SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (05. VAZ)

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (05. VAZ)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!”

Podignite, vrata, nadvratnike svoje *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin nad Vojskama on je Kralj slave!”

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

HIMAN

Nebo, zemlja, svemir cijeli
Neka klièe od veselja:
Pobjeda, gle, Isusova
Nadvlada smrt, život vrati.

Milosno se vrijeme vraća,
Osvanu nam dan spasenja.
Jaganjèevom krvlju, evo,
Oprani su grijesi svijeta.

Pobjedna smrt život vraća,
Križa znak je znakom slave:
Pobijeđen Krist đavla svlada,
Pobjedu on s nama slavi.

Uskrsnim nam ovim danom
Smrtnicima nada sviće:
Nakon smrti – svi mi znamo –
S Kristom ćemo uskrsnuti.

U sve dane sretni pojmo
Uskrsnoga zbog veselja:
Život nema više kraja,
S Kristom svima Uskrs svanu. Amen.

PSALMODIJA

Ps 105 (104). Bog vjeran obećanjima

Apostoli navještaju narodima čudesna Božja djela u njegovu dolasku (Sv. Atanazije).

I.

Ant. 1. Hvalite Gospodina, navješćujte među narodima djela njegova, aleluja.

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime, *
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu, *
pripovijedajte sva njegova čudesa!
Dičite se svetim imenom njegovim, *
neka se raduje srce onih
što traže Gospodina!

Tražite Gospodina i njegovu snagu, *
tražite svagda njegovo lice!
Sjetite se čudesa koja učini, *
njegovih čuda i sudova usta njegovih!
Abrahamov rod sluga je njegov, *
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
On je Gospodin, Bog naš; *
po svoj su zemlji njegovi sudovi!
On se uvijek sjeća svojega Saveza, *
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom *
i zakletve svoje Izaku.

Ustanovi je kao zakon Jakovu, *
Izraelu vječni Savez,
govoreći: “Tebi ću dati kanaansku zemlju *
kao dio u baštinu vašu.”
Kad ih još bješe malo na broju, vrlo malo, *
i kad bjehu pridošlice u njoj,
išli su od naroda do naroda, *
iz jednoga kraljevstva k drugom narodu,
ali ne dopusti nikom da ih tlači, *
kažnjavaše zbog njih kraljeve:
“Ne dirajte u moje pomazanike, *
ne nanosite zla mojim prorocima!”

Ant. Hvalite Gospodina, navješćujte među narodima djela njegova, aleluja.

II.

Ant. 2. Prodanog pravednika Gospodin ne ostavi nego ga oslobodi od grešnika, aleluja.

I on pozva glad na zemlju, *
sve zalihe uništi krušne.
Pred njima čovjeka posla: *
Josip u ropstvo bijaše prodan.
Sputaše uzama noge njegove, *
u gvožđe mu vrat staviše,
dok se ne ispuni proroštvo njegovo, *
Gospodnja ga riječ potvrdi.

Kralj naredi da ga driješe, *
naroda poglavar oslobodi njega.
Za domaćina ga stavi kući svojoj, *
za nadstojnika sveg imanja svoga,
da velikaše njegove po volji uči *
i starce njegove mudrosti da vodi.

Ant. Prodanog pravednika Gospodin ne ostavi nego ga oslobodi od grešnika, aleluja.

III.

Ant. 3. Sjeti se Gospodin svete riječi svoje i izvede puk svoj s klicanjem, aleluja.

Tad Izrael u Egipat uđe, *
Jakov došljak bješe u Kamovoj zemlji.
Narod svoj umnoži veoma, *
učini ga jačim od dušmana.
Okrenu im srce da zamrze narod njegov, *
da slugama njegovim opaki budu.
Mojsija posla, slugu svoga, *
Arona, kog odabra.
Činjahu među njima znake njegove *
i čudesa u Kamovoj zemlji.

Posla tmine, i smrknu se, *
al` prkosiše oni riječima njegovim.
U krv im vode prometnu *
i pobi ribe njihove.
Zemljom im žabe provrvješe, *
prodriješe i u dvore kraljevske.
Reče, i muha roj doletje *
i komarci u sve kraje njine.
Mjesto kiše grad im dade, *
ognjene munje po njihovoj zemlji.
Udari im lozu i smokve, *
polomi stabla u krajima njinim.

Reče, i skakavci dođoše *
i bezbrojne gusjenice s njima.
U zemlji im proždriješe svu bilinu, *
proždriješe rod njihovih njiva.
Pobi sve prvorođene u njihovoj zemlji, *
sve prvine snage njihove.

Izvede ih sa srebrom i zlatom; *
u plemenima njinim bolesnih ne bješe.
Odlasku njihovu Egipat se obradova, *
jer ga od njih strah spopade.
Rasprostro je oblak kao pokrov *
i oganj da se obnoć sja.

Zamoliše, i dovede prepelice, *
nebeskim ih kruhom tad nahrani.
Hrid rascijepi, i provri voda, *
pustinjom poteče kao rijeka.
Tad se sjeti svete riječi svoje *
što je zada sluzi svome Abrahamu.

