UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – 1. VEČERNJA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – 1. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

O spase roda ljudskoga,
Miline puni Isuse,
Ti Stvorče svijeta novoga
I svjetlo svih što ljube te!

Što milosna te nagnalo,
Da grijehe naše preuzmeš
I smrt podneseš nedužan,
Od smrti nas izbaviš?U paklen bezdan prodireš
I skidaš lance sužnjima,
U slavlju kao pobjednik
Uz desnu sjediš Očevu.

Dobrota neka gane te,
Da naše krivde popraviš
I blaženstvom nas nadariš,
Da lice tvoje gledamo.

Ti vođ si i put u nebo
Ti budi živa želja nam,
Ti radost naša kroz suze
I slatka naša nagrada.

Sva slava tebi, Isuse,
Koj povrati se u nebo,
Sa Ocem, s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 113 (112).

Ant. 1. Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu, aleluja.

Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu, aleluja.

Ps 117 (116).

Ant. 2. Pošto je Gospodin Isus govorio svojim učenicima, uziđe na nebo i sjede zdesna Bogu, aleluja.

Hvalite Gospodina, svi puci, *
† slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Pošto je Gospodin Isus govorio svojim učenicima, uziđe na nebo i sjede zdesna Bogu, aleluja.

Hvalospjev (Otk 11, 17-18a; 12, 10-12a).

Ant. 3. Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji, koji je na nebu, aleluja.
Zahvaljujemo ti, Gospodaru,
Bože Svevladaru,
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!
Gnjeviše se narodi,
ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.
Sada nasta spasenje i snaga
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše
pred Bogom našim.
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga
– sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji, koji je na nebu, aleluja.

KRATKO ČITANJE Ef 2, 4-6

Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu.

KRATKI OTPJEV

R. Uzlazi Bog uz klicanje, * aleluja, aleluja. Uzlazi.
O. I Gospodin uza zvuke trublje. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Uzlazi.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Oče, objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao. Za njih te sada molim; ne molim za svijet, jer k tebi dolazim, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Oče, objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao. Za njih te sada molim; ne molim za svijet, jer k tebi dolazim, aleluja.

PROŠNJE
Radosna srca uskliknimo Kristu koji sjedi zdesna Ocu:

Ti Kralju slave, Kriste.

Kralju Slave, ti si sa sobom uzeo na nebesa slabost našeg tijela da je proslaviš;
-odagnaj od nas opačine starih grijeha i vrati nam dostojanstvo prvobitnog života.
Ti si iz ljubavi prema nama sišao na zemlju;
-daj da i mi putem ljubavi uziđemo k tebi.
Ti si obećao da ćeš ponovno doći i sve privući k sebi;
-ne daj da itko od nas bude istrgnut iz tvog Tijela.
Onamo kamo si proslavljen uzišao
-daj da sada i mi s tobom – prethodnikom – pameću i srcem idemo.
Sada te očekujemo kao pravoga Boga i Suca;
-daj da te jednom s pokojnima i mi promatramo milosrdna u tvome veličanstvu.
Oče naš…

MOLITVA
Svemogući Bože, obdari nas svetom radošću i zahvalom: Kristovo uzašašće i naše uzignuće je, jer smo u nadi pozvani na slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava. Koji s tobom.

ZAKLJUČAK
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

Oglasi