SRIJEDA – SREDNJI ČAS (03.VAZ)

Sv Leopold

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Treći čas

HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”

U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.

U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Šesti čas

Himan

Čas šesti, evo, počinje,
U koji žrtven Jaganjac
Na tvrdi križ bi prikovan:
Na molitvu se skupimo.

U srcu Krista nosimo,
Svud njega se spomenimo,
Na djela, misli pazimo,
Žar Duha Svetog molimo!

Blagoslovno je vrijeme to,
U njemu zlo je skršeno.
U šestom času počinju
Vremena nova, milosna.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Deveti čas

Himan

U sveti čas popodnevni
Na križu Janje izdahnu:
On tmine grijeha rasprši
I sav svijet svjetlom obasja.

Gle dan se bliži smiraju,
A Krista u grob polažu,
On mrtve tada poziva
Iz groba neka ustanu.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 119 (118), 105−112. XIV. (Nun) Pohvala Božjem zakonu

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge (Iv 15, 12).

Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka *
i svjetlo mojoj stazi.
Kunem se, i riječ ću održati: *
pravedne ću tvoje slijedit odluke.

U nevolji sam velikoj, Gospodine, *
po riječi me svojoj poživi.
Prinose usta mojih primi, Gospodine, *
uči me sudovima svojim.

Život mi je u pogibelji neprestanoj, *
ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
Grešnici mi postaviše zamku, *
ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, *
ona su radost mome srcu.
Prignuh srce da vrši naredbe tvoje *
uvijek i do kraja.

Ps 70 (69). Vapaj za pomoć

Gospodine, spasi, izgibosmo (Mt 8, 25)

O Bože, spasi me, *
Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
Nekse postide i smetu *
svi koji mi o glavi rade!
Nek
odstupe i nekse posrame *
koji se nesreći mojoj raduju!
Nek
uzmaknu u sramoti svojoj *
koji zlurado na me grohoću!
Neka kliču i nek` se vesele u tebi *
svi koji tebe traže!
Neka govore svagda: “Velik je Bog!” *
svi koji spasenje tvoje ljube!
A bijedan sam ja i nevoljan, *
o Bože, u pomoć mi pohitaj!
Ti si pomoć moja i spasitelj; *
Gospodine, ne kasni!

Ps 75 (74), Bog − pravedni sudac

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52)

Slavimo te, Bože, slavimo †
i zazivamo ime tvoje, *
pripovijedamo čudesa tvoja.
“Kad odredim vrijeme, *
sudit ću po pravu.
Pa neka se strese zemlja †
sa stanovnicima svojim, *
ja sam učvrstio stupove njezine.”

Drznike opominjem: “Ne budite drski!” *
bezbožnike: “Ne budite tako rogati!”
Ne dižite roga svog protiv Neba, *
nemojte govoriti drsko na Boga!
Jer niti sa istoka niti sa zapada, *
niti iz pustinje niti sa bregova …
Bog je koji sudi: *
ovoga snizuje, onog uzvisuje!

Jer je u Gospodnjoj ruci čaša *
vina pjenušava, jako začinjena
iz njega on napaja, †
do taloga će ga iskapiti *
i ispiti svi zlotvori svijeta.
Sve ću rogove polomiti bezbožniku, *
a pravednik će podići glavu.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (Usp. Rim 4,24-23)

Vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskri šen radi’našeg opravdanja.

R. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.
O. I ukaza se Šimunu, aleluja.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (1 lv 5,5-6)

Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego — u vodi i krvi.

R. Obradovaše se učenici, aleluja.
O. Vidjevši Gospodina, aleluja.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (Ef 4,23-24)

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

R. Gospodine, ostani s nama, aleluja.
O. Jer zamalo će večer, aleluja.

MOLITVA

Budi s nama Gospodine. Dao si nam milost vjere: daj nam dijela u uskrsnuću tvoga Sina Isusa Krista. Koji s tobom.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi