SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (06. VAZ)

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (06. VAZ)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Nebeski Kralju vječiti,
Otkupitelju vjernika,
Što smrt na križu pogubi
I beskrajno se proslavi.

Put kraja krećeš zvjezdanog,
Da svijetom vladat započneš,
Gospodujuć po ovlasti
Ne čovječjoj, već Očevoj.

I do tri evo svijeta se,
Nebeski, zemni, podzemni,
Podložiše i ponizno
Pokloniše se pred tobom.

Zapanjuju se anđeli,
Gdje kob se ljudska okreće:
Gle, grešnom tijelu dođe spas
Po tijelu Boga-Čovjeka.

O budi našom radosti
I plaćom našom na nebu,
Ti, koji svijetom upravljaš,
Od svjetskih slasti miliji!

Svom dušom tebe molimo:
Oprosti nam opačine
I u vis k sebi srca nam
Povuci višnjom milosti.

Pa kada na oblaku se
Ko sudac javiš iznenad,
Oprostit jad ćeš zaslužen,
Povratit vijenac izgubljen.

Sva slava tebi, Isuse,
Koj’ povrati se u nebo,
Sa Ocem, s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev

Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

I.

Ant. 1. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova, aleluja.

Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!

Ant. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova, aleluja.

II.

Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom, aleluja.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom, aleluja.

III.

Ant. 3. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi, aleluja.

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi, aleluja.

R. Bog nas nanovo rodi za životnu nadu, aleluja.
O. Uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve poslanice blaženoga Ivana, apostola
(3,11-17)

Ljubav prema braći

Ljubljeni, ovo je navještaj koji čuste od početka: da ljubimo jedni druge. Ne kao Kajin, koji bijaše od Zloga i ubi brata svog. A zašto ga ubi? Jer mu djela bijahu zla, a bratova pravedna.
Ne čudite se, braćo, ako vas svijet mrzi. Mi znamo da smo iz smrti prešli u život, jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti. Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života.
Po ovom smo spoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću. Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce — kako ljubav Božja ostaje u njemu?

OTPJEV (1 Iv 3,16.14)

R. Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. * I mi smo dužni živote položiti za braću, aleluja.
O. Mi znamo da smo iz smrti prešli u život, jer ljubimo braću. * I mi smo.

DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave o Ivanovu Evanđelju, svetog Augustina, biskupa
(Rasprava, 124, 5. 7; CCL 36, 685-687)

Dva života

Crkva zna da joj je Bog navijestio i predao dva života: jedan u vjeri, a drugi u blaženom gledanju, jedan za vrijeme ovozemaljskog putovanja, a drugi u vječnom prebivalištu; jedan u trudu, a drugi u odmoru; jedan na putu, a drugi u domovini; jedan u radu i poslovima, a drugi u plaći promatranja. Prvi život predstavlja apostol Petar, a drugi Ivan. Prvi traje do svršetka ovoga svijeta i tada ga nestaje; drugi, nasuprot, završava na ovome svijetu, ali ne i na drugome. Zato reče jednome: Slijedi me, a drugome: Ako hoću da ostane dok ne dodem, što je tebi za to? Ti me slijedi.
Ti me slijedi podnoseći vremenita zla; on neka ostane dok ne dodem da nagradim vječnim dobrima. To bi se jasnije moglo reći: Nek me slijedi u izvršavanju djela po primjeru moje muke, a započeto promatranje nek ostaje dok ne dodem, da ga usavršim kada dodem. Krista slijedi sve do smrti i tko je pravo strpljiv i pobožan, a kad dode Gospodin, onda će se očitovati prava i potpuna spoznaja. Ovdje na ovoj zemlji smrtnika podnosimo zla ovoga svijeta, a tamo ćemo u zemlji živih vidjeti dobra Gospodnja.
A što kaže: Ako hoću da ostane, dok ne dodem, ne treba shvatiti kao da je rekao, preostati ili trajno ostati; nego čekati, jer ono što ta riječ znači neće se ispuniti sada, nego kad Krist dode. Sto znači ona riječ: Ti me slijedi, nego: ako sada ne radiš, nećeš ni dočekati ono što očekuješ.
Ipak, neka nitko ne rastavlja te na poseban način značajne apostole. Obojica su bila u onome što predstavlja Petar; a obojica će biti u onome što označuje Ivan. Slikovito ga je jedan slijedio, a drugi ostao; a po vjeri obojica su podnosila zla ovoga jadnog zemaljskog života i obojica su očekivala buduću sreću vječnoga blaženstva.
Nisu to radili samo oni, nego čitava sveta Crkva, Kristova zaručnica, da bi se oslobodila od ovih napasti i sebi osigurala buduću sreću. Svaki od te dvojice apostola — Petar i Ivan — predstavljaju po jedan od ta dva načina života. Stvarno, za ovoga zemaljskoga života oba su išli putem vjere, kao što i u drugom životu obojica uživaju u blaženom gledanju.
Da bi sretno proveo kroz ovaj burni život sve vjernike, koji su neodjeljivi udovi Kristova tijela, Petar je prvi primio ključeve nebeskog kraljevstva da može odriješiti od grijeha i zadržavati ih. A da bi svi vjernici mogli živjeti skrovitim i mirnim unutarnjim životom, Evanđelist Ivan se naslonio na Kristove grudi. Ne pripada samo Petru nego i čitavoj Crkvi da odrje-šuje i zadržava grijehe; niti je samo Ivan pio iz izvora Kristova srca što je propovijedao da je u početku Riječ bila Bog i kod Boga, kao i ostalo o Kristovu božanstvu, te o uzvišenom otajstvu božanskog Trojstva i Jedinstva, što ćemo ga u onom kraljevstvu promatrati licem u lice, a sada, dok ne dođe Gospodin, naslućivati kao u ogledalu i zagonetki. Sve to sam Gospodin preko svoga evanđelja razlijeva po čitavom svijetu da se svi njegovi sljedbenici mogu obilno napojiti i to svaki koliko mu treba i koliko može.

OTPJEV (1 Pt 5, 10; 2 Kor 4, 14)

R. Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu Isusu. * On će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi, aleluja.
O. Onaj koji je uskrisio Isusa i nas će s Isusom uskrisiti. * On će vas.

MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kčeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi