05. VAZ – NEDJELJA – VEČERNJA MOLITVA

5. VAZMENA NEDJELJA – Večernja molitva

SVEĆENIKOVA MOLITVA NEDJELJOM NAVEČER
– Gospodine večeras sam sâm. U crkvi je sve tiše… ljudi su izašli a ja sam pošao kući sam. Susretao sam ljude koji su se vraćali sa šetnje.
Prolazio sam kraj kina koje je mamilo ljude svojim programom.
Prošao sam mimo kavanske terase gdje su umorni šetači pokušavali produljiti životnu radost nedjeljnog odmora. Sudario sam se s djecom, koja su se igrala na stepenicama…
… S DJECOM, GOSPODINE… s tuđom djecom koja mi nikada neće pripadati.
Gospodine ovdje sam sâm. Tišti me tišina, guši me osamljenost… Nastavi čitati

Oglasi

5. VAZMENA NEDJELJA – 2. VEČERNJA (05. VAZ)

5. VAZMENA NEDJELJA – 2. VEČERNJA (05. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje. Nastavi čitati

5. VAZMENA NEDJELJA – SREDNJI ČAS (05. VAZ)

5. VAZMENA NEDJELJA – SREDNJI ČAS (05. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Treći čas

HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”
Nastavi čitati

05. VAZ – NEDJELJA – JUTARNJA MOLITVA

5. VAZMENA NEDJELJA – Jutarnja molitva

”Bože, podari mi toplinu sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Bože, daruj nam mir.”

S tom molitvom na usnama diži se svakog jutra iz svog kreveta. Neka ti lice ne bude zastrašujuće ozbiljno, neka ti čelo ne bude naborano. Znam da imaš mnogo problema. Ali nemoj ih napuhavati pa da budu još veći, da postanu sudbinski teškim crnim oblakom koji je posve prekrio nebo nad tobom. Ne moraš biti nikakav superoptimist, ali čovjeku koji vidi sve crno, sunce zalazi već rano ujutro. Tko je materijalno previše opskrbljen, duhovno će osiromašiti. Tko je stalno pod visokim naponom, tko živi u stalnoj jurnjavi i prenaprezanju tome neće pomoći nikakvo komercijalno rasterećenje. Baš naprotiv, ono će čitavu stvar samo pogoršati.

Moli za oči i srce djeteta koje uz radosne poklike trčkara livadom za cvijećem, koje se može diviti maloj ribici u potoku i koje može postaviti bezazleno pitanje: tko to pali zvijezde na nebu. Ti se moraš ponovno domoći blagodati čuđenja, moraš biti oduševljen nebrojenim stvarima koje te svakodnevno okružuju. Tada će radost u tebi biti sama po sebi razumljiva i bit ćeš pošteđen od mnogih suvremenih oboljenja.

5. VAZMENA NEDJELJA – Misna čitanja – 05. VAZ/A

5. VAZMENA NEDJELJA – Misna čitanja – 05. VAZ (A)
📖: Dj 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1Pt 2,4-9; Iv 14,1-12

Prvo čitanje: Dj 6, 1-7
 Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: »Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati