Nema ništa dobro u meni, dok nemam Boga u sebi

Nema ništa dobro u meni ,dok nemam Boga u sebiNema ništa dobro u meni ,dok nemam Boga u sebi

Josipa