UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (07. VAZ)

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (07. VAZ)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!
Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Nebeski Kralju vječiti,
Otkupitelju vjernika,
Što smrt na križu pogubi
I beskrajno se proslavi.

Put kraja krećeš zvjezdanog,
Da svijetom vladat započneš,
Gospodujuć po ovlasti
Ne čovječjoj, već Očevoj.

I do tri evo svijeta se,
Nebeski, zemni, podzemni,
Podložiše i ponizno
Pokloniše se pred tobom.

Zapanjuju se anđeli,
Gdje kob se ljudska okreće:
Gle, grešnom tijelu dođe spas
Po tijelu Boga-Čovjeka.

O budi našom radosti
I plaćom našom na nebu,
Ti, koji svijetom upravljaš,
Od svjetskih slasti miliji!

Svom dušom tebe molimo:
Oprosti nam opačine
I u vis k sebi srca nam
Povuci višnjom milosti.

Pa kada na oblaku se
Ko sudac javiš iznenad,
Oprostit jad ćeš zaslužen,
Povratit vijenac izgubljen.

Sva slava tebi, Isuse,
Koj’ povrati se u nebo,
Sa Ocem, s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 68 (67). Slavni put Gospodnji od Egipta do Siona

Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima (Ef 4, 8)

I.

Ant. 1. Bog nek ustane! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim, aleluja

Bog nek ustane! Razbježali se dušmani njegovi! *
Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!
Kao što dim iščezava, i njih neka nestane! †
Kako se vosak topi na ognju, *
nek nestane grešnika pred licem Božjim!
Pravedni neka se raduju, †
neka klikću pred Bogom, *
neka kliču od radosti.

Pjevajte Bogu, slavite mu ime! †
Poravnajte put onome koji ide pustinjom − *
kojemu je ime Gospodin − i kličite pred njim!
Otac sirota, branitelj udovica, *
Bog je u svom svetom šatoru.
Napuštene Bog će okućit, †
sužnjima pružit` sretnu slobodu: *
buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.
Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, *
dok si prolazio pustinjom,
tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, *
Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.
Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju, *
okrijepio je umornu.
Stado se tvoje nastani u njoj, *
u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.

Ant. Bog nek ustane! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim, aleluja

II.

Ant. 2. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja, aleluja

Gospodin riječ zadaje, *
veliko je mnoštvo radosnih vjesnika:
kraljevi vojska bježe te bježe, *
domaćice plijen dijele.
Dok vi počivaste među torovima, †
krila golubice zablistaše srebrom, *
a njeno perje žućkastim zlatom:
ondje Svemogući razbijaše kraljeve, *
a ona poput snijega zablista na Salmonu.

Božanska je gora gora *
bašanska vrletna.
Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate †
na goru gdje se svidje Bogu prebivati? *
Gospodin će na njoj boraviti svagda!
Božja su kola bezbrojna, tisuću tisuća: *
Gospodin sa Sinaja u Svetište dolazi!
Na visinu uzađe vodeći sužnje, †
na dar si ljude primio, *
pa i one što ne žele prebivati kod Boga.

Blagoslovljen Gospodin dan za danom, *
nosi nas Bog, naš Spasitelj.
Bog naš jest Bog koji spasava, *
Gospodin od smrti izbavlja.
Zaista, Bog će satrti glave dušmana svojih, *
kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

Reče Gospodin: “Iz Bašana ću ih dovesti, *
dovest ću ih iz dubine mora,
da okupaš nogu u krvi, *
da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana.”

Ant. Bog naš jest Bog koji spasava, Gospodin od smrti izbavlja, aleluja

III.

Ant. 3. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Gospodina, aleluja

Ulazak ti, Bože, gledaju, *
ulazak moga Boga i Kralja u Svetište:
sprijeda pjevači, za njima svirači, *
u sredini djevojke s bubnjićima.
„U svečanim zborovima slavite Boga, *
slavite Gospodina, sinovi Izraelovi!”
Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima, †
ondje su knezovi Judini sa četama svojim, *
knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.

Pokaži, Bože, silu svoju, †
silu kojom se, Bože, boriš uz nas *
iz Hrama svojega u Jeruzalemu!
Nek ti kraljevi darove donose! †
Ukroti neman u trsci, *
stado bikova s teladi naroda!
Neka se prostru pred tobom
sa srebrnim žezlima: *
rasprši narode koji se ratu vesele!
Nek dođu velikani iz Egipta, *
Etiopija nek` pruži ruke Bogu!

