3. KORIZMENA NEDJELJA – 2. VEČERNJA (03. KOR)

10514640_10152541503925742_6063179077313326347_n3. KORIZMENA NEDJELJA – 2. VEČERNJA (03. KOR)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Čuj, Stvoritelju milostiv,
Naš plač i naše molitve
U posvećenom postu tom,
U korizmenom vremenu.

Ti srca blag istražuješ,
Ti slabost našu poznaješ:
Poštedi, mi se kajemo,mo,

Ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga imena
Izliječi bolne, Gospode.

Daj moć, da žudnje tjelesne
Uzdržljivošću morimo,
Da srca, grijeh odbacivši,
Ne dadu paše strastima.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110(109), 1−5.7. Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. Gospodine, svemogući kralju, oslobodi nas radi imena svoga i daj nam mogućnost pokore.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Gospodine, svemogući kralju, oslobodi nas radi imena svoga i daj nam mogućnost pokore.

Ps 111 (110). Pohvala Božjim djelima

Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! (Otk 15, 3).

Ant. 2. Otkupljeni smo predragocjenom krvlju neokaljanog jaganjca Krista.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim *
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja, *
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.
Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, *
i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi, *
milostiv je Gospodin i milosrdan.
Hranu dade štovateljima svojim, *
dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Silna djela svoja objavi svom narodu, *
u posjed im dade zemlju pogana.
Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, *
stalne su sve naredbe njegove,
utvrđene za sva vremena, dovijeka, *
sazdane na istini i na pravdi.
On posla spasenje svom narodu, †
Savez svoj postavi zauvijek: *
sveto je i strašno ime njegovo!
Početak mudrosti strah Gospodnji! †
Mudro čine koji ga poštuju. *
Slava njegova ostaje dovijeka!

Ant. Otkupljeni smo predragocjenom krvlju neokaljanog jaganjca Krista.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1−7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. Uistinu, on uze naše slabosti, ponese naše boli.

Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer *
da idete stopama njegovim;

on koji grijeha ne učini, *
nit mu usta prijevaru izustiše;
on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao †
i mučen nije prijetio, *
prepuštajući to sucu pravednom;

on koji u tijelu svom *
grijehe naše ponese na drvo
da, umrijevši grijesima, pravednosti živimo, *
on čijom se modricom izliječiste.

Ant. Uistinu, on uze naše slabosti, ponese naše boli.

KRATKO ČITANJE (1 Kor 9, 24-25)

Trkači u trkalištu svi, doduše trče, ali jedan prima nagradu. Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv.

KRATKI OTPJEV

R. Pogledaj, Gospodine, i smiluj se * jer smo sagriješili tebi. Pogledaj.
O. Usliši, Kriste, molbe nam smjerne. * Jer smo sagriješili tebi. Slava Ocu. Pogledaj.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Govori Gospodin: Ako tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Govori Gospodin: Ako tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada.

PROŠNJE

Neka je slava Bogu Ocu, koji je narod izabranja nanovo rodio iz neraspadljiva sjemena svojom Riječju koja ostaje zauvijek. Njemu pobožnom prošnjom zavapijmo:

Gospodine, blag budi svom narodu!

Čuj blagi Oče, prošnje koje ti upravljamo za sav tvoj narod
da više čeznu nasititi se tvojom riječju negoli tjelesnom hranom.
Nauči nas da svoj narod i sve ljude bez razlike istinski i djelotvorno ljubimo
te pomažemo da se trajno izgrađuju u miru dobru.
Pogledaj na sve nas koji će se po krštenju nanovo roditi
da kao živo kamenje tvore tebi duhovni dom.
Ti si po Joninu propovijedanju Ninivljane potakao na pokoru
svojom riječju dobrostivo obrati srca grešnika.
Daj da umirući puni nade pođu u susret Kristu sucu
te se navijeke raduju tebe gledajući.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima: post, molitvu i djela ljubavi. Priznajemo da smo grešni. Savjest nas optužuje. Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi