VELIKI PONEDJELJAK – VEČERNJA

VELIKI PONEDJELJAK - VEČERNJA

VELIKI PONEDJELJAK – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Barjaci kreću Kraljevi,
Otajstvo Križa sjaji se,
Na kojem Život umrije
I smrću ljude oživi.

Kad koplje mu se okrutno

Zabolo šiljkom u srce,
Sa vodom krv potekla je,
Od grijeha nas da očisti.

I ispuni se silna riječ,
Što narodima David je
U svetoj pjesmi doviknu:
Zavlada Bog sa drveta.

O drva divnog, štono sja
U kraljevskome grimizu,
Kom dano bi da dotiče
Toliko svete udove.

Na blaženim je rukama
Tog svijeta cijenu nosilo
I Božje tijelo vagnuvši
Sotoni plijen je otelo.

Oj zdravo, Križu, nado sva!
U dane Muke Gospodnje
Umnoži milost dobrima
I digni krivnju s grešnika.

Naš spase, sveta Trojice,
Nek svaki duh veliča te,
Ti dijeliš Križa plodove
Ti vječnu slavu podaj nam. Amen.

PSALMODIJA

Ps 45 (44). Kraljevska svadbena pjesma

Zaručnika, iziđite mu u susret (Mt 25, 6).

I.

Ant. 1. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam. *
jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.
Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.
Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno!
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.
Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo− — žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Ant. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

II.

Ant. 2. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.

Narod tirski dolazi s darovima *
Naklonost tvoju traže prvaci naroda,
Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim
U Haljini od veza šarena kralju je dovode » *
pratnja su joj djevice druge njezine.
s veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Ant. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

Hvalospjev (Ef 1, 3− 10). Bog Spasitelj

Ant. 3. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve − na nebesima i na zemlji.

Ant. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

KRATKO ČITANJE (Rim 5, 8-9)

Bog pokaza svoju ljubav prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe?

KRATKI OTPJEV

R. Klanjamo ti se, Kriste, * i blagoslivljamo te. Klanjamo.
O. Jer si svojim križem otkupio svijet. * I blagoslivljamo te. Slava Ocu. Klanjamo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječji, da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječji, da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni.

PROŠNJE

Naš je Spasitelj uzašao u Jeruzalem da podnese muku i uđe u svoju slavu. Njemu se poniznom prošnjom utecimo:

Posveti narod koji si krvlju svojom otkupio.

Otkupitelju naš, daj nam pokorom potpunije prionuti uz tvoju muku
da postignemo slavu uskrsnuća.
Podaj nam da postignemo zaštitu tvoje Majke, utočišta žalosnih,
te zaslužimo ojačati onom utjehom kojom nas ti sam jačiš.
Pogledaj na one koji zbog naše zloće posrću na putu; priskoči im u pomoć,
a nas ispravi te nam pomozi da živimo u pravednosti i ljubavi.
Sama si sebe ponizio postavši poslušan sve do smrti, smrti na križu;
daj svojim slugama da budu poslušni, strpljivi i postojani.
Dostoj se svom slavnom tijelu suobličiti naše pokojne,
a nama daj da jednom budemo s njima dionici tvoje slave.

Oče naš…

MOLITVA

Svemogući Bože, u nejakosti svojoj već iznemažemo: daj da po muci tvoga Jedinorođenca odahnemo. Koji s tobom.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi