SRIJEDA – VEČERNJA (05. VAZ)

Isus - djecak38SRIJEDA – VEČERNJA (05. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 27 (26). Pouzdanje u opasnosti

Evo šatora Božjeg s ljudima (Otk 21, 3).

I.

Ant. 1. Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi i za prvaka i spasitelja, aleluja.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje: *
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga: *
pred kime da strepim?
Kad navale na me zlotvori *
da mi tijelo žderu,
protivnici moji i dušmani, *
oni posrću i padaju.
Nek se vojska protiv mene utabori, *
srce se moje ne boji;
nek i rat plane protiv mene, *
i tada pun sam pouzdanja.

Za jedno molim Gospodina, *
samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem *
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju *
i dom njegov gledam.

U sjenici svojoj on me zaklanja *
u dan kobni;
skriva me u skrovištu šatora svoga, *
na hridinu on me uzdiže.
I sada izdižem glavu *
iznad dušmana oko sebe.
U njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne, *
Gospodinu ću pjevati i klicati.

Ant. Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi i za prvaka i spasitelja, aleluja.

II.

Ustadoše neki te lažno svjedočahu protiv Isusa (Mk 14, 57).

Ant. 2. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih, aleluja.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, *
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo! « *
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga od mene. *
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti! *
I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!
Ako me otac i mati ostave, *
Gospodin će me primiti.
Nauči me, Gospodine, putu svojemu, †
ravnom me stazom povedi *
poradi protivnika mojih.

Bijesu dušmana mojih ne predaj me, †
jer ustadoše na mene svjedoci lažni *
koji dašću nasiljem.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja *
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se, †
čvrsto nek bude srce tvoje: *
u Gospodina se uzdaj!

Ant. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih, aleluja.

Hvalospjev (Kol 1, 12−20). Kristovo prvenstvo

Ant. 3. Od njega i po njemu i u njemu je sve: njemu slava u vijeke, aleluja.

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
− uspostavivši mir krvlju križa njegova − *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Ant. Od njega i po njemu i u njemu je sve: njemu slava u vijeke, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Heb 7, 24-27)

Isus, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ, da se za njih zauzima. Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom, prinijevši samoga sebe.

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ako ostanete u meni, i riječi moje ako ostanu u vama, što god hočete, ištite, i bit će vam, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ako ostanete u meni, i riječi moje ako ostanu u vama, što god hočete, ištite, i bit će vam, aleluja.

PROŠNJE

Pomolimo se Kristu koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi zdesna Ocu te mu usrdnom prošnjom zavapijmo:

Kriste, koji vazda živiš, čuj nas.

Spomeni se, Gospodine, svih koji su u tvojoj službi
− da tvome narodu daju primjer sveta života.
Daj državnicima duh pravednosti i mira
− da ovdje na svijetu, u sveljudskoj obitelji, uzmognemo živjeti u slozi.
Naše dane upravljaj k spasenju
− i povećaj plodnost zemlje da svi mogu imati kruha svagdašnjega.
Kriste Spasitelju, ti si sav svijet rasvijetlio i svako si stvorenje, raspadljivosti podložno, pozvao na život;
− našoj pokojnoj braći i sestrama udijeli vječno svjetlo.

Oče naš…
MOLITVA

Bože ti nevinost ljubiš i obnavljaš. Upravi k sebi naše srce. Oslobodio si nas mraka nevjere: ne daj da ikada odlutamo od tebe, pravoga svjetla. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Oglasi