5. KORIZMENA NEDJELJA – 1. VEČERNJA (05. KOR)

5. KORIZMENA NEDJELJA – 1. VEČERNJA (05. KOR)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Čuj, Stvoritelju milostiv,
Naš plač i naše molitve
U posvećenom postu tom,
U korizmenom vremenu.

Ti srca blag istražuješ,
Ti slabost našu poznaješ:
Poštedi, mi se kajemo,
Proštenja milost molimo.

O mnogo, mnogo griješismo,
Ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga imena
Izliječi bolne, Gospode.

Daj moć, da žudnje tjelesne
Uzdržljivošću morimo,
Da srca, grijeh odbacivši,
Ne dadu paše strastima.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.

PSALMODIJA

Ps 141 (140), 1-9. Molitva u kušnji i progonstvu

I vinu se dim kadioni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje (Otk 8, 4).

Ant. 1. Primi nas, Gospodine, duhom ponizne i srcem skrušene; bila danas naša molitva pred tvojim licem takva da ti se svidi, Gospodine Bože.

Prizivljem te Gospodine, k meni pohitaj!*
Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Nek mi se uzdigne molitva*
kao kad pred lice tvoje,
nek bude ko prinos večernji!

Na usta mi Gospodine, stražu postavi,*
i stražare na uvrata usana mojih!
Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*
da bezbožno počinim djela opaka;
i u društvu zlotvora*
da ne blagujem poslastica njihovih!
Nek me samo udari pravednik,
ljubav je što me kara,†
al’ ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *
zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove,*
razumjet će kako blage bijahu riječi moje.
Kao kad orač ore i para zemlju,*
tako će im se na rubu podzemlja kosti rasuti.
Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje,*
k tebi se utječem,
ne daj da mi duša propadne!
Čuvaj me od stupice koju postaviše meni,*
od zamki zločinaca!

Ant. Primi nas, Gospodine, duhom ponizne i srcem skrušene; bila danas naša molitva pred tvojim licem takva da ti se svidi, Gospodine Bože.

Ps 142 (141) ti si mi utočište

Sve je to ispunjeno u vrijeme Gospodinove muke ( Sv. Hilarije)

Ant. 2. Vikneš li, Gospodin će ti odgovoriti, kad zavapiš, reći će: Evo me.

Iz svega glasa vapijem Gospodinu,*
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku,*
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni,*
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim*
potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se na desno i pogledam :*
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,
nitko za moj život ne mari.

K tebi Gospodine vapijem; †
govorim: ti si moje utočište,*
ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje,*
jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih,*
jer od mene oni su močniji.

Izbavi iz tamnice dušu moju *
da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupiti pravednici*
zbog dobra što si ga iskazao meni.

Ant. Vikneš li, Gospodin će ti odgovoriti, kad zavapiš, reći će: Evo me.

Hvalospjev ( Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

Ant. 3. Krist je umro za naše grijehe, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.

Isus Krist,trajni lik Božji.*
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe oplijeni
uzevši lik sluge †
postavši ljudima sličan:*
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,†
poslušan do smrti,*
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime,*
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno*
nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
Isus Krist jest Gospodin!
na slavu Boga Oca.

Ant. Krist je umro za naše grijehe, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 1, 18-21)

Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. On bijaše, doduše, predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremenâ radi vas koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

KRATKI OTPJEV

R. Pogledaj, Gospodine, i smiluj se, * jer smo sagriješili tebi. Pogledaj.
O. Usliši, Kriste, molbe nam smjerne. * Jer smo sagriješili tebi. Slava Ocu. Pogledaj.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ako pšenično zrno, pavši u zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ako pšenično zrno, pavši u zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod.

PROŠNJE

Krist Gospodin je naš učitelj, on nam je uzor i brat. Njemu slavu iskažimo i usrdno mu recimo:

Gospodine, oživi svoj narod.

Kriste, u svemu si nam postao sličan osim u grijehu;
daj da se s radosnima i mi radujemo a sa žalosnima plačemo, te naša ljubav iz dana u dan postaje sve veća.
Dopusti da tebi gladnome služimo u gladnoj braći
i tebi žednome u žednoj braći.
Ti si Lazara uskrisio od sna smrti;
učini da oni koji su grijehom umrli, vjerom se i pokorom vrate životu.
Daj da mnogi revnije i savršenije idu tvojim stopama
po primjeru blažene Djevice Marije i svetaca.
Daj da pokojnici uskrsnu u tvojoj slavi
i tvoju ljubav uživaju navijeke.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, Bože naš, tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt. Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi