ČETVRTAK – JUTARNJA (02. KOR)

cetvrtak-jutarnja-02-korČETVRTAK – JUTARNJA (02. KOR)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio!*
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.


HIMAN

Razbudi naše ufanje,
Proštenja svakog Izvore,
Ti umij srca prljava,
Operi ruke kaljave.

Ko tuđi svijetom lutamo,
Ko prognanici stupamo,
Za domovinom vapijuć,
O Vođo naš i Pastiru!

O Istino, o Ljubavi,
O vrelo svake radosti!
O blago oku sretnomu
Što tebe motri u nebu!

U poslu našem dnevnome
Ti srca k sebi uzdigni,
Da s tobom svi jednodušni
Za dobro spremni budemo.

Gospodstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude sad i uvijeke. Amen.

PSALMODIJA

Ps 143 (142), 1− 11. Molitva u nevolji
Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista (Gal 2, 16).

Ant. 1. Objavi mi, Gospodine, jutrom dobrotu svoju.

Gospodine, usliši moju molitvu, †
u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, *
u pravednosti me svojoj usliši!
Ne idi na sud sa slugom svojim, *
jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
kao oni koji su davno umrli.
Duh moj već zamire u meni, *
srce mi trne u grudima.
Spominjem se dana minulih, †
mislim o svim djelima tvojim, *
o djelima ruku tvojih razmišljam.
Ruke svoje za tobom pružam, *
duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa.

Usliši me brzo, Gospodine, *
dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Objavi mi jutrom dobrotu svoju, *
jer se uzdam u tebe.
Put mi kaži kojim ću krenuti, *
jer k tebi dušu uzdižem.
Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana, *
tebi ja se utječem.
Nauči me da vršim volju tvoju, *
jer ti si Bog moj.
Duh tvoj dobri *
nek me po ravnu putu vodi!

Zbog imena svog, Gospodine, poživi me, *
zbog svoje pravednosti
dušu mi izvedi iz tjeskobe!

Ant. Objavi mi, Gospodine, jutrom dobrotu svoju.

Hvalospjev (Iz 66, 10− 14a). Utjeha i radost u svetome gradu

Onaj Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša (Gal 4, 26).
Ant. 2. Gospodin će svratiti na Jeruzalem mir kao rijeku.

Veselite se s Jeruzalemom, *
kličite zbog njega, svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte se s njime, *
svi koji ste nad njim tugovali!

Nadojite se i nasitite *
na dojkama utjehe njegove,
da se nasišete i nasladite *
na grudima krepčine njegove.

Jer, ovako govori Gospodin: †
Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti, *
i kao potok nabujali bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi *
i milovati na koljenima.
Kao što mati tješi sina, †
tako ću i ja vas utješiti − *
utješit ćete se u Jeruzalemu.
Kad to vidite, srce će vam se radovati, *
i procvast će vam kosti ko mlada trava.

Ant. Gospodin će svratiti na Jeruzalem mir kao rijeku.
Ps 147 (146). Božja moć i dobrota
Tebe Boga hvalimo, tebe Gospodinom priznajemo.

Ant. 3. Bog je naš hvale dostojan.

Hvalite Gospodina, jer je dobar, †
pjevajte Bogu našem, jer je sladak; *
svake hvale on je dostojan!
Gospodin gradi Jeruzalem, *
sabire raspršene Izraelce.
On liječi one koji su srca skršena *
i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda, *
svaku njezinim imenom naziva.

Velik je naš Gospodin i svesilan, *
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne, *
zlotvore do zemlje snizuje.

Pjevajte Gospodinu pjesmu zahvalnu, *
svirajte na citari Bogu našem!
Oblacima on prekriva nebesa *
i zemlji kišu sprema;
daje da po bregovima raste trava *
i bilje na službu čovjeku.
On stoci hranu daje *
i mladim gavranima kada grakću.

Za konjsku snagu on ne mari, *
nit mu se mile bedra čovječja.
Mili su Gospodinu oni koji se njega boje, *
koji se uzdaju u dobrotu njegovu.

Ant. Bog je naš hvale dostojan.

KRATKO ČITANJE (Usp. 1 Kr 8, 51-53a)

Tvoj smo, Gospodine, narod i baština tvoja. Neka oči tvoje budu otvorene na prošnju tvoga sluge i na prošnju naroda tvoga Izraela, da čuješ sve njihove molbe što će ih tebi uputiti. Jer ti si nas odvojio od svih naroda na zemlji sebi za baštinu.

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi* od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla.

MOLBENICA

Bog nam se u Kristu objavio. Čast iskažimo njegovoj dobroti i od srca mu zavapijmo:

Sjeti nas se, Gospodine, jer smo tvoji sinovi.

Daj nam dublje proniknuti otajstvo Crkve,
te nama i svim ljudima postane djelotvorniji sakrament spasenja.
Ljubitelju ljudi, daj da promičemo napredak ljudskog društva,
te u svemu tražimo tvoje kraljevstvo.
Krist nam se očitovao kao izvor žive vode;
daj da njemu ususret hrlimo i za njim vazda žeđamo.
Otpusti nam naša bezakonja
i korake nam upravljaj putem pravednosti i iskrenosti.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti ljubiš i obnavljaš nevinost. Upravi k sebi naše srce: ulij nam duha revnosti, da budemo postojani u vjeri i plodni u dobrim djelima. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi