UTORAK – VEČERNJA (04. VAZ)

UTORAK – VEČERNJA (04. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Vjekovit Kralju svevišnji
I Stvoritelju stvari svih,
Ti Ocu svom bez prestanka
Sin jednaki si odvijeka.

Kad postao je ovaj svijet,
Ti, svojom slikom Adama
Oživljujući, s prahom si
Duh plemeniti združio.

A kada lukav zavidnik
Nagrdio je ljudski rod,
Ti, uzev tijelo, vješto si
Lik iskvaren obnovio.

Od Djeve negda porođen
Iz groba sada rađaš se,
I mi, što s tobom umrijesmo,
Iz groba ustat imamo.

Ko Pastir vječnim krštenjem
Ti stado svoje umivaš:
To sveta kupelj duša je,
To pokop ljudskih grijeha je.

Mi davno križ zaslužismo:
Prikovat na nj se dade ti
I krv do kapi posljednje
Rad našeg spasa istoči.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 137 (136), 1-6. Prognanikova pjesma

Ovo tjelesno izgnanstvo naroda treba shvatiti kao primjer duhovnog
zatočenistva (Sv. Hilarije).

Ant. 1. Pjevajte nam pjesmu sionsku, aleluja.

Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo *
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo *
harfe svoje bijasmo povješali.

I tada porobljivači naši *
zaiskaše od nas da pjevamo,
naši mučitelji da se veselimo: *
“Pjevajte nam pjesmu sionsku!”

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo *
u zemlji tuđinskoj!
Nek se osuši desnica moja, *
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!
Nek mi se jezik za nepce prilijepi *
ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem *
vrh svake radosti svoje!

Ant. Pjevajte nam pjesmu sionsku, aleluja.

Ps 138 (137), 1-6. Prognanikova pjesma

Kraljevi zemaljski donijet će svoju slavu u sveti grad (usp. Otk 21, 24).

Ant. 2. Usred nevolje ti si me oživio, aleluja.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca *
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi, *
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem *
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao *
obećanje svoje.

Kad sam te zazvao, uslišio si me, *
dušu si moju pokrijepio.
Nek ti zahvaljuju, Gospodine,
svi kraljevi zemlje *
kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje: *
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«
Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna, *
a oholicu izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, †
pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana; *
tvoja me desnica spašava!
Gospodine će dovršiti što započe za me †
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: *
djelo ruku svojih ne zapusti!

Ant. Usred nevolje ti si me oživio, aleluja.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12). Hvalospjev otkupljenih

Ant. 3. Tvoja je Gospodine, veličina i moć i slava i pobjeda, aleluja.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bi stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Ant. Tvoja je Gospodine, veličina i moć i slava i pobjeda, aleluja.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 2, 4-5)

Pristupite Gospodinu, Kamenu živomu, što ga istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.
PROŠNJE

Postojanom se molitvom utječimo Kristu, koji je svojim uskrsnućem učvrstio nadu svoga naroda:

Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Gospodine Isuse, iz tvoga su otvorenog boka potekle krv i voda;
-učini Crkvu sebi neokaljanom zaručnicom.

Vrhovni Pastiru, ti si poslije svoga uskrsnuća Petru, koji je pred svima priznao da te ljubi, povjerio da pase ovce;
-vazda povećavaj papi našemu Franji ljubav i revnost.

Ti si dao učenicima koji su na moru ribarili da ulove mnogo riba;
-pošalji radnike koji će nastaviti njihovu apostolsku službu.

Ti si učenicima na obali morskoj pripravio kruh i ribu;
-ne dopusti da zbog naše krivnje braća naša umiru od gladi.

Isuse, ti si posljednji Adam i duh oživotvoritelj;
-svojoj slici suobliči pokojnike da u sebi imaju puninu tvoje radosti.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si vazmenim otajstvom dao lijek našoj slabosti. Prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost, kojoj je predokus uskrsno slavlje. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi