SV. FILIP NERI – SREDNJI ČAS

SV. FILIP NERI – SREDNJI ČAS

Psalmi su od petka II. tjedna

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Treći čas

HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.

U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Šesti čas

HIMAN

Čas šesti, evo, počinje,
U koji žrtven Jaganjac
Na tvrdi križ bi prikovan:
Na molitvu se skupimo.

U srcu Krista nosimo,
Svud njega se spomenimo,
Na djela, misli pazimo,
Žar Duha Svetog molimo!

Blagoslovno je vrijeme to,
U njemu zlo je skršeno.
U šestom času počinju
Vremena nova, milosna.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Deveti čas

HIMAN

Deveti čas
U sveti čas popodnevni
Na križu Janje izdahnu:
On tmine grijeha rasprši
I sav svijet svjetlom obasja.

Gle dan se bliži smiraju,
A Krista u grob polažu,
On mrtve tada poziva
Iz groba neka ustanu.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 119 (118), 73−80. X. (Jod)

Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; *
prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.
Štovatelji tvoji videć` me vesele se, *
jer se u riječ tvoju ja pouzdah.

Znadem, Gospodine, da su ti sudovi pravedni *
i da si me s pravom ponizio.
Tvoja ljubav nek` mi bude tješiteljicom *
po obećanju koje si dao sluzi svom.

Nekdođe na me milosrđe tvoje da poživim, *
jer Zakon tvoj moja je naslada.
Nek
se smetu oholi, jer me tlače nizašto, *
a ja ću o naredbama tvojim razmišljat`.

Nekmi se priklone štovatelji tvoji *
i koji znaju tvoje zapovijedi.
Nek
mi srce savršeno bude u tvojim pravilima, *
da ne budem postiđen.

Ps 59 (58), 2−5. 10−11. 17−18. Molitva protiv oholih neprijatelja

Te nam riječi govore o ljubavi Spasiteljevoj prema njegovu Ocu (Euzebije Cezarejski).

Izbavi me od dušmana, Bože moj, *
zaštiti me od mojih protivnika!
Izbavi me od bezakonikâ, *
od krvolokâ spasi me!

Jer evo: dušu moju vrebaju,*
na me ustadoše silnici.
Nema na meni krivnje, Gospodine, ni grijeha: *
bez moje krivnje na me nasrću.

Probudi se! Dođi mi u pomoć i pogledaj, *
Jakosti moja, gledat ću na te,
jer ti si, Bože, zaštita moja, *
Bog moj, milosrđe moje.
Bog neka mi pohiti u susret, *
nek me razveseli nad dušmanima mojim!

A ja ću opjevati silu tvoju *
i klicat ću jutrom milosrđu tvome,
jer mi ti postade utočište, *
i sklonište u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati, †
jer ti si, Bože, zaštita moja, *
Bog moj, milosrđe moje.

Ps 60 (59). Molitva nakon poraza

U svijetu imate muku, ali hrabri budite − ja sam pobijedio svijet (Iv 16,33)

Bože, ti nas odbaci i bojne nam redove probi, *
razjari se, a sad nas opet vrati!
Potrese zemlju, rasječe je, *
zatvori joj usjeline jer se poljuljala.
Zlu si kob na svoj narod navalio, *
napio nas vinom omamnim.
Alsi i stijeg dao vjernicima svojim *
da umaknu luku dušmanskom.
Da ti se ljubimci izbave, *
desnicom pomozi, usliši nas!
Bog reče u svom Svetištu: †
“Šekem ću razdijelit
kličući, *
dolinu Sukot izmjeriti.
Moj je Gilead, moj Manaše, *
Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Moab je sud iz kojeg se umivam, †
na Edom ću baciti obuću, *
nad Filistejcem slavit` pobjedu!”
Tko će me dovesti do utvrđena grada, *
tko će me dovesti do Edoma?
Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? *
Zar više nećeš, Bože, s četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana, *
jer ljudska je pomoć ništavna!
S pomoću Božjom hrabro ćemo se boriti, *
a on će zgaziti naše dušmane.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.
TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (Dj 2,32. 36)

Kog uskrisi Isusa! Svi smo mi tomu svjedoci. Pouzdano, dakle, neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa, koga vi razapeste, Bog učinio i Gospodinom i Kristom.

R. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.
O. I ukaza se Šimunu, aleluja.

ŠESTI ČAS

Šesti Cas

Kratko Čitanje (3, 27-28)

Koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov — Grk! Nema više: rob — slobodnjak! Nema više: muško — žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu.

R. Obradovaše se učenici, aleluja.
O. Vidjevši Gospodina, aleluja.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (1 Kor 5,7-8)

Očistite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni, jer već je žrtvovana Pasha naša, Krist. Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloće i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima čistoće i istine.

R. Gospodine, ostani s nama, aleluja.
O. Jer zamalo će večer, aleluja.

MOLITVA

Bože, ti si svoje vjerne sluge neprestano uzdižeš na svetačku slavu. Udijeli milostivo da i nas zahvati oganj Duha Svetoga što je čudesno prožimao srce svetog Filipa. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.