2. KORIZMENA NEDJELJA – 1. VEČERNJA (02. KOR)

Isus (97)2. KORIZMENA NEDJELJA – 1. VEČERNJA (02. KOR)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Čuj, Stvoritelju milostiv,
Naš plač i naše molitve
U posvećenom postu tom,
U korizmenom vremenu.

Ti srca blag istražuješ,

Ti slabost našu poznaješ:
Poštedi, mi se kajemo,
Proštenja milost molimo.

O mnogo, mnogo griješismo,
Ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga imena
Izliječi bolne, Gospode.

Daj moć, da žudnje tjelesne
Uzdržljivošću morimo,
Da srca, grijeh odbacivši,
Ne dadu paše strastima.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 105−112. XIV. (Nun) Pohvala Božjem zakonu

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge (Iv 15, 12).

Ant. 1. Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima.

Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka *
i svjetlo mojoj stazi.
Kunem se, i riječ ću održati: *
pravedne ću tvoje slijedit odluke.

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *
po riječi me svojoj poživi.
Prinose usta mojih primi, Gospodine, *
uči me sudovima svojim.

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *
ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
Grešnici mi postaviše zamku, *
ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *
ona su radost mome srcu.
Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *
uvijek i do kraja.

Ant. Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima.

Ps 16 (15). Gospodin − moja baština

Bog ga uskrisi, oslobodivši ga grozote smrti (Dj 2, 24).

Ant. 2. Zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao snijeg.

Čuvaj me, Bože, *
jer se tebi utječem.

Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar, *
nema mi blaženstva bez tebe! «
Svetima na zemlji, odličnim ljudima *
sva naklonost moja!
Gomilaju patnje svoje *
koji slijede bogove tuđe.
Ja ljevanicâ njihovih nalijevat neću, *
ime im spominjat neću usnama.

Gospodin mi je baština i čaša: *
ti u ruci držiš moju sudbinu.
Na divnu zemlju padoše mi konopi, *
vrlo mi je mila moja baština.
Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje, *
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima: *
jer mi je zdesna da ne posrnem.
Stog mi se raduje srce i kliče duša, *
pa i tijelo mi spokojno počiva.

Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju *
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
Pokazat ćeš mi stazu života, †
puninu radosti lica svoga, *
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Ant. Zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao snijeg.

Hvalospjev (Fil 2, 6−11). Vazmeno otajstvo

Ant. 3. Mojsije i Ilija razgovarahu s njime o njegovu Izlasku, što se doskora ima ispuniti u Jeruzalemu.

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni «
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« −
na slavu Boga Oca.

Ant. Mojsije i Ilija razgovarahu s njime o njegovu Izlasku, što se doskora ima ispuniti u Jeruzalemu.

KRATKO ČITANJE (2 Kor 6, 1-4a)

Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo, sad je vrijeme milosno; evo, sad je vrijeme spasa. Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni, da se ne kudi ova služba, nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji.

KRATKI OTPJEV

R. Pogledaj, Gospodine, i smiluj se, * jer smo sagriješili tebi.
O. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Pogledaj…

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. A glas se začu iz oblaka: Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. A glas se začu iz oblaka: Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!

PROŠNJE

Veličajmo Boga koji se brine za sva stvorenja. Njega zazovimo riječima:

Gospodine, daj spasenje otkupljenicima svojim.

Bože djelitelju darova i izvore istine, svojim darovima obdari zbor biskupa
a vijernike koji su im povjereni čuvaj u nauci apostola.
Svoju ljubav ulij svima koji primaju od jednog kruha života
 i nek se tom gozbom tješnje združe u tijelu tvoga Sina.
Dopusti nam da sa sebe skinemo starog čovjeka s njegovim činima
a obučemo se u Krista, tvoga Sina, novoga čovjeka.
Daj da svi ispovijedanjem svojih grijeha postignu oproštenje
te postanu dionici višnje zadovoljštine koju je za nas dao tvoj Sin, Krist Gospodin.
Učini da te pokojnici neprestano u tvom miru hvale u nebesima
gdje se nadamo da ćemo te i mi uvijek slaviti.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti nam zapovijedaš da slušamo tvog ljubljenog Sina. Krijepi nas svojom riječi i čisti nam pogled duha, da se radujemo s gledanja tvoje slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi