UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (04. KOR)

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (04. KOR)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.
Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!”

Podignite, vrata, nadvratnike svoje *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin nad Vojskama on je Kralj slave!”

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

HIMAN

Bog oprosnik nam darova
i vrijeme ovo obnovno
da ozdravi svijet mlitavi
odricanjem darežljivim.

Te dane blagog spasenja
Krist svojim svjetlom obasja
i korizmenom pokorom
on liječi srca ranjena.

Daj svima, Bože milostiv,
prionuti uz pokoru,
da prijelaz sretni slavimo
u vječnom Vazmu pobjednom.

Nek cio ti se klanja svijet
dobrote puna Trojice,
a nas nek milost obnovi
da novu pjesmu pjevamo.

PSALMODIJA

Ps 102 (101). Molitva prognanika

Bog nas tješi u svakoj našoj nevolji (2 Kor 1, 4)

I.

Ant. 1. Gospodine, vapaj moj k tebi da dođe; nemoj sakrivati lica od mene.

Gospodine, usliši molitvu moju, *
i vapaj moj k tebi da dođe!
Nemoj sakrivati lice od mene *
u dan moje nevolje!
Prigni k meni uho svoje: *
kad te prizovem, brzo me usliši!

Jer moji dani nestaju poput dima, *
a moje kosti gore kao oganj.
Srce mi se suši kao pokošena trava *
i kruh svoj zaboravljam jesti.
Od snažnih jecaja mojih *
kosti mi uz kožu prionuše.

Sličan sam čaplji u pustinji, *
postah ko ćuk na pustoj razvalini.
Ne nalazim sna i uzdišem *
ko samotan vrabac na krovu.

Svagda me grde dušmani moji; *
mnome se proklinju što bjesne na me.
Pepeo jedem poput kruha, *
a piće svoje miješam sa suzama
zbog tvoje ljutine i gnjeva, *
jer si me digao i bacio.
Moji su dani k`o oduljena sjena, *
a ja se, gle, sušim poput trave.

Ant. Gospodine, vapaj moj k tebi da dođe; nemoj sakrivati lica od mene.

II.

Ant. 2. Osvrni se, Gospodine, na prošnju ubogih.

A ti, o Gospodine, ostaješ dovijeka *
i tvoje ime kroza sva koljena.
Ustani, smiluj se Sionu: †
vrijeme je da mu se smiluješ *
– sada je čas!
Jer milo je slugama tvojim kamenje njegovo, *
žale ruševine njegove.

Tad će se pogani bojati, Gospodine, imena tvojega *
i svi kraljevi zemlje slave tvoje
kad Gospodin opet sazda Sion, *
kad se pokaže u slavi svojoj,
kad se osvrne na prošnju ubogih *
i ne prezre molitve njihove.

Nek` se zapiše ovo za budući naraštaj, *
puk što nastane neka hvali Gospodina.
Jer Gospodin gleda sa svog uzvišenog svetišta, *
s nebesa na zemlju gleda
da čuje jauke sužnjeva, *
da izbavi smrti predane,
da se na Sionu navijesti ime Gospodnje *
i njegova hvala u Jeruzalemu
kad se narodi skupe *
i kraljevstva da služe Gospodinu.

Ant. Osvrni se, Gospodine, na prošnju ubogih.

III.

Ant. 3. Ti si, Gospodine, utemeljio zemlju i nebo je djelo ruku tvojih.

Putem je istrošio sile moje, *
skratio mi dane.
Rekoh: “Bože moj, nemoj me uzeti
u sredini dana mojih! *
Kroza sva koljena traju godine tvoje.
U početku utemelji zemlju, *
i nebo je djelo ruku tvojih.
Propast će, ti ćeš ostati, *
sve će ostarjeti kao odjeća.
Mijenjaš ih poput haljine i nestaju: †
ti si uvijek isti *
– godinama tvojim nema kraja.
Djeca će tvojih slugu živjeti u miru *
i potomstvo će njihovo trajati pred tobom.

Ant. Ti si, Gospodine, utemeljio zemlju i nebo je djelo ruku tvojih.

R. Evo sad je vrijeme milosno.
O. Evo sad su dani spasa.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige Levitskog zakonika
(19,1-18.31-37)

