PONEDJELJAK – SREDNJI ČAS (07. VAZ)

PONEDJELJAK – SREDNJI ČAS (07. VAZ)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Treći čas

HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”

U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Šesti čas

HIMAN

Čas šesti, evo, počinje,
U koji žrtven Jaganjac
Na tvrdi križ bi prikovan:
Na molitvu se skupimo.

U srcu Krista nosimo,
Svud njega se spomenimo,
Na djela, misli pazimo,
Žar Duha Svetog molimo!

Blagoslovno je vrijeme to,
U njemu zlo je skršeno.
U šestom času počinju
Vremena nova, milosna.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Deveti čas

HIMAN

U sveti čas popodnevni
Na križu Janje izdahnu:
On tmine grijeha rasprši
I sav svijet svjetlom obasja.

Gle dan se bliži smiraju,
A Krista u grob polažu,
On mrtve tada poziva
Iz groba neka ustanu.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 119 (118), 89-96 XII. (Lamed) Pohvala Božjem zakonu

Novu vam zapovijed dajem: kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga (Iv 13, 34).

Dovijeka, Gospodine, riječ tvoja ostaje, *
stalna poput nebesa.
Od koljena do koljena tvoja je vjernost; *
učvrstio si zemlju i ona stoji.

Po tvojim zakonima stoje zauvijek *
jer sve tebi služi.
Da nije tvoj Zakon uživanje moje, *
propao bih u nevolji svojoj.

Naredaba tvojih neću zaboravit` dovijeka, *
jer po njima ti me oživljavaš.
Tvoj sam, Gospodine: spasi me, *
jer tvoje ja ištem naredbe.

Bezbožni vrebaju da me upropaste, *
ali ja na tvoje pazim propise.
Svakom savršenstvu vidim granicu, *
a zapovijed tvoja nema granica.

Ps 71 (70). Molitva starca

U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi (Rim 12, 12)

I.

Tebi si, Gospodine, utječem, *
ne daj da se ikada postidim!
U pravdi me svojoj spasi i izbavi, *
prikloni uho k meni i spasi me!

Budi mi hrid utočišta
i čvrsta utvrda spasenja: *
jer ti si stijena i utvrda moja.
Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora, *
iz šake silnika i tlačitelja:

jer ti si, o Gospode, ufanje moje, *
Gospodine, uzdanje od moje mladosti!
Na te se oslanjam od utrobe; †
ti si mi zaštitnik od majčina krila: *
u te se svagda uzdam.
Mnogima postadoh čudo, *
jer ti si mi bio silna pomoć.

Usta mi bijahu puna tvoje hvale, *
slaviše te svaki dan!
Ne zabaci me u starosti: *
kad mi malakšu sile, ne zapusti me!

Jer govore o meni moji dušmani, *
i koji me vrebaju složno se svjetuju:
“Bog ga je napustio; †
progonite ga i uhvatite, *
jer nema tko da ga spasi!”

O Bože, ne stoj daleko od mene, *
Bože moj, pohitaj mi u pomoć!
Neka se postide i propadnu koji mi o žitovu rade; *
nek` se sramotom i stidom pokriju
koji mi žele nesreću!

II.

A ja ću se uvijek uzdati, *
iz dana u dan hvaleć` te sve više.
Ustima ću naviještati pravednost tvoju, †
povazdan pomoć tvoju: *
jer im ne znam broja.

Kazivat ću silu Gospodinju, Gospode, *
slavit ću samo tvoju pravednost.
Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje, *
i sve do sada naviještam čudesa tvoja.
Ni u starosti, kad posijedim, *
Bože, ne zapusti me,
da kazujem mišicu tvoju naraštaju novom *
i svima budućima silu tvoju,

i pravednost tvoju, Bože, koja seže do neba, †
kojom učini velika djela. *
Bože, tko je kao ti!
Trpljenja mnoga i velika bacio si na me: †
ali ti ćeš me opet oživiti *
i opet me podići iz dubine zemlje.
Povećaj dostojanstvo moje *
i opet me utješi:

A ja ću uz harfu slaviti tvoju vjernost, o Bože, *
svirat ću ti u citaru, Sveče Izraelov!
Moje će usne klicati pjevajuć` tebi *
i moja duša koju si spasio.
I moj će jezik svagda slaviti pravdu tvoju, †
jer su postiđeni i posramljeni *
oni što traže moju nesreću.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (Otk 1, 17c-18)

Vidjeh Sina Čovječjeg koji mi reče: Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti i Podzemlja.

R. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.
O. I ukaza se Simunu, aleluja.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (Kol 2, 9. 10a. 12)

U Kristu tjelesno prebiva sva punina božanstva te ste i vi ispunjeni u njemu; s njime ste suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.

R. Obradovaše se učenici, aleluja.
O. Vidjevši Gospodina, aleluja.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (2 Tim 2, 8.11)

Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova — po mojem evanđelju. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.

R. Gospodine, ostani s nama, aleluja.
O. Jer zamalo će večer, aleluja.

MOLITVA

Nek siđe na nas, molimo, Gospodine, sila Svetoga Duha: da tvoju volju vjerno prihvatimo i svetim životom izvršimo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi