6. VAZMENA NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (06. VAZ)

6. VAZMENA NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (06. VAZ)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Ps. 1.

Ant. 1. Ja jesam i savjet moj nije s opakima; ja uživam u Zakonu Gospodnjemu, aleluja.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, *
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem, *
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je k’o stablo zasađeno
pokraj voda tekućica *
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene, *
sve što radi dobrim urodi.
Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! *
Oni su k’o pljeva što je vjetar raznosi.
Stoga se opaki neće održati na sudu, *
ni grešnici u zajednici pravednih.
Jer Gospodin zna put pravednih, *
a propast će put opakih.

Ant. Ja jesam i savjet moj nije s opakima; ja uživam u Zakonu Gospodnjemu, aleluja.

Ps. 2.

Ant. 2. Zatražio sam od Oca svoga, i dade mi puke u baštinu, aleluja.

Zašto se bune narodi, *
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski, †
knezovi se rote protiv Gospodina *
i Pomazanika njegova:
“Skršimo okove njihove *
i jaram njihov zbacimo!”
Smije se onaj što na nebu stoluje, *
Gospod im se podruguje.
Tad im veli u svom gnjevu, *
žestinom ih on zbunjuje:
“Ta ja kralja svog postavih *
nad Sionom, svojom svetom gorom.”

Obznanjujem odluku Gospodnju: †
Gospodin mi reče: *
“Ti si sin moj, danas te rodih.
Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, *
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom *
i razbit ih kao sud lončarski.”
Opametite se sada, vi kraljevi, *
Urazumite se, suci zemaljski.
Služite Gospodinu sa strahom, *
s trepetom se pokorite njemu,
da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, *
kad uskoro plane srdžba njegova.
Blago svima *
koji se njemu utječu!

Ant. Zatražio sam od Oca svoga, i dade mi puke u baštinu, aleluja.

Ps. 3.

Ant. 3. Sad mogu leći i usnuti, i onda se probuditi jer me Gospodin drži, aleluja.

Gospodine, koliko je tlačitelja mojih, *
koliki se podižu na me!
Mnogi su što o meni zbore: *
“Nema mu spasenja u Bogu!”

Ti si ipak štit moj, Gospodine; *
slavo moja, ti mi glavu podižeš.
Iza sveg glasa Gospodinu zavapih, *
i on me usliša sa svete gore svoje.

Sad mogu leći usnuti, *
i onda ustat
jer me Gospodin drži.
Ne bojim se tisuća ljudi *
što me opsjedaju dušmanski.
Ustani, Gospodine! *
Spasi me, o Bože moj!

Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, *
opakima zube razbijaš.
U Gospodina je spasenje: *
na tvom narodu tvoj je blagoslov!

Ant. Sad mogu leći i usnuti, i onda se probuditi jer me Gospodin drži, aleluja.

R. Srce mi kliče, aleluja.
O. I pjesmom njega slavim, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Početak Prve poslanice blaženoga Ivana, apostola
(1,1-10)

Riječ života i svjetlost Božja

Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu — da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama — što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama, da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom. I to vam pišemo da radost vaša bude potpuna.
A ovo je navještaj što smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost, i tame u njemu nema nikakve! Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima, i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistit nas od svake nepravde. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem, i riječi njegove nema u nama.

OTPJEV (1 iv 1, 2; 5, 20)

R. Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam život vječni, * koji bijaše kod Oca i očitova se nama, aleluja.
O. Znamo: Sin Božji je došao. On je Bog istiniti i Život vječni. * Koji bijaše.

DRUGO ČITANJE: Iz izlaganja o Drugoj poslanici Korinćanima, svetoga Cirila Aleksandrijskoga, biskupa
(Pogl. 5, 5 – 6, 2; PL 74, 942-943)

Bog nas je po Kristu pomirio sa sobom i odredio da budemo u službi pomirenja

U kojima prebiva Duh Božji i koji se nadaju uskrsnuću, doživljuju kao već prisutno ono što očekuju i kažu da više nikoga ne procjenjuju po tijelu: sasvim smo produhovljeni i slobodni od tjelesne raspadljivosti. Obasjani Jedinorođencem preoblikujemo se u samu Riječ koja sve oživljuje. Kao što smo bili sapeti lancima smrti dok je vladao grijeh, tako smo odmah odbacili raspadljivost čim nas je prožela Kristova pravda.
Nitko nije više u tijelu, to jest u tjelesnim slaboćama, među koje se s pravom ubraja i raspadljivost, i zato se dodaje: Iako smo Krista upoznali po tijelu, još ga nismo upoznali. Kao da je htio reći: Riječ je tijelom postala i nastanila se medu nama. Da bismo mi živjeli, on je podnio tjelesnu smrt, i tako smo ga upoznali.
Ali ga tim još nismo priznali. Iako je tijelo zadržao, jer je oživio treći dan i prebiva u nebu s Ocem, ipak treba shvatiti da živi nadtjelesnim životom: Jednom je umro i smrt njime više neće zavladati. Što je umro, umro je jedanput grijehu; a što živi, živi Bogu.
Ako je on takav kao naš stjegonoša, onda moramo i mi, njegovi sljedbenici, razmišljati kako nismo u tijelu nego iznad tijela. Zato pravo kaže veliki Pavao: Ako je u Kristu novo stvorenje, onda je staro prošlo i nastalo novo. Opravdani smo u Kristu vjerom i nestalo je sile prokletstva. Kad je on radi nas oživio, zgazio je moć smrti. Istinski i prikladno našoj naravi priznajemo Boga po Sinu posredniku. Po njemu iskazujemo čast Bogu u duhu i istini. A Otac preko njega dijeli svijetu višnji blagoslov.
Zato mudro govori veliki Pavao: Sve nam je od Boga, koji nas sa sobom pomiri po Kristu. Zaista je tako, jer nije ostvareno otajstvo utjelovljenja bez volje Očeve, kao ni obnova koja je odatle proizišla. Dakako, po Kristu smo našli pristup Ocu, jer sam kaže da nitko ne dolazi k Ocu nego po njemu. Dakle, sve je od Boga koji nas je po Kristu pomirio sa sobom i odredio da budemo u službi pomirenja.

OTPJEV (Rim 5, 11; Kol 1,19-20)

R. Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu * po kojem zadobismo pomirenje, aleluja.
O. Jer, svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu i po njemu izmiriti sa sobom sve. * Po kojem.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Udijeli na, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu, da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi