VAZMENI PETAK – Jutarnja molitva – 01. VAZ

IsusDobro vam jutro prijatelji
“Ištite i dat ce vam se! Tražite i naci cete! Kucajte i otvorit ce vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit ce se. Ta ima li koga medu vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar ce mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li ce više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!”

Oglasi