UTORAK – VEČERNJA (05. VAZ)

UTORAK – VEČERNJA (05. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 20 (19). Molitva za kralja.

Tko god zazove ime Gospodnje bit će spašen (Dj 2, 21).

Ant. 1. Sad nasta kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika
njegova, aleluja.

Uslišio te Gospodin u dan nevolje, *
štitilo te ime Boga Jakovljeva!
Poslao ti pomoć iz Svetišta, *
branio te sa Siona!
Spomenuo se svih ti prinosnica, *
bila mu mila paljenica tvoja!
Udijelio ti što ti srce želi, *
ispunio sve namisli tvoje!
Radovali se tvojoj pobjedi, †
u ime Boga svoga dizali stjegove! *
Ispunio Gospodin svaku molbu tvoju!
Znam evo: Gospodin će pobjedu dati
svom Pomazaniku, †
uslišit ga iz svetih nebesa *
snagom pobjedne desnice svoje.
Jedni se hvale kolima bojnim, drugi konjima, *
mi imenom Gospodina, Boga našega!
Oni posrću i padaju, *
mi se držimo i stojimo.
Gospodine, daruj pobjedu kralju, *
usliši nas u dan kad te zazovemo!

Ant. Sad nasta kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova, aleluja.

Ps 21 (20), 2−8. 14. Zahvala za kralja.

Uskrsli primi život za sve vijeke vjekova (sv. Irenej).

Ant. 2. Uzeo si svoju moć i zakraljevao aleluja.

Gospodine, zbog tvoje se moći kralj veseli, *
zbog pomoći tvoje radosno klikće.
Ti mu ispuni želju srca, *
ne odbi molitve usana njegovih.
Ti ga predusrete blagoslovima sretnim, *
na glavu mu krunu stavi od suhoga zlata.
Za život te molio, i ti mu dade *
premnoge dane − za vijeke vjekova.
Pomoću tvojom slava je njegova velika, *
uresio si ga veličanstvom i sjajem.
Ti ga učini blagoslovom za vjekove, *
veseliš ga radošću lica svojega.
Doista, kralj se uzda u Gospodina *
i po dobroti Svevišnjega neće se pokolebati.
Ustaj, Gospodine, u sili svojoj! *
Daj nam da pjesmama slavimo snagu tvoju!

Ant. Uzeo si svoju moć i zakraljevao aleluja.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10−12). Hvalospjev otkupljenih.

Ant. 3. Tebi će služiti sve tvoje stvorenje, jer ti reče i postade, aleluja.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!
Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.
Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Ant. Tebi će služiti sve tvoje stvorenje, jer ti reče i postade, aleluja.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 2, 4-5)

Pristupite Gospodinu, Kamenu živomu, što ga istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.

KRATKI OTPJEV
R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.

PROŠNJE

Postojanom se molitvom utječimo Kristu, koji je svojim uskrsnućem učvrstio nadu svoga naroda:

Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Gospodine Isuse, iz tvoga su otvorenog boka potekle krv i voda;
-učini Crkvu sebi neokaljanom zaručnicom.

Vrhovni Pastiru, ti si poslije svoga uskrsnuća Petru, koji je pred svima priznao da te ljubi, povjerio da pase ovce;
-vazda povećavaj papi našemu Franji ljubav i revnost.

Ti si dao učenicima koji su na moru ribarili da ulove mnogo riba;
-pošalji radnike koji će nastaviti njihovu apostolsku službu.

Ti si učenicima na obali morskoj pripravio kruh i ribu;
-ne dopusti da zbog naše krivnje braća naša umiru od gladi.

Isuse, ti si posljednji Adam i duh oživotvoritelj;
-svojoj slici suobliči pokojnike da u sebi imaju puninu tvoje radosti.

Oče naš…

MOLITVA

Udijeli, Bože, narodu svome da se raduje s vazmene obnove svoje mladosti. Sada veselo slavi što si mu vratio izgubljenu slavu posinovljenja: daj da s istim veseljem pouzdano iščekuje i dan vlastitog uskrsnuća. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi