7. VAZMENA NEDJELJA – 1. VEČERNJA (07. VAZ)

7. VAZMENA NEDJELJA – 1. VEČERNJA (07. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

PSALMODIJA

Ps 113 (112). Slava imenu Gospodnjem

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

Ant. 1. Uzvišen je Bog nad sva nebesa, iz prašine podiže uboga, aleluja.

Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.

Ant. Uzvišen je Bog nad sva nebesa, iz prašine podiže uboga, aleluja.

Ps 116 (115). Pjesma zahvalnica u hramu

Po Isusu neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu (Heb 13, 15).

Ant. 2. Ti si Gospodine, razriješio okove moje. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, aleluja.

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje − *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Ant. Ti si Gospodine, razriješio okove moje. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, aleluja.

Hvalospjev (Fil 2, 6−11). Krist, sluga Božji

Ant. 3. Sin se Božji iz onoga što pretrpi nauči slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni«
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« −
na slavu Boga Oca.

Ant. Sin se Božji iz onoga što pretrpi nauči slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnog spasenja, aleluja.

KRATKO ČITANJE (1 Pt 2, 9-10)

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu, vi nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Neću vas ostavit siročad; odlazim i vračam se k vama i radovat će se srce vaše, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Neću vas ostavit siročad; odlazim i vračam se k vama i radovat će se srce vaše, aleluja.

PROŠNJE

Neka je blagoslovljen Kristna koga je Duh Sveti sišao u tjelesnom obličju. Njemu se utecimo i svoju molitvu potvrdimo rječju:

Amen.

Pošalji Gospodine, Onoga koga si nam obećao poslati
da se tvoja Crkva vazda obnavlja i pomlađuje.
Nek svi narodi pjevaju tebi Kralju i Bogu
i Izrael nek postane tvoja baština.
Ti si demone istjerao
iz naše sredine odstrani sablazni i pokvarenost.
Ti si na Pedesetnicu nadvladao babilonsku razdvojenost i raspršavanja
po Duhu svome ostvari jedinstvo i sveopćenitost vjere.
Nek Duh tvoj u nama boravi
da oživi naša smrtna tjelesa.

Oče naš…
MOLITVA

Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Uslišaj nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.