SV. KATARINA SIJENSKA – SLUŽBA ČITANJA

Katarina Sijenska 4SV. KATARINA SIJENSKA – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju djevica.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, Kralju djevica.

HIMAN

Djevice mudra, Katarino slavna,
Pomorci mudrih pribrojena djeva,
Svjetiljku noseć, pripravna ti hrliš
Kristu u susret.

Zaručnik Isus, radost čistih duša,
Prsten ti pruža, milo tebi zbori:
Zalog ti dajem ljubavi i vjere,
Djevice vjerna!

Vatrom nebeskom, Katarino, goriš,
Ushićen duh ti u nebo se diže,
Previšnjim darom osjećaš u tijelu
Kristove rane.

Crkvi da služiš, Duh te Kristov goni,
Mir Kristov siješ, radiš za slobodu.
Nakon zemaljskog trudbeničkog puta
Krist sad te kruni.

Uvijeke slava svevišnjem Trojstvu
Koje u slavu vječnu tebe diže;
I nama dalo prema riječi svetoj
Radosti prave. Amen.

PSALMODIJA

Ps 19 (18 A). Hvalospjev Bogu Stvoritelju

Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Ant. 1. Divna djevice, razborita i odlučna, neokaljana Riječ zaručnik je duše tvoje, Aleluja.

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono ko ženik iz ložnice ide, *
ko div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Ant. Divna djevice, razborita i odlučna, neokaljana Riječ zaručnik je duše tvoje, Aleluja.

Ps 45 (44).

I.

Ant. 2. Prezreh kraljevstvo svijeta i sve na zemlji radi ljubavi prema Gospodinu mome, Isusu Kristu, aleluja.

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam. *
jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.
Lijep si. najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.
Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno!
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.
Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo− — žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.
Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Ant. Prezreh kraljevstvo svijeta i sve na zemlji radi ljubavi prema Gospodinu mome, Isusu Kristu, aleluja.

II.

Ant. 3. Zaželi kralj ljepotu tvoju, jer je on gospodar tvoj, Aleluja.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.

Narod tirski dolazi s darovima *
Naklonost tvoju traže prvaci naroda,
Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim
U Haljini od veza šarena kralju je dovode » *
pratnja su joj djevice druge njezine.
s veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Ant. Zaželi kralj ljepotu tvoju, jer je on gospodar tvoj, Aleluja.

R. Pokazat ćeš mi stazu života, aleluja.
O. Puninu radosti lica svoga, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz prve poslanice Korinćanima blaženog Pavla, apostola
(7, 25-40)

Kršćansko djevičanstvo

O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu Gospodnjem vrijedan povjerenja. Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti. Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene. Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi će imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio. Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer − prolazi obličje ovoga svijeta. A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu. Misli li tko da je nepriličan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka čini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu. Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluči u svom srcu − čuvati svoju djevicu − dobro čini. Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro čini, a tko se ne oženi, bolje čini. Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu. Bit će ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.

OTPJEV

R. Kralj poželi ljepotu tvoju koju ti dade: On Bog je tvoj. On Kralj je tvoj; * On Kralj tvoj ujedno je i Zaručnik tvoj, Aleluja.
O. Udaješ se za svog Boga. On te je obdario, On te uresio, otkupio i svetom učinio. * On Kralj, Aleluja.

DRUGO ČITANJE: Iz Razgovora o božanskoj Providnosti, svete Katarine Sijenske, djevice
(Glava 167, Zahvaljivanje Trojstvo, lat. Izd. Ingolstadt, 1583, f. 290v-291)

Okusih i vidjeh

O vječno Božanstvo, o vječno Trojstvo! Ti si po jedinstvu božanske naravi učinilo da je toliko vrijedna krv jedinorođenoga Sina tvoga! Ti si, vječno Trojstvo, poput nekog dubokog mora u kojem, što više tražim, to više nalazim; a što više nalazim, to te više i tražim. Ti nekako nezasitno zasićuješ dušu. U svome bezdanu tako zasićuješ dušu da uvijek ostaje gladna i izgladnjela. Za tobom, vječno Trojstvo, moja dua najviše žudi i čezne da te vidi svjetlo u tvome svjetlu.
Okusila sam i vidjela svjetlom razuma u tvome svjetlu bezdan tvoj, vječno Trojstvo, i ljepotu tvojega stvorenja. Oblačeći sebe u tebe, vidjela sam da u biti tvoja slika jer mi se ti daješ, vječni Oče, s tvojom moći i mudrošću tvojom, a da je mudrost pripisana Jedinorođencu tvome. Duh pak Sveti koji izlazi od tebe Oca i od tvoga Sina dade mi volju kojom me čini sposobnom za ljubav.
Ti si, vječno Trojstvo, tvorac, a ja stvorenje. Spoznah, jer si me ti rasvijetlio, po novom stvaranju što ga ti učini nada mnom krvlju jedinorođenog Sina tvoga da si ljubavlju osvojeno do ljepote svoga stvorenja.
O bezdane, o vječno Trojstvo, o Božanstvo o duboko more: što si mi više moglo dati od samoga sebe? Ti si vatra koja stalno bukti i ne gasne; ti dokončavaš svojom toplinom svaku ljubav duše. I opet, ti si vatra koja otklanja svaku studen i rasvjetljuješ pameti svojim svjetlom. Njime si omogućilo da i ja spoznam tvoju istinu.
U ogledalu toga svjetla spoznajem tebe, najveće dobro, dobro nad svakim dobrom, sretno dobro, neshvatljivo dobro, neprocjenjivo dobro. Spoznajem te, ljepotu nad svakom ljepotom, mudrost nad svakom mudrosti. Ti si sama mudrost, ti si hrana anđelâ, vatrom si ljubavi sebe dalo ljudima.
Ti si odjeća što prekriva moju nagost. Hraniš svojom ljupkošću nas izgladnjele, jer si ljubav bez imalo gorčine. O vječno Trojstvo!

OTPJEV

R. Otvori mi, sestro moja, ti koja si postala subaštinicom moga kraljevstva; prijateljice moja, što si spoznala tajne moje istine. * Darom si Duha mojega obdarena, izljevom si moje krvi očišćena od svake ljage, aleluja.
O. Izađi iz mira kontemplacije i trudi se da trajno svjedočiš za moju istinu. * Darom.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Bože, ti si svetoj Katarini dao žar božanske ljubavi u razmatranju Gospodnje muke i služenju tvojoj Crkvi. Po njezinu zagovoru i nas pridruži Kristovu otajstvu da se vazda radujemo objavi njegove slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi