ČETVRTAK – JUTARNJA (05. KOR)

cetvrtak-jutarnja-05-korČETVRTAK – JUTARNJA (05. KOR)

Psalmi  od četvrtka  I. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio!*
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.


HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

Ps 57 (56). Jutarnja molitva u nevolji

Ovaj psalam opjeva muku Gospodinovu (sv. Augustin).

Ant. 1. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni *
jer mi se duša utječe tebi!
U sjenu tvojih krila zaklanjam se *
dok pogibao ne mine.
Vapijem Bogu višnjemu, *
Bogu koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me, †
nek postidi one što me progone: *
nek Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!
Ležim usred lavova *
koji proždiru ljudske sinove.
Zubi su im koplja i strijele, *
a jezik im mač je naoštren.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
slava tvoja nek je nad svom zemljom!
Mrežu namjestiše stopama mojim, *
stisnuše dušu moju;
iskopaše preda mnom jamu: *
sami nek u nju padnu!

Postojano je srce moje, Bože, †
postojano je srce moje: *
pjevat ću i svirati.
Probudi se, dušo moja! +
Probudi se harfo i citro! *
Probudit ću zoru jutarnju.
Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
među pucima pjevat ću tebi:
jer do neba je dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
slava tvoja nek je nad svom zemljom!

Ant. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.

Hvalospjev (Jr 31, 101-14). Sreća oslobođena naroda

Isus ima umrijeti… da raspršene sinove Božje skupi u jedno (Iv 11, 51. 52).

Ant. 2. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.

Čujte, o narodi, riječ Gospodnju, *
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire *
i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova, *
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski, *
da se naužiju dobara Gospodnjih:
žita, ulja, mladog vina, jagnjadi i teladi, †
duša će im biti kao vrt navodnjen, *
nikad više neće ginuti.

Djevojke će se veselit u kolu, *
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti, *
utješit ću ih i razveselit nakon žalosti.
Pretilinom ću im okrijepiti svećenstvo *
i narod svoj nasititi dobrima.

Ant. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.

Ps 48 (47). Zahvala za spas naroda

I prenese me u duhu na goru veliku, visoku te mi pokaza sveti grad, Jeruzalem (Otk 21, 10).

Ant. 3. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega.

Velik je Gospodin, hvale predostojan *
u gradu Boga našega.
Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven, *
radost je zemlji svoj.
Gora Sion, na krajnjem sjeveru, *
grad je Kralja velikog.
Bog u kulama njegovim *
jakom se pokaza utvrdom.

Jer gle, složiše se kraljevi, *
navališe zajedno.
Čim vidješe, zapanjiše se, *
i zbunjeni u bijeg nagnuše.
Ondje ih trepet obuze *
kao muka porodilje,
kao kad vjetar istočni *
razbija brodove taršiške.

Što smo čuli, sada vidimo: *
grad Gospodina nad Vojskama,
grad Boga našega – *
Bog ga utvrdi dovijeka.
Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote *
usred Hrama tvojega.
Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja *
do nakraj zemlje doseže.
Puna je pravde desnica tvoja; *
nek se raduje brdo Sionsko!
Neka kliču gradovi Judini *
zbog tvojih sudova!

Obiđite Sion i prođite njime, *
prebrojite kule njegove!
Pogledajte dobro bedeme njegove, *
promotrite mu potanko dvorove:
da biste kazivali budućem koljenu: *
»Takav je Bog,
Bog naš zasvagda i dovijeka! *
On neka vas vodi!«

Ant. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega.

KRATKO ČITANJE  Heb 2, 9b-10

Isusa vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana, da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. Dolikovalo je, doista, da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Isus je govorio narodu židovskom i poglavarima svećeničkim: Tko je od Boga, sluša Božje riječi; a vi zato ne slušate jer niste od Boga.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Isus je govorio narodu židovskom i poglavarima svećeničkim: Tko je od Boga, sluša Božje riječi; a vi zato ne slušate jer niste od Boga.

MOLBENICA

Krist se očitovao kao svijetlo svijeta, da ne hodimo u tmini već imamo svjetlo života. Njega, svog Gospodina, proslavimo i usrdno mu se molbom utecimo:

Neka riječ tvoja bude svjetiljka nogama našim.

Dobri Bože, daj da danas što više tebe nasljedujemo
-te ono što je palo u prvom Adamu, ponovno se uspostavi u drugome.

Neka tvoja riječ bude svjetiljka nogama našim
-da šireći istinu u tebi ljubavlju rastemo u svemu.

Nauči nas da radi imena tvoga svima činimo dobro
-te tako crkva iz dana u dan prosvijetljuje sve više ljudsku obitelj.

Pomozi nam da iskrenim obračenjem sve više jačamo prijateljstvo s tobom
-i uvrede nanesene tvojoj mudrosti i dobroti ispaštamo

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, tebi se utječemo, pomozi nam: tvoje nam je smilovanje jedina nada; čuvaj nas, očisti nas od grijeha, daj nam ustrajati u dobru i primiti obećanu baštinu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.