li taj
dan biti težak. Želim samo pitati na
koji način danas mogu biti bluže Tebi,
moj Isuse. Hvala Ti Isuse, što si uvijek
uz mene, i onda kada sam ja daleko od
Tebe, kada sam rastresena u svojoj
molitvi i slaba u svojoj ljubavi. Amen

Oglasi