04. VAZ – ČETVRTAK – SREDNJI ČAS

IV. VAZMENI TJEDAN –  ČETVRTAK
SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

TREĆI ČAS HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”

U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.

U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

ŠESTI ČAS HIMAN

Čas šesti, evo, počinje,
U koji žrtven Jaganjac
Na tvrdi križ bi prikovan:
Na molitvu se skupimo.

U srcu Krista nosimo,
Svud njega se spomenimo,
Na djela, misli pazimo,
Žar Duha Svetog molimo!

Blagoslovno je vrijeme to,
U njemu zlo je skršeno.
U šestom času počinju
Vremena nova, milosna.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

DEVETI ČAS HIMAN

U sveti čas popodnevni
Na križu Janje izdahnu:
On tmine grijeha rasprši
I sav svijet svjetlom obasja.

Gle dan se bliži smiraju,
A Krista u grob polažu,
On mrtve tada poziva
Iz groba neka ustanu.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Antifona Aleluja, aleluja, aleluja.

PSALAM 119 (118), 153− 160. XX. (Reš) Pohvala Božjem zakonu
Ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati (1 Iv 5, 3).

Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, *
jer Zakona tvog ne zaboravih.
Parnicu moju brani, *
po svom obećanju poživi me!
Daleko je spasenje od grešnika, *
jer za pravila tvoja ne mare.

Veliko je, Gospodine, tvoje smilovanje: *
po odlukama svojim poživi me.
Mnogi me progone i tlače, *
od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.

Otpadnike vidjeh, i zgadiše mi se, *
jer tvojih riječi ne čuvaju.
Gle, naredbe tvoje ljubim, Gospodine: *
po dobroti svojoj poživi me.
Srž je riječi tvoje istina, *
vječan je svaki sud pravde tvoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 128 (127). Blagoslov vjerniku
»Blagoslovio te Gospodin sa Siona«, to jest: iz Crkve svoje (Arnobije).

Blago svakome koji se boji Gospodina, *
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati, *
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza *
u odajama tvoje kuće;
Sinovi tvoji ko mladice masline *
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek *
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona, †
uživao sreću Jeruzalema *
sve dane života svojega!
Vidio djecu svojih sinova, *
mir nad Izraelom!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 129 (128). Jadikovka i molitva potlačena čovjeka
Crkva govori o onima koje podnosi (Sv. Augustin).

»Mnogo su me od mladosti tlačili« *
— neka rekne sad Izrael!
»Mnogo su me od mladosti tlačili, *
ali me ne svladaše.

Po leđima su mojim orači orali, *
duge brazde povlačili.
Al’ Gospodin pravedni *
isiječe užeta zlikovcima!«

Nek se postide i uzmaknu *
svi koji mrze Sion!
Nek budu ko trava na krovu *
što povene prije nego je počupaju.

Žetelac njome ne napuni ruku *
ni naručje onaj koji veže snopove.
A prolaznici nek ne reknu: †
»Blagoslov Gospodnji nad vama! *
Blagoslivljamo vas imenom Gospodnjim!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona Aleluja, aleluja, aleluja.

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

TREĆI ČAS KRATKO ČITANJE  (1 Kor 12,13)

U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

R. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.
O. I ukaza se Šimunu, aleluja.

ŠESTI ČAS KRATKO ČITANJE (Tit 3, 5b-7)

Bog nas spasi po kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

R. Obradovaše se učenici, aleluja.
O. Vidjevši Gospodina, aleluja.

DEVETI ČAS KRATKO ČITANJE (Usp. Kol 1.12-14)

Zahvaljujmo Bogu Ocu koji nas osposobi za dioni- štvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u ko¬me imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.

R. Gospodine, ostani s nama, aleluja.
O. Jer zamalo će večer, aleluja.

MOLITVA

Bože, u Kristu daješ čovjeku veće dostojanstvo nego kad je stvoren. Sjeti se toga djela svoje ljubavi, sačuvaj u svom blagoslovu sve koje si u krstu preporodio. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi