TRI SLOVA

NocTRI SLOVA

Pitao biskup jednog vjernika čita li Bibliju.
– Ne čitam… jer… ne znam slova. Nikad nisam naučio pisati i čitati…
ali u svojoj glavi imam TRI SLOVA:
jedno je crno,
jedno je crveno,
a jedno je bijelo.
Upita ga biskup – kakva su to slova: crno, crveno i bijelo?
– Crno me podsjeća na grijeh i na pakao pa ga se čuvam Nastavi čitati

Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao… tko će opstati?

Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao... tko će opstatiAko se, Gospodine, grijeha budeš spominjao… tko će opstati?

Smrtni grijeh, kao i sama ljubav, korjenita je mogućnost ljudske slobode. Posljedicom mu je gubitak ljubavi i oduzimanje posvetne milosti, tj. stanja milosti. Ako se ne iskupi kajanjem i božanskim oproštenjem, uzrokuje isključenje iz Kristova kraljevstva i vječnu smrt u paklu; naša sloboda ima, naime, moć donositi konačne, neopozive odluke. No, iako možemo prosuditi da je neki čin u sebi težak grijeh, ipak sud o osobama moramo prepustiti Božjoj pravednosti i milosrđu. (Katekizam Katoličke Crkve) Nastavi čitati

Lopoč

LopočLopoč je cvijet koji je izniknuo iz blata, što je blato dublje cvijet je ljepši.
U najgušćoj tami krije se svjetlost najjača i kad izgleda da gotovo nema izlaza i mrak prekrije sve, tračak svjetlosti još je uvijek tu u blizini i živi u tajnim pretincima naših srca. Oni koji se osvrnu i prisjete se tih svjetlosnih vrata u sebi, zasigurno će pronaći izlaz iz tame koja nas okružuje.