06. VAZ – PONEDJELJAK – VEČERNJA

 

VI. VAZMENI TJEDAN| PONEDJELJAK
06. VAZ  |Svagdan
VEČERNJA
Psalmi od ponedjeljka II. tjedna

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pitI nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Ps 45 (44) 2-10 (I). Kraljevska svadbena pjesma
Zaručnika, iziđite mu u susret (Mt 25, 6).

1^ Antifona Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, aleluja.

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam. *
jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.
Lijep si. najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.

Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno!
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.

Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo — žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.

Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

1^ Antifona Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, aleluja.

Ps 45 (44)11-18 (II). Kraljevska svadbena pjesma
Zaručnika, iziđite mu u susret (Mt 25, 6)

2^ Antifona Blago pozvanima na svadbenu večeru Jaganjčevu, aleluja.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.

Narod tirski dolazi s darovima *
Naklonost tvoju traže prvaci naroda,
Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim
U Haljini od veza šarena kralju je dovode » *
pratnja su joj djevice druge njezine.
s veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

2^ Antifona Blago pozvanima na svadbenu večeru Jaganjčevu, aleluja.

Hvalospjev (Ef 1, 3− 10). Bog Spasitelj

3^ Antifona  Od njegove punine svi mi primismo, milost na milost, aleluja.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve − na nebesima i na zemlji.

3^ Antifona  Od njegove punine svi mi primismo, milost na milost, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Heb 8, 1b-3a)

Takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek. Doista, svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve.

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV (Lk 1, 46-55)
Kliktaj duše u Gospodinu

Antifona  Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona  Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti, aleluja.

PROŠNJE

Duh je Sveti oživio i učinio životvornim Kristovo čovještvo. Zato se
njemu, svome uskrslom Spasitelju, radosna srca obratimo:

Gospodine, sve obnovi i oživljuj.

Kriste, Spasitelju svijeta, kralju novog stvorenja, naše misli i osjećaje
– dobrostivo upravi na svoje kraljevstvo gdje ti sjediš zdesna Ocu.
Gospodine, ti, trajno živ u svojoj Crkvi,
– nju, svoju Zaručnicu, po Duhu Svetome upravljaj k punini istine.
Očituj se milosrdan bolesnima, umornima i umirućima
– da svi ojačaju i okrijepe se tvojom dobrotom.
Kriste, svjetlo koje nema zalaza, sada o sumraku tebi svoju molbu
upravljamo
– i molimo te da svjetlom svoga uskrsnuća prosvijetliš naše pokojne.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti iz godine u godinu krštenjem daruješ svojoj Crkvi nove sinove i kćeri. Daj da kršćani ostanu vjerni otajstvu što su ga s vjerom primili.
Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

 

Oglasi