VELIKI PETAK – Pogledaj Isusa na križu

Pogledaj Isusa na križu i više nećeš osjećati svoje patnje.Pogledaj Isusa na križu i više nećeš osjećati svoje patnje.

“Gospodine ja sam skrivila ovu strahotu zbog mene Si morao na križ a ja se još uvijek brinem oko sitnica i jadikujem i ljutim se nisam dostojna Tvoje ljubavi , Gospodine rani moje srce da mi pokajničke suze boli i ljubavi budu hranom svaki dan svu me obrati k Sebi , Sluga sam beskorisni Bože kojemu Si Ti dao razloga za život !” _ Nevenka