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu,
slavite Gospodina, *
koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom!
Čuj, glasom grmi, glasom svojim silnim: *
„Priznajte silu Božju!”
Nad Izraelom veličanstvo njegovo, *
u oblacima sila njegova!
Strašan je Bog iz svojega Svetišta. †
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. *
Blagoslovljen Bog!

Ant. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Gospodina, aleluja

R. Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, aleluja.
O. Smrt više njime ne gospoduje, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve poslanice blaženoga Ivana, apostola
(4,11-21)

Bog je ljubav

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu, i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu.
U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu. Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka, i tko se boji, nije savršen u ljubavi. Mi ljubimo, jer on nas prije uzljubi.
Rekne li tko: »Ljubim Boga«, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

OTPJEV (1 Iv 4, 10. 16; usp. Iz 63, 8. 9)

R. Bog je prvi ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. * I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj, aleluja.
O. Gospodin nam posta Spasiteljem i u svojoj ljubavi sam nas otkupi. * I mi smo.

DRUGO ČITANJE: Iz Rasprave o Duhu Svetomu, svetoga Bazilija Veliko ga, biskupa
(GL. 9,22-23:PG 32,107-110)

Djelovanje Duha Svetoga

Tko se ne bi oduševio i tko ne bi ozbiljno razmišljao o najvišoj naravi kad čuje nazive Duha? Nazvan je Duhom Božjim i Duhom Istine koji od Oca proizlazi. Duh pravi, Duh poglaviti i Duh Sveti osobit je i poseban njegov naziv. Sva živa bića koja trebaju posvećenje snažno za njim žude. On ih svojim dahom tako reći natapa i pomaže da postignu svoj vlastiti i prirodni cilj.
On je izvor svetosti i svjetlo pomoću kojega razum spoznaje. On daje svoje rasvjetljenje svakom razumnom biću da može spoznati istinu. Po naravi je nedostupan, ali u svojoj dobroti dopušta da ga možemo doseći. Sve ispunja svojom snagom, ali se saopćuje samo onima koji su ga dostojni. Ne daje se svima u istoj mjeri, nego svoju silu dijeli prema veličini vjere.
Jednostavan je u svojoj biti, ali djeluje na razne načine. Sav je prisutan na pojedinim mjestima, a sav je i na svakom mjestu. Tako se daje da sam ništa ne gubi. Svi postaju njegovi dionici, ali tako da on sam ostaje čitav, poput sunčeva svjetla koje iskazuje blagodat pojedincu kao da ga jedino on uživa, a u isto vrijeme obasjava zemlju, i more, i spaja se sa zrakom. Tako je i Duh Sveti uza svakoga onoga koji ga je vrijedan kao da je samo uz njega, a ipak svima dijeli dosta i obilno milosti. Koji sudjeluju u njegovu životu, sudjeluju koliko im dopušta njihova narav, a ne koliko bi im se on mogao dati.
On uzdiže srca prema visinama, on vodi slabe, a usavršuje one koji su već uznapredovali. On rasvjetljuje one koji su očišćeni od svakoga grijeha i oduhovljuje ih po zajedništvu koje imaju s njim. I kao što svijetli i sjajni predmeti, obasjani sunčanom zrakom, i sami postaju izvanredno blistavi i iz sebe ižaruju drugo svjetlo, tako i duše pune Duha Svetoga, njime obasjane, i same postaju duhovne i drugima posređuju njegovu milost.
Tu je vrelo poznavanja budućnosti, razumijevanja otajstava, shvaćanja tajni, podjele darova, nebeskoga života i veselja s anđelima. Odatle izvire beskrajna radost, ustrajnost u Bogu i sličnost s Bogom, a odatle i ono od čega se ništa uzvišenije ne može željeti — da postajemo bogovi, da se pobožanstvenjujemo.

OTPJEV (Usp. Iv 14 ,27; 16, 22; 14, 16)

R. Neka se ne uznemiruje vaše srce: ja odlazim k Ocu, i kad budem oduzet od vas, poslat ću vam * Duha istine i srce će vam se radovati, aleluja.
O. Ja ću moliti Oca i dat će vam drugog Branitelja. * Duha.

MOLITVA

Svemogući i milosrdni Bože, nek siđe na nas Duh Sveti, nastani se u nama i učini nas hramom tvoje slave. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi