CVJETNICA – 2. VEČERNJA

Cvjetnica 4CVJETNICA – 2. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Barjaci kreću Kraljevi,
Otajstvo Križa sjaji se,
Na kojem Život umrije
I smrću ljude oživi.

Kad koplje mu se okrutno
Zabolo šiljkom u srce,
Sa vodom krv potekla je,
Od grijeha nas da očisti.

I ispuni se silna riječ,
Što narodima David je
U svetoj pjesmi doviknu:
Zavlada Bog sa drveta.

O drva divnog, štono sja
U kraljevskome grimizu,
Kom dano bi da dotiče
Toliko svete udove.

Na blaženim je rukama
Tog svijeta cijenu nosilo
I Božje tijelo vagnuvši
Sotoni plijen je otelo.
Oj zdravo, Križu, nado sva!
U dane Muke Gospodnje
Umnoži milost dobrima
I digni krivnju s grešnika.

Naš spase, sveta Trojice,
Nek svaki duh veliča te,
Ti dijeliš Križa plodove
Ti vječnu slavu podaj nam. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110(109), 1−5.7. Mesija − kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. Bog svojom desnicom uzvisi njega udarena i ponižena.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Bog svojom desnicom uzvisi njega udarena i ponižena.

Ps 115 (113 B). Hvalospjev jedinom pravom Bogu

Od idola se obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinitomu (1 Sol 1, 9).

Ant. 2. Kristova nas krv čisti da služimo živome Bogu.

Ne nama, Gospodine, ne nama, †
već svom imenu slavu daj *
zbog ljubavi i vjernosti svoje.

Zašto da govore pogani: *
»Ta gdje je Bog njihov?«
Naš je Bog na nebesima, *
sve što mu se svidi, to učini.

Idoli su njihovi srebro i zlato, *
ljudskih su ruku djelo.
Usta imaju, a ne govore, *
oči imaju, a ne vide.
Uši imaju, a ne čuju, *
nos imaju, a ne mirišu.
Ruke imaju, a ne hvataju, †
noge imaju, a ne hodaju; *
glas im iz grla ne izlazi.
Takvi su i oni koji ih napraviše *
i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, u Gospodina se uzdaj! *
− On je štit i pomoćnik njihov.
Dome Aronov, u Gospodina se uzdaj! *
− On je štit i pomoćnik njihov.
Koji se Gospodina bojite,
u Gospodina se uzdajte! *
− On je štit i pomoćnik njihov.

Gospodin će se nas spomenut *
i on će nas blagoslovit:
blagoslovit će dom Izraelov, *
blagoslovit će dom Aronov,
blagoslovit će one koji se Gospodina boje − *
i male i velike.

Umnožio vas Gospodin, *
vas i vaše sinove!
Blagoslovio vas Gospodin *
koji stvori nebo i zemlju!
Nebo je nebo Gospodnje, *
a zemlju dade sinovima čovječjim.
Ne, Gospodina mrtvi ne hvale, *
nitko od onih što siđu u Tišinu.
Mi živi, mi Gospodina slavimo *
sada i dovijeka.

Ant. Kristova nas krv čisti da služimo živome Bogu.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1−7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. On naše grijehe sam odnese u svom tijelu na drvo, da umrijevši grijesima, živimo pravedno.

Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer *
da idete stopama njegovim;

on koji grijeha ne učini, *
nit mu usta prijevaru izustiše;
on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao †
i mučen nije prijetio, *
prepuštajući to sucu pravednom;

on koji u tijelu svom *
grijehe naše ponese na drvo
da, umrijevši grijesima, pravednosti živimo, *
on čijom se modricom izliječiste.

Ant. On naše grijehe sam odnese u svom tijelu na drvo, da umrijevši grijesima, živimo pravedno.

KRATKO ČITANJE (Dj 13, 26-30a.)

Braćo, muževi, nama je upravljena ova Riječ spasenja. Doista, žitelji Jeruzalema i glavari njihovi ne upoznaše njega ni riječi proročkih što se čitaju svake subote pa ih, osudivši ga, ispuniše. Premda ne nađoše nikakva razloga smrti, zatražiše od Pilata da ga smakne. Pošto pak izvršiše sve što je o njemu napisano, skinuše ga s drveta i položiše u grob. Ali Bog ga treći dan uskrisi od mrtvih.

KRATKI OTPJEV

R. Klanjamo ti se, Kriste, * i blagoslivljamo te. Klanjamo.
O. Jer si svojim križem otkupio svijet. * I blagoslivljamo te. Slava Ocu. Klanjamo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Pisano je: Udarit ću pastira i stado će se razbjeći. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju; ondje ćete me vidjeti, govori Gospodin.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Pisano je: Udarit ću pastira i stado će se razbjeći. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju; ondje ćete me vidjeti, govori Gospodin.

PROŠNJE

Naš je Spasitelj uzašao u Jeruzalem da podnese muku i uđe u svoju slavu. Njemu se poniznom prošnjom utecimo:

Posveti narod koji si krvlju svojom otkupio.

Otkupitelju naš, daj nam pokorom potpunije prionuti uz tvoju muku
da postignemo slavu uskrsnuća.
Podaj nam da postignemo zaštitu tvoje Majke, utočišta žalosnih
te zaslužimo ojačati onom utjehom kojom nas ti sam jačiš.
Pogledaj na one koji zbog naše zloće posrću na putu; priskoči im u pomoć,
a nas ispravi te nam pomozi da živimo u pravednosti i ljubavi.
Sama si sebe ponizio postavši poslušan sve do smrti, smrti na križu;
daj svojim slugama da budu poslušni, strpljivi i postojani.
Dostoj se svom slavnom tijelu suobličiti naše pokojne,
a nama daj da jednom budemo s njima dionici tvoje slave.

Oče naš…

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Daj da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.