ČETVRTAK – SREDNJI ČAS (04. VAZ)

ČETVRTAK – SREDNJI ČAS (04. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Treći čas

HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”

U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.

U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Šesti čas

HIMAN

Čas šesti, evo, počinje,
U koji žrtven Jaganjac
Na tvrdi križ bi prikovan:
Na molitvu se skupimo.

U srcu Krista nosimo,
Svud njega se spomenimo,
Na djela, misli pazimo,
Žar Duha Svetog molimo!

Blagoslovno je vrijeme to,
U njemu zlo je skršeno.
U šestom času počinju
Vremena nova, milosna.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Deveti čas

HIMAN

U sveti čas popodnevni
Na križu Janje izdahnu:
On tmine grijeha rasprši
I sav svijet svjetlom obasja.

Gle dan se bliži smiraju,
A Krista u grob polažu,
On mrtve tada poziva
Iz groba neka ustanu.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 119 (118), 153− 160. XX. (Reš)

Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, *
jer Zakona tvog ne zaboravih.
Parnicu moju brani, *
po svom obećanju poživi me!
Daleko je spasenje od grešnika, *
jer za pravila tvoja ne mare.
Veliko je, Gospodine, tvoje smilovanje: *
po odlukama svojim poživi me.
Mnogi me progone i tlače, *
od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.
Otpadnike vidjeh, i zgadiše mi se, *
jer tvojih riječi ne čuvaju.
Gle, naredbe tvoje ljubim, Gospodine: *
po dobroti svojoj poživi me.
Srž je riječi tvoje istina, *
vječan je svaki sud pravde tvoje.

Ps 128 (127). Blagoslov vjerniku
»Blagoslovio te Gospodin sa Siona«, to jest: iz Crkve svoje (Arnobije).

Blago svakome koji se boji Gospodina, *
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati, *
blago tebi, dobro će ti biti.
Žena će ti biti kao plodna loza *
u odajama tvoje kuće;
Sinovi tvoji ko mladice masline *
oko stola tvojega.
Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek *
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona, †
uživao sreću Jeruzalema *
sve dane života svojega!
Vidio djecu svojih sinova, *
mir nad Izraelom!

Ps 129 (128). Jadikovka i molitva potlačena čovjeka
Crkva govori o onima koje podnosi (Sv. Augustin).

»Mnogo su me od mladosti tlačili« *
— neka rekne sad Izrael!
»Mnogo su me od mladosti tlačili, *
ali me ne svladaše.
Po leđima su mojim orači orali, *
duge brazde povlačili.
Al’ Gospodin pravedni *
isiječe užeta zlikovcima!«
Nek se postide i uzmaknu *
svi koji mrze Sion!
Nek budu ko trava na krovu *
što povene prije nego je počupaju.
Žetelac njome ne napuni ruku *
ni naručje onaj koji veže snopove.
A prolaznici nek ne reknu: †
»Blagoslov Gospodnji nad vama! *
Blagoslivljamo vas imenom Gospodnjim!«

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (1 Kor 12,13)

U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

R. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.
O. I ukaza se Šimunu, aleluja.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (Tit 3, 5b-7)

Bog nas spasi po kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom mi-lošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

R. Obradovaše se učenici, aleluja.
O. Vidjevši Gospodina, aleluja.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (Usp. Kol 1.12-14)

Zahvaljujmo Bogu Ocu koji nas osposobi za dioni- štvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u ko¬me imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.

R. Gospodine, ostani s nama, aleluja.
O. Jer zamalo će večer, aleluja.

MOLITVA

Bože, u Kristu daješ čovjeku veće dostojanstvo nego kad je stvoren. Sjeti se toga djela svoje ljubavi, sačuvaj u svom blagoslovu sve koje si u krstu preporodio. Po Gospodinu. Amen.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi