TRI SLOVA

NocTRI SLOVA

Pitao biskup jednog vjernika čita li Bibliju.
– Ne čitam… jer… ne znam slova. Nikad nisam naučio pisati i čitati…
ali u svojoj glavi imam TRI SLOVA:
jedno je crno,
jedno je crveno,
a jedno je bijelo.
Upita ga biskup – kakva su to slova: crno, crveno i bijelo?
– Crno me podsjeća na grijeh i na pakao pa ga se čuvam
– Crveno me podsjeća na Isusovu krv prolivenu za sve nas pa se uzdam u Njegovo milosrđe
– Bijelo me podsjeća na nebo, na raj… na nagradu koju će nam Bog dati ako mu ostanemo vjerni
…..
Biskup je tako naučio tri nova slova
a ‘neukom’ vjerniku reče:
– Blago tebi!
Tvoja tri slova vrijede više nego mnoge knjige koje sam ja pročitao.

Oglasi