Puk svoj s klicanjem izvede *
i s veseljem izabrane svoje.
I dade im zemlje poganske, *
trud naroda baštiniše,
da čuvaju naredbe njegove *
i zakone da mu paze.

Ant. Sjeti se Gospodin svete riječi svoje i izvede puk svoj s klicanjem, aleluja.

R. Bog nas nanovo rodi za životnu nadu, aleluja.
O. Uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Prvo Čitanje Iz Knjige Otkrivenja
(22,10-21)

Zasvjedočenje naše nade

Meni, Ivanu, reče anđeo: »Ne zapečati riječi proroštva ove knjige, jer — vrijeme je blizu! Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!«
»Evo, dolazim ubrzo, i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakomu po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života, i na vrata će smjeti u grad! Vani pak ostaju psi i vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.«
»Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.« I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava!
Ja svjedočim svakomu tko sluša riječi proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. I tko oduzme od riječi proroštva u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu — na svemu što je napisano u ovoj knjizi.
Svjedok za sve ovo govori: »Da, dolazim ubrzo!« Amen! Dođi, Gospodine Isuse! Milost Gospodina Isusa sa svima!

OTPJEV (Otk 22, 16. 17. 20; Iz 55, 1. 3)

R. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica. I Duh i Zaručnica govore: Dođi. * I tko ovo čuje, neka rekne: Dođi! Amen. Dođi, Gospodine Isuse, aleluja.
O. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Priklonite uho i k meni dođite. * I tko.

DRUGO ČITANJE: Iz Tumačenja psalama, svetog Augustina, biskupa
(Ps. 148, 1-2: ccl 40, 2165-2166)

Uskrsni aleluja

Smisao našega sadašnjega života treba da bude hvaliti Boga, jer će vječna radost našega budućeg života biti također hvaliti Boga. Nitko ne može zavrijediti budućega života ako se za nj sada ne priprema. Dakle, sada hvalimo Boga, ali ga i molimo. Slavu i hvalu obavljamo veselo, a s poniznom su molitvom povezani uzdisaji. Obećano nam je nešto što još nemamo. A jer je istinit onaj koji je obećao, radosno se nadamo. Budući da to još nemamo, željno uzdišemo. Dobro je da ustrajemo u želji, dok ne postignemo što nam je obećano. Tada će nestati uzdisaja, a započet ćemo s vječnom hvalom i slavom.
Radi ta dva vremenska razdoblja: sadašnjega punog kušnja i patnja i budućega u kojem ćemo biti posve sigurni i vječno veseli, ustanovljeno je i slavljenje dvaju liturgijskih vremena: prije Uskrsa i poslije Uskrsa. Vrijeme prije Uskrsa označava patnju u kojoj se sada nalazimo. Vrijeme poslije Uskrsa koje sada proživljavamo, označava blaženstvo u kojemu ćemo jednom živjeti. Ono što slavimo prije Uskrsa, to stvarno i proživljavamo, a ono što slavimo poslije Uskrsa, to nam označava što još ne posjedujemo. Zato se kroz ono prvo razdoblje vježbamo u postu i molitvi, a u ovo drugo, kad nema posta, živimo s hvalom na usnama. To označava Aleluja što ga u tom razdoblju pjevamo. Na našoj Glavi oba su vremena dosta jasno označena. Muka Gospodnja slika je našega sadašnjega mučnog života, jer treba raditi, mučiti se i na kraju umrijeti. Kristovo uskrsnuće i proslavljenje predstavlja nam budući blaženi život.
Braćo, sada vas potičem da hvalite Boga. To je ono što zapravo svi sami sebi kažemo kad izgovaramo Aleluja.
Hvali Gospodina, ti kažeš drugome, a drugi tebi. Kad svi potičemo jedni druge, svi zapravo i čine ono na što jedni druge potiču. Ali, hvalite Boga cijelim svojim bićem, to jest neka ne hvali Gospodina samo vaš jezik i vaša usta nego i vaša savjest i vaš život i vaša djela. Stoga hvalimo Boga kad se sastanemo u crkvi. Ali kad se svaki povrati svome svakidašnjem životu, kao da prestane hvaliti Boga. Onaj koji ne prestaje dobro živjeti, taj uvijek hvali Boga. Tada prestaješ hvaliti Boga kad bježiš od pravednosti i od onoga što se njemu sviđa. Živiš li uvijek dobrim i svetim životom, onda tvoj jezik šuti, ali ti je život glasno i jasno svjedočanstvo i Bog sluša kucaje tvoga srca. Kao što, naime, mi svojim ušima slušamo svoje riječi, tako i Bog čuje i vidi sve naše misli.

OTPJEV (Iv 16, 20)

R. Žalost će se vaša * okrenuti u radost, aleluja.
O. Svijet će se veseliti, a vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša. * Okrenuti.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, ti si nas po krštenju nanovo rodio, opravdao i učinio sposobnim za besmrtnim život. Molimo te da nas i nadalje vodiš svojom milošću i privedeš punini svoje slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi