07. VAZ – PONEDJELJAK – VEČERNJA

PONEDJELJAK – VEČERNJA (07. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

PSALMODIJA

Ps 123 (122). Pouzdanje u Boga

Dva slijepca… vikahu:  »Gospodine, Sine Davidov, smiluj nam se.« (Mt 20, 30).

Ant. 1. Gospodin će ti biti vječno svjetlo i Bog tvoj slava tvoja, aleluja.

Oči svoje uzdižem k tebi *
koji u nebesima prebivaš.

Evo, kao što su uprte oei slugu *
u ruke gospodara,
i oči sluškinje *
u ruke gospodarice,
tako su oei naše uprte u Gospodina Boga našega, *
dok nam se ne smiluje.

Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama, *
jer se do grla nasitismo prezira.
Presita nam je duša *
podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

Ant. Gospodin će ti biti vječno svjetlo i Bog tvoj slava tvoja, aleluja.

Ps 124 (123). Pomoć je naša u imenu Gospodnjem

Gospodin reče Pavlu:  »Ne boj se… ja sam s tobom.« (Dj 18, 9-10).

Ant. 2. Raskinula se zamka i mi smo oslobođeni, aleluja.

Da nije Gospodin za nas bio *
– neka slobodno rekne Izrael –
da nije Gospodin za nas bio: †
kad se ljudi digoše proti nama, *
žive bi nas progutali.

Kad je uskipio bijes njihov na nas, *
voda bi nas podavila;
bujica bi nas odnijela, *
vode pobjesnjele sve nas potopile.

Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade *
za plijen zubima njihovim!
Duša je naša poput ptice umakla *
iz zamke lovaeke:
raskinula se zamka, *
a mi umakosmo!

Pomoć je naša u imenu Gospodnjem *
koji stvori nebo i zemlju.

Ant. Raskinula se zamka i mi smo oslobođeni, aleluja.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Ant. 3. Ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi, aleluja.

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporoeni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošau i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Ant. Ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Heb 8, 1b-3a)

Takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek. Doista, svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve.

KRATKI OTPJEV

R. Duh Branitelj, * aleluja, Duh.
O. Poučit će vas o svemu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Duh.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Duh Branitelj ostat će s vama i ostat će u vama, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Duh Branitelj ostat će s vama i ostat će u vama, aleluja.

PROŠNJE

Krist je utjehom Duha Svetoga ispunio apostole i cijelu Crkvu. Njemu stoga hvalu iskažimo i sa svim mu vjernicima uskliknimo:

Utješi, Gospodine, svoju Crkvu.

Posredniče između Boga i ljudi, ti si sebi izabrao svečenike za suradnike;
daj da po njima svi uziđu k Ocu.
Daj da siromašni i bogati razumiju jedni druge, jer ti si Bog jednih i drugih,
i ne daj da se bogataš hvališe u bogastvu svome.
Svoje evanđelje očituj svim narodima
da svi postignu poslušnost vjere.
Pošalji svoga Duha, najboljeg Tješitelja,
da otare suze svim žalosnima.
Očist duše pokojnika
te ih zajedno sa svetima i izabrnima svojim primi u kraljevstvo vječno.

Oče naš…
MOLITVA

Nek siđe na nas, molimo, Gospodine, sila Svetoga Duha: da tvoju volju vjerno prihvatimo i svetim životom izvršimo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.