VELIKI PETAK – VEČERNJA

VELIKI PETAK - VEČERNJAVELIKI PETAK – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Barjaci kreću Kraljevi,
Otajstvo Križa sjaji se,
Na kojem Život umrije
I smrću ljude oživi.

Kad koplje mu se okrutno
Zabolo šiljkom u srce,
Sa vodom krv potekla je,
Od grijeha nas da očisti.

I ispuni se silna riječ,
Što narodima David je
U svetoj pjesmi doviknu:
Zavlada Bog sa drveta.

O drva divnog, štono sja
U kraljevskome grimizu,
Kom dano bi da dotiče
Toliko svete udove.

Na blaženim je rukama
Tog svijeta cijenu nosilo
I Božje tijelo vagnuvši
Sotoni plijen je otelo.

Oj zdravo, Križu, nado sva!
U dane Muke Gospodnje
Umnoži milost dobrima
I digni krivnju s grešnika.

Naš spase, sveta Trojice,
Nek svaki duh veliča te,
Ti dijeliš Križa plodove
Ti vječnu slavu podaj nam. Amen.

PSALMODIJA

Ps 116 (115)

Ant. 1. Pogledajte, svi puci, i vidite bol moju.

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje − *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Ant. Pogledajte, svi puci, i vidite bol moju.

Ps 143 (142)

Ant. 2. Tjeskobna je duša moja; uznemireno je srce moje.

Gospodine, usliši moju molitvu, †
u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, *
u pravednosti me svojoj usliši!
Ne idi na sud sa slugom svojim, *
jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
kao oni koji su davno umrli.
Duh moj već zamire u meni, *
srce mi trne u grudima.
Spominjem se dana minulih, †
mislim o svim djelima tvojim, *
o djelima ruku tvojih razmišljam.
Ruke svoje za tobom pružam, *
duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa.

Usliši me brzo, Gospodine, *
dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Objavi mi jutrom dobrotu svoju, *
jer se uzdam u tebe.
Put mi kaži kojim ću krenuti, *
jer k tebi dušu uzdižem.
Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana, *
tebi ja se utječem.
Nauči me da vršim volju tvoju, *
jer ti si Bog moj.
Duh tvoj dobri *
nek me po ravnu putu vodi!

Zbog imena svog, Gospodine, poživi me, *
zbog svoje pravednosti
dušu mi izvedi iz tjeskobe!

Ant. Tjeskobna je duša moja; uznemireno je srce moje.

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Vazmeno otajstvo

Ant. 3. Čim Isus uze ocat, reče: Dovršeno je! I nakloni glavu, preda duh.

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni «
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« –
na slavu Boga Oca.

Ant. Čim Isus uze ocat, reče: Dovršeno je! I nakloni glavu, preda duh.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 2,21-24)

Krist je trpio za nas i ostavio nam primjer da idemo stopama njegovim. On koji grijeha ne ueini, nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima, pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječismo.

Namjesto otpjeva kaže se:

Ant. Krist posta za nas poslušan sve do smrti, smrti na križu.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Dok još bijasmo neprijatelji, s Bogom smo pomireni smrću njegova Sina.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Dok još bijasmo neprijatelji, s Bogom smo pomireni smrću njegova Sina.

MOLBENICA

Hvalevrijedno je kao prošnje uzeti sveopću molitvu koja se nalazi u misalu za današnji dan. Ipak po volji mogu se uzeti i prošnje koje se ovdje donose, ili se može u šutnji moliti na nakane koje su niže navedene.

Pobožno se spominjući smrti Gospodina našega Isusa Krista od koje je svijetu proizašao život, pomolimo se Bogu Ocu riječima:

Gospodine, usliši nas po smrti svoga Sina.

− U jedno sabiri svoju Crkvu štiti papu našega Franju.
− Duhom posvećuj sve službenike Crkve i vjernike svoga naroda.
− Povećaj vjeru i spoznaju katekumena.
− Sjedini sve kršćane.
− Židove privedi punini otkupljenja.
− Svjetlom svoga sjaja prosvijetli sve koji u Krista ne vjeruju.
− Znakove svoje dobrote očituj u stvorenjima svima koji te još niječu.
− Upravljaj pameti i srca državnika.
− Utješi sve tjeskobne, ražalošćene i potištene.
− Smiluj se pokojnicima.

Oče naš…

MOLITVA

Pogledaj, molimo, Gospodine, na ovu svoju obitelj za koju se Gospodin naš Isus Krist nije sustezao predati u ruke zločinaca i podnijeti muku križa. Koji s tobom. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi