Subota – Večernja molitva – 04. VAZ

Laku noć

Već mrak se hvata, gine dan,
o Stvoritelju, čuj nam glas.
Po beskrajnoj ti blagosti
iznad nas bdij i štiti nas.

Nek srca naša miruju
i tebe kroz noć sanjaju,
nek slavu tvoju vječitu
do zore, tiha, pjevaju.

Pohodi, molimo te, Gospodine, naš dom. Odagnaj od njega sve neprijateljske zasjede: anđeli tvoji sveti prebivali u njemu i oni nas čuvali u miru, a tvoj sveti blagoslov bio vazda nad nama.

Molim te za tvoje i naše biskupe i svećenike, koji se kao naši duhovni pastiri trude oko naših neumrlih duša. Daj im, Isuse, snage i milosti, da budu zaista najbolji pastiri, pripravni za naše duše i život dati, kao što si govorio za prave pastire u svetom Evanđelju. A nama, vjernicima, daj mnogo ljubavi prema našim duhovnim pastirima, da ih slušamo i da im pomažemo u njihovim plemenitim nastojanjima.
Gospodine, daj da svi mi zajedno budemo tvoja dobra i složna obitelj ovdje, na Zemlji.

Ispit savjesti. Oče naš…

 

Oglasi

Sv. Rita – Pobožnosti – DEVETNICA NA ČAST SVETE RITE

Sveta Rita iz Cascije3DEVETNICA NA ČAST SVETE RITE

O sveta zaštitnice ožalošćenih: moguća zagovornice beznadnih slučajeva, o Sv.Rito od Cascie: Ti koja si sjajno sunce Svete Katoličke Crkve, ogledalo strpljivosti, biču zlih duhova, zdravlje bolesnih, utjeha potrebnih, divota Svetih I primjer svake kreposti, ti, sveta zaručnice Kristova, koju je sam Isus označio na čelu svetim Trnom Njegove trnove krune, poslušaj s nebeskih visina vapaj, mene bijednog grešnika, moli za mene: izmoli mi milosti koje molim.
Tebi se utječem, o moja časna zaštitnice u poteškoćama koje mi more dušu I tijelo. Ne dopusti da propane pod težinom nesreća koje me pritišću. Budi mi u pomoći o sv. Rito: daj da osjetim učinkovitos tvoje zaštite, moli za mene, potkrijepi moje molbe svojim moćnim zagovorom pred prijestoljem Svevišnjega. Izmoli mi jaču vjeru, čvršću nadu I ljubav; izmoli mi sinovsku pobožnost prema Presvetoj Djevici Mariji: izmoli mi oslobođenje od svakoga zla tijela I duše: posebno te pak molim izmoli mi … (tu se kaže milost za koju se posebno moli).
Ufam se da ćeš me uslišati, ako je to na veću slavu Božju, tako da ti, pobijedivši sve napasti te nadvladavši svaku zapreku, jednom u Nebu zahvalim uživajući vječnu slavu sa Ocem I Sinom I Duhom Svetim. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu Nastavi čitati

5. VAZMENA NEDJELJA – 1. VEČERNJA

Isus 2R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.
PSALMODIJA

Ps 141 (140), 1-9. Molitva u kušnji i progonstvu

I vinu se dim kadioni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje (Otk 8, 4).

Ant. 1. Podizanje ruku mojih nek bude ko prinos večernji, aleluja.

Prizivljem te Gospodine, k meni pohitaj!*
Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Nek mi se uzdigne molitva*
kao kad pred lice tvoje,
nek bude ko prinos večernji!

Na usta mi Gospodine, stražu postavi,*
i stražare na uvrata usana mojih!
Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*
da bezbožno počinim djela opaka;
i u društvu zlotvora*
da ne blagujem poslastica njihovih!
Nek me samo udari pravednik,
ljubav je što me kara,†
al’ ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *
zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove,*
razumjet će kako blage bijahu riječi moje.
Kao kad orač ore i para zemlju,*
tako će im se na rubu podzemlja kosti rasuti.
Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje,*
k tebi se utječem,
ne daj da mi duša propadne!
Čuvaj me od stupice koju postaviše meni,*
od zamki zločinaca!

Ant. Podizanje ruku mojih nek bude ko prinos večernji, aleluja.

Ps 142 (141) ti si mi utočište

Sve je to ispunjeno u vrijeme Gospodinove muke ( Sv. Hilarije)

Ant. 2. Iz tamnice si izveo dušu moju da zahvaljujem Imenu tvojemu, aleluja.