Zapovijedi s obzirom na bližnjega

Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!
Svoje se majke i svoga oca svaki bojte! Subote moje držite! Ja sam Gospodin, Bog vaš!
Ne obraćajte se na ništavila! Ne pravite sebi lijevanih kumira! Ja sam Gospodin, Bog vaš!
Kad prinosite Gospodinu žrtvu pričesnicu, prinesite je tako da budete primljeni. Neka se pojede na dan kad je prinosite ili sutradan. Što preostane za prekosutra, neka se spali na vatri. Kad bi se jelo od toga jela treći dan, bilo bi odvratno, i žrtva ne bi bila primljena. A onaj koji je ipak jede neka nosi posljedice svoje krivnje. Budući da je oskvrnuo ono što je Gospodinu posvećeno, neka se takav odstrani iz svojega naroda.
Kad žetvu žanjete po svojoj zemlji, ne žanjite dokraja svoje njive; niti pabirćite ostatke poslije svoje žetve. Ne paljetkuj svoga vinograda; ne kupi po svom vinogradu palih boba, nego ih ostavljaj sirotinji i strancu! Ja sam Gospodin, Bog vaš.
Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega. Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga. Ja sam Gospodin!
Ne iskorišćuj svoga bližnjega niti ga pljačkaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra. Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga boj! Ja sam Gospodin!
Ne počinjajte nepravde u osudama! Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima; po pravdi sudi svome bližnjemu! Ne raznosi klevete medu svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega. Ja sam Gospodin!
Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam Gospodin!
Ne obraćajte se na zazivače duhova i vračare; ne pitajte ih za savjet. Oni bi vas opoganili. Ja sam Gospodin, Bog vaš!
Ustani pred sijedom glavom; poštuj lice starca; boj se svoga Boga. Ja sam Gospodin!
Ako se stranac nastani u vašoj zemlji, nemojte ga ugnjetavati. Stranac koji s vama boravi neka vam bude kao sunarodnjak; ljubi ga kao sebe samoga. Ta i vi ste bili stranci u egipatskoj zemlji. Ja sam Gospodin, Bog vaš.
Ne počinjajte nepravde u osudama, u mjerama za duljinu, težinu i obujam. Neka su vam mjerila točna; utezi jednaki; efa prava; prav hin. Ja sam Gospodin, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske. Držite sve moje zakone i sve moje naredbe; vršite ih. Ja sam Gospodin!«

OTPJEV (Gal 5, 14. 13; lv 13, 34)

R. Sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! * Ljubavlju Duha služite jedni drugima.
O. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. * Ljubavlju.

DRUGO ČITANJE: Iz Propovijedi svetog Leona Velikog, pape
(Govor 10. u korizmi, 3-5: PL 54, 299-301)

O dobru koje je ljubav

Gospodin kaže u Ivanovu Evanđelju: Po tome će svi upoznati da ste moji učenici, ako se ljubite između sebe. A u njegovoj poslanici čitamo: Predragi, ljubimo se međusobno, jer ljubav je od Boga. Svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, Boga ne pozna, jer Bog je ljubav.
Stoga neka se preispitaju pameti vjernika i nek istinskim razlučivanjem prosude i najintimnije osjećaje srca pa ako u svojoj savjesti nadu nešto od plodova ljubavi, tad nek ne sumnjaju da je Bog u njima. Kako bi bili što prikladniji za takvoga gosta, neka ih sve to više napunjaju djela milosrđa koje ne prestaje.
Ako je Bog ljubav, tad naša ljubav prema bližnjemu ne može imati kraja jer nema međe koja može božanstvo ograditi.
Svako je doba, predragi, zgodno da ostvarujemo dobro ljubavi. Ipak nas na to na poseban način potiču ovi dani. Oni koji žele proslaviti Gospodinov Vazam posvećeni u tijelu i duši, nek nadasve nastoje steći tu milost koja je istodobno rukovet svih kreposti i pokriva mnoštvo grijeha.
Poradi toga, imajući namjeru slaviti to otajstvo koje je odličnije od svih, a kojim je krv Isusa Krista poništila naša bezakonja, spremimo prije svega žrtve milosrđa. Tako ćemo i mi onima koji su prema nama griješili ono pružiti što je nama stekla božanska dobrota. Sada nek na vidjelo iziđe blagonaklonjenija darežljivost prema siromasima i onima koji su opterećeni raznovrsnim mukama. Time će Bogu biti uzdignuta hvala sa mnogih strana, a naši će postovi biti potpora za potrebne. Gospodin se ni jednoj pobožnosti vjernika toliko ne veseli koliko toj koja obogaćuje njegove siromahe. Gdje zatekne brigu za milosrđem, tu raspoznaje sliku svoje naklonosti.
Kod tog podarivanja ne treba se plašiti da će vlastita dobra doći na manje jer je sama dobrohotnost veliko blago. Darežljivost ne može ostati bez sredstava jer Krist daje i njemu se daje. U svemu tom pothvatu na djelu je ona ruka koja lomeći kruh umnaža ga i podjeljujući povećava.
Bez brige i veseo nek je djelitelj milostinje jer će onda imati najveći dobitak kad za se ostavi najmanje. Apostol Pavao govori: Tko pak sijaču daje sjeme, dat će i kruh za jelo i umnožit će vaše sjeme i učinit će da uzrastu plodovi vaše pravednosti. Sve to u Kristu Isusu, našem Gospodinu koji živi i kraljuje s Ocem i Duhom Svetim u vijeke vjekova. Amen.

OTPJEV (Lk 6, 38; Kol 3, 13)

R. Dajite, i dat će vam se: * Mjeru dobru, nabijenu, natresenu, preobilnu dat će u krilo vaše.
O. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi. * Mje¬ru.

MOLITVA

Gospodine, pobožnost korizmenog vremena nek nam pripravi srce da dostojno primimo vazmeno otajstvo i budemo vjesnici spasenja u svijetu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi