4. VAZMENA NEDJELJA – Jutarnja molitva – 04. VAZ

4. VAZMENA NEDJELJA – Jutarnja molitva

Dosta je bilo praznovjerja u našem narodu, okrenimo se živome Bogu, nasljedujmo Isusa Krista, koji je put, istina i život. Živimo po Duhu Svetome koji jedini obnavlja lice Zemlje.
Ugledajmo se u sv. Pavla apostola koji je i sam jedno vrijeme bio žrtva krive slike Boga, a kad se osobno susreo sa živim Kristom, progovorio je da ga čitav svijet čuje: Meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! Ne boji se smrti onaj koji živi za Krista. Kome je Krist život, tome je smrt dobitak. Neka nam sv. Pavao izmoli od Boga tu milost koju je i on imao.

Oglasi