Iz svega glasa vapijem Gospodinu,*
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku,*
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni,*
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim*
potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se na desno i pogledam :*
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,
nitko za moj život ne mari.

K tebi Gospodine vapijem; †
govorim: ti si moje utočište,*
ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje,*
jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih,*
jer od mene oni su močniji.

Izbavi iz tamnice dušu moju *
da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupiti pravednici*
zbog dobra što si ga iskazao meni.

Ant. Iz tamnice si izveo dušu moju da zahvaljujem Imenu tvojemu, aleluja.

Hvalospijev ( Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

Ant. 3. Sin Božji iz onoga što pretrpi, naviknu slušati i posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

Isus Krist,trajni lik Božji.*
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe oplijeni
uzevši lik sluge †
postavši ljudima sličan:*
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,†
poslušan do smrti,*
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime,*
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno*
nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
Isus Krist jest Gospodin!
na slavu Boga Oca.

Ant. Sin Božji iz onoga što pretrpi, naviknu slušati i posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 2, 9-10)

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu, vi nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ja sam Put Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ja sam Put Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, aleluja.

PROŠNJE

Zavapijmo Kristu, životu i uskrsnuću našemu, i s pouzdanjem mu recimo:

Sine Boga živoga, štiti svoj narod.

Kriste, molimo te za tvoju Crkvu katoličku:
– posvećuj je da se tvoje kraljevstvo uspostavi među narodima.
Tebi vapimo za sve koji su pritisnuti bolešću, žalošću, za sve koji su potlaćeni ili se nalaze u izgnanstvu:
– budi im utjeha i pomoć.
Molimo te za sve koji zalutaše s tvoga puta:
– daj im milost svoga oproštenja i radost svoga novog života.
Spasitelju naš, ti si bio raspet, ali si uskrsnuo i ponovno ćeš doći kao sudac svijetu;
– milostiv budi nama grešnicima.
Zazivamo te za sve koji žive u ovome svijetu
– i za sve one koji od nas otiđoše u nadi uskrsnuća.

Oče naš…
MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kčeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Subota – Jutarnja molitva – 04. VAZ

subota-jutarnja-molitva-04-vazSubota – Jutarnja molitva – 04. VAZ
Dobro Ti jutro moj Isuse!
Hvala ti za svakog brata i sestru,
za svako stvorenje koje me oplemenjuje,
u čijim očima i srcima mogu pronaći Tebe
kako se daruješ za mene!
Hvala ti i za svakog brata i sestru,
svako stvorenje koje me izgrađuje,
koje si mi stavio na put da oni  pronađu Tebe u mome srcu,
u mojim očima, riječima, djelima…
Hvala ti za svaki sat, minutu,  sekundu Tvoje neizmjerne dobrote i ljubavi kojom
se svaki dan iznova daruješ za mene,  na žrtvenicima Tvoje Ljubavi u
svim crkvama svakog dana…
Ali hvala ti i za svaku kušnju
i napast kojima me radi moga dobra  i izgradnje pripuštaš,
da iziđem jači i bolji, čišći i odlučniji , postojaniji i mirniji…
Hvala ti čak i onda kad ja ne  prepoznam da je to za moje dobro!
Hvala Ti za dar molitve i vjere,
hvala Ti za dar mira i tišine,
hvala Ti za dar ufanja i ljubavi,
hvala Ti za svaku kap dobrote,
hvala Ti za LJUBAV jer Ti si Ljubav sama.
I hvala Ti za ovog brata/sestru koji ovo čita jer i to je Tvoje djelo ljubavi za mene.
Amen!

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

04. VAZ – SUBOTA – JUTARNJA

SUBOTA – JUTARNJA (04. VAZ)
IV. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište
Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!”

Podignite, vrata, nadvratnike svoje *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin nad Vojskama on je Kralj slave!”

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja. Nastavi čitati

Subota – Misna čitanja – 04. VAZ

Iv 14,7-14📖: Dj 13,44-52; Ps 98,1-4; Iv 14,7-14

Prvo čitanje: Dj 13, 44-52
Obraćamo se evo poganima.

Čitanje Djela apostolskih
Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Nato im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin:
Postavih te za svjetlost poganima
da budeš na spasenje do nakraj zemlje.
Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini.
Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij.
A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati