CVJETNICA – SREDNJI ČAS

Cvjetnica 5CVJETNICA – SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Dan nam svečan osvanu,
Pun veselja svijet sav kliče:
Kralj života pogubi
Kneza smrti, zla i tmine.

Puk sav hrli u susret
Mašuć cvjetnim grančicama,
Pjesmu pjeva pobjednu:
Slava Sinu Davidovu!

Pohitimo radosno Višnjem
Kralju svi u susret:
S grančicama palminim (masline)
Slavu Kristu zapjevajmo!

Staze naše upravljaj,
Kriste Vođo, Spasitelju!
Daj nam svagda pjevati
Srcem čistim hvale tvoje.

Slava Ocu vječnomu
I Sinu mu Jedinomu
S Tješiteljem Presvetim —
Svetom Trojstvu blaženomu. Amen.

PSALMODIJA

3. ČAS: Pred blagdan Pashe, znajući Isus da je došao njegov čas, jer je ljubio svoje, do kraja ih je ljubio.
6. ČAS: Kao što mene poznaje Otac, i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce svoje.
9. ČAS: Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak; valja mi se hvaliti križem Gospodina moga Isusa Krista.

Ps 23 (22). Dobri pastir.

Jaganjac će ih voditi na izvore voda života (Otk 7,17)

Gospodin je pastir moj: *
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim *
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi *
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja *
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći, *
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja *
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš *
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš, *
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene *
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću Domu prebivati *
kroz dane mnoge.

Ps 76 (75). Pjesan nakon pobjede.

Vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim (Mt 24,30).

I.

Na glasu je Bog u Judeji, *
u Izraelu veliko je ime njegovo!
U Šalemu je Šator njegov, *
na Sionu boravište.
Tu polomi strijele lukovima, *
štitove, mačeve, sve oružje.
Blistav li si, *
veličanstveniji od bregova drevnih.
Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, †
i san svoj snivaju, *
klonuše ruke svim hrabrima.
Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, *
skameniše se kola i konji.

II.

Strašan si ti, i tko da opstane *
kraj žestine gnjeva tvojega.
S neba reče presudu *
od straha zemlja zadrhta i zanijemje
kad se diže Bog da sudi, *
da spasi sve uboge na zemlji.
Jer će te i bijes Edoma slaviti, *
i preživjeli iz Hamata štovat će te.
Zavjetujte i izvršite zavjete Gospodinu,
Bogu svojemu, *
svi oko njega neka donose darove Strašnome
koji obuzdava oholost knezova, *
koji je strašan kraljevima zemlje.

3. ČAS: Pred blagdan Pashe, znajući Isus da je došao njegov čas, jer je ljubio svoje, do kraja ih je ljubio.
6. ČAS: Kao što mene poznaje Otac, i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce svoje.
9. ČAS: Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak; valja mi se hvaliti križem Gospodina moga Isusa Krista.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (2 Kor 4,10-12)

Umiranje Isusovo u tijelu uvijek pronosimo, da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa, da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.

R. Prinesen je jer je sam htio.
O. I nije otvorio usta svojih.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (1 Pt 4, 13-14)

Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o Objavljenju njegove slave mognete klicati. Pogrduju li vas zbog Imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva.

R. On je naše bolesti ponio.
O. Naše je boli na sebe uzeo.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (1 Pt 5, 10-11)

Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. Njemu vlast u vijeke vjekova. Amen.

R. Poklonimo se znamenju križa.
O. Jer po njem primismo otajstvo spasenja.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Daj da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi