PONEDJELJAK – VEČERNJA (05. VAZ)

Isus - djecak15PONEDJELJAK – VEČERNJA (05. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 11 (10). Pravednikovo pouzdanje u Gospodina

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi (Mt 5, 6).

Ant. 1. Uzdajte se, ja sam pobijedio svijet, aleluja.

Gospodinu se utječem! †
Zašto dakle govorite duši mojoj: *
»Odleti u goru kao ptica!«

Gle, bezbožnici već luk napeše, †
za tetivu strijelu zapeše *
da iz potaje ustrijele pravednika.
Kad su temelji uzljuljani, *
što da učini pravednik?

Gospodin je u svom svetom Hramu, *
Gospodin na nebeskom sjedi prijestolju.
Oči njegove motre, *
vjeđama proniče sinove ljudske.
Gospodin proniče pravedna i nepravedna, *
iz dna duše mrzi silnika.
Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, *
vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.

Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi, *
čestiti će gledat lice njegovo.

Ant. Uzdajte se, ja sam pobijedio svijet, aleluja.

Ps 15 (14). Tko je pred Bogom dostojan?

Pristupiste gori Sionu i gradu Boga živoga (Heb 12, 22).

Ant. 2. Prebivat će u šatoru tvome, stanovati na svetoj gori tvojoj, aleluja.

Gospodine, tko smije prebivati
u šatoru tvome, *
tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

Onaj samo tko živi čestito, *
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori, *
i ne kleveće jezikom;
koji bližnjem zla ne nanosi *
i ne sramoti susjeda svoga;

koji zlikovca prezire, *
a poštuje one što se boje Gospodina;
koji se zaklinje prijatelju, *
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu, *
i ne prima mita protiv nedužna.

Tko tako čini, *
pokolebat se neće dovijeka.

Ant. Prebivat će u šatoru tvome, stanovati na svetoj gori tvojoj, aleluja.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Ant. 3. Kad ja budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi, aleluja.

Blagoslovljen Bog i Otac, *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe, po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Ant. Kad ja budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Heb 8, 1b-3a)

Takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek. Doista, svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve.

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje Ime, poučit će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje Ime, poučit će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh, aleluja.

PROŠNJE

Duh je Sveti oživio i učinio životvornim Kristovo čovještvo. Zato se njemu, svome uskrslome Spasitelju, radosna srca obratimo:

Gospodine, sve obnovi i oživljuj.

Kriste, spasitelju svijeta, kralju novog stvorenja, naše misli i osjećaje dobrostivo upravi na svoje kraljevstvo
− gdje ti sjediš zdesna Ocu.
Gospodine, ti, trajno živ u svojoj Crkvi,
− nju, svoju Zaručnicu, po Duhu Svetome upravljaj punini istine.
Očituj se milosrdan bolesnima, umornima i umirućima
− da svi ojačaju i okrijepe se tvojom dobrotom.
Kriste, svjetlo koje nema zalaza, sada o sumraku tebi svoju molbu upravljamo
− i molimo te da svjetlom svoga uskrsnuća prosvijetliš naše pokojne.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskog života naše srce smjera onamo gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi