5. KORIZMENA NEDJELJA – 2. VEČERNJA (05. KOR)

5. KORIZMENA NEDJELJA – 2. VEČERNJA (05. KOR)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Čuj, Stvoritelju milostiv,
Naš plač i naše molitve
U posvećenom postu tom,
U korizmenom vremenu.

Ti srca blag istražuješ,
Ti slabost našu poznaješ:
Poštedi, mi se kajemo,

O mnogo, mnogo griješismo,
Ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga imena
Izliječi bolne, Gospode.

Daj moć, da žudnje tjelesne
Uzdržljivošću morimo,
Da srca, grijeh odbacivši,
Ne dadu paše strastima.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110 (109), 1−5.7. Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. I kao što je zmija bila podignuta u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. I kao što je zmija bila podignuta u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji.

Ps 114 (113). Bog oslobađa Izrael iz Egipta.

I vi koji se odrekoste ovog svijeta, znajte, iz Egipta iziđoste (Sv. Augustin).

Ant. 2. Gospodin nad Vojskama zaštitit će nas i izbaviti, poštedjeti nas i spasiti.

Kad izađe Izrael iz Egipta, *
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište, *
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače, *
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova, *
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš? *
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
pred licem Boga Jakovljeva.
On hrid pretvara u slap vodeni *
i stijenu u izvor vode.

Ant. Gospodin nad Vojskama zaštitit će nas i izbaviti, poštedjeti nas i spasiti.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1−7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe i njegove nas rane iscijeliše.

Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer *
da idete stopama njegovim;

on koji grijeha ne učini, *
nit mu usta prijevaru izustiše;
on koji na uvredu nije uvredom uzvraaao †
i mučen nije prijetio, *
prepuštajući to sucu pravednom;

on koji u tijelu svom *
grijehe naše ponese na drvo
da, umrijevši grijesima, pravednosti živimo, *
on čijom se modricom izliječiste.

Ant. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe i njegove nas rane iscijeliše.

KRATKO ČITANJE (Dj 13, 26-30a)

Braćo, muževi, nama je upravljena ova Riječ spasenja. Doista žitelji Jeruzalema i glavari njihovi ne upoznaše njega ni riječi proročkih što se čitaju svake subote pa ih , osudivši ga, ispuniše. Premda ne nađoše nikakva razloga smrti, zatražiše od Pilata da ga smakne. Pošto pak izvršiše sve što je o njemu zapisano, skinuše ga s drveta i položiše u grob. Ali Bog ga treći dan uskrisi od mrtvih.

KRATKI OTPJEV

R. Pogledaj, Gospodine, i smiluj se * jer smo sagriješili tebi. Pogledaj.
O. Usliši, Kriste, molbe nam smjerne. * Jer smo sagriješili tebi. Slava Ocu. Pogledaj.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. A ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. A ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.

PROŠNJE

Neka je slava Bogu Ocu, koji je narod izabranja nanovo rodio iz neraspadljiva sjemena svojom Riječju koja ostaje zauvijek. Njemu pobožnom prošnjom zavapijmo:

Gospodine, blag budi svom narodu!

Čuj blagi Oče, prošnje koje ti upravljamo za sav tvoj narod
− da više čeznu nasititi se tvojom riječju negoli tjelesnom hranom.
Nauči nas da svoj narod i sve ljude bez razlike istinski i djelotvorno ljubimo
− te pomažemo da se trajno izgrađuju u miru dobru.
Pogledaj na sve nas koji će se po krštenju nanovo roditi
− da kao živo kamenje tvore tebi duhovni dom.
Ti si po Joninu propovijedanju Ninivljane potakao na pokoru
− svojom riječju dobrostivo obrati srca grešnika.
Daj da umirući puni nade pođu u susret Kristu sucu
− te se navijeke raduju tebe gledajući.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, Bože naš, tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt. Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi