04. VAZ – ČETVRTAK – VEČERNJA

Isus pastir1IV. VAZMENI TJEDAN –  ČETVRTAK
VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona Gospodin je zaštita moja i izbavitelj moj, aleluja.

PSALAM 144 (143), 1-8 (I) Himna za pobjedu i mir
Ruke su njegove ratu navikle, kad je svijet pobijedio:  »Ja, naime, reče, svijet pobijedih.« (Usp. Iv 16, 33)(sv. Hilarije).

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
što li čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
odapni strijele i rasprši ih!

Ruku pruži iz visina, †
istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
iz šaka sinova tuđinskih;
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona Gospodin je zaštita moja i izbavitelj moj, aleluja.

2^ Antifona Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu, aleluja.

PSALAM 144 (143), 9-15 (II) Himna za pobjedu i mir
Zajedno nas s Kristom uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.(Ef 2, 6. 7). 

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, *
ti koji si spasio Davida, slugu svojega,
od pogubna mača spasi mene, *
oslobodi me iz ruke tuđinske;
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Daj da nam sinovi budu kao biljke *
što rastu od mladosti svoje;
a kćeri naše kao stupovi ugaoni, *
krasne poput hramskog stupovlja;
da nam žitnice budu pune svakog obilja, *
s plodovima svakojakim u izobilju;
ovce naše plodile se na tisuće, †
plodile se beskrajno na našim poljima; *
stoka naša neka bude tovna!
U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva, *
ni plača na ulicama našim!

Blago narodu kojem je tako, *
blago narodu kojem je Gospodin Bog!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu, aleluja.

3^ Antifona Isus Krist jučer i danas, on i u vijeke, aleluja.

Hvalospjev (Otk 11, 17− 18; 12, 10b− 12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru,
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga − sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona Isus Krist jučer i danas, on i u vijeke, aleluja.

KRATKO ČITANJE (2 Kor 4, 13-14 )

A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti.

KRATKI OTPJEV

R. Krist je živ po snazi ​​Božjoj, *  aleluja, aleluja.
Krist je živ po snazi ​​Božjoj,  aleluja, aleluja.
V. Zbog nas je postao je slab i pretrpio smrt na križu Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Krist je živ po snazi ​​Božjoj,  aleluja, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 46-55) Kliktaj duše u Gospodinu

Antifona Ja sam pastir ovaca; dođoh da imaju život, da ga imaju u izobilju, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona Ja sam pastir ovaca; dođoh da imaju život, da ga imaju u izobilju, aleluja.

PROŠNJE

Kliknimo Kristu, koga Otac postavi izvorom naše nade i Počelom uskrsnuća mrtvih, te mu molitvom zavapijmo:

Kralju slave, usliši nas

Gospodine Isuse, ti si vlastitom krvlju i svojim uskrsnućem ušao u Svetinju nad svetinjama;
sa sobom i nas povedi u slavu Očevu.
Ti si svojim uskrsnućem učvrstio u vjeri učenike i u svijet ih poslao;
učini biskupe i prezbitere vjernim navjestiteljima svoga evanđelja.
Ti si svojim uskrsnućem postao mir i pomirenje naše;
daj da se krštenici savršenim zajedništvom vjere i ljubavi međusobno združuju.
Ti si svojim uskrsnućem hromoga iscijelio pred hramskim vratima;
pogledaj na slabašne i na njima očituj svoju slavu.
Ti si postao prvina smrti i uskrsnuća;
sve koji su se u tebe ufali učini dionicima svoje slave.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, u Kristu daješ čovjeku veće dostojanstvo nego kad je stvoren. Sjeti se toga djela svoje ljubavi, sačuvaj u svom blagoslovu sve koje si u krstu preporodio. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi