SVETI FILIP I JAKOV – 2. VEČERNJA

 

sveti_filip_i_jakov_mladi_apostoliSVETI FILIP I JAKOV – 2. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Zbor apostolski tužio,
Rad gorke muke Kristove,
Kog smrću najokrutnijom
Zli silnici umoriše.

Tu dođe sveti anđeo
I reče tužnim ženama:
Ne kasneć Isus glavom će
Veselje donijet vjernima.

Do apostola dršćućih
Mah lete one s glasom tim,
A sav ih sjajan srete Krist,
I one grle noge mu.

U galilejske planine
Zbor apostolski odlazi
Tu želja im se ispunja:
U slavi Krista gledaju.

Da budeš vazda, Isuse
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslome Sinu mu
Sa tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 116 (115)

Ant. 1. Filipe tko vidi mene, vidi i Oca mojega, aleluja.

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje – *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Filipe tko vidi mene, vidi i Oca mojega, aleluja.

Ps 126 (125)

Ant. 2. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga, aleluja.

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga, aleluja.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10)

Ant. 3. Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati, aleluja.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem.

Obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati, aleluja.

KRATKO ČITANJE    Ef 4, 11-13

Krist “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđelise, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.

KRATKI OTPJEV

R. Kazujte poganima * Slavu Gospodnju! Kazujte.
O. Svim narodima čudesa njegova! * Slavu Gospodnju. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kazujte.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ako ostanete u meni, i riječi moje ako ostanu u vama, što god učinite, ištite i bit će vam, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ako ostanete u meni, i riječi moje ako ostanu u vama, što god učinite, ištite i bit će vam, aleluja.

PROŠNJE

Braćo, nazidani smo na temelju apostola. Pomolimo se stoga Ocu svemogućemu za sveti narod njegov i zavapijmo prošnjom:

Gospodine, sjeti se Crkve svoje.

Oče, htio si da se tvoj Sin od mrtvih uskrišen očituje najprije apostolima:
-daj da mu budemo svjedoci sve do kraja zemlje.

Svoga si Sina poslao svijetu da siromasima naviješta blagovijest spasenja:
-daj da se evanđelje propovijeda svakome stvorenju.

Sina si svoga poslao da sije sjeme riječi:
-daj da i mi u muci sijući riječ, u radosti je žanjemo.

Sina si svoga poslao da svijet krvlju svojom s tobom pomiri:
-da svi mi surađujemo na pomirenju svijeta s tobom.

Sina si svoga postavio u nebu zdesna sebi:
-uvedi u kraljevstvo blaženih naše drage pokojnike.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti nas svake godine razveseljuješ nebeskom proslavom svetih apostola Filipa i Jakova. Po njihovim molitvama daj i nama udio u otajstvu muke i uskrsnuća tvoga Jedinorođenca da te zauvijek gledamo licem u lice